T-72B

Т-72Б
     
Název:
Name:
T-72B T-72B
Originální název:
Original Name:
Т-72Б
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank main battle tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1985-DD.MM.1992 Výrobní sdružení Uralský vagónový závod F. E. Džeržinského, Nižnyj Tagiľ /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1985-DD.MM.1992
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
44500 kg 98106 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9530 mm 31 ft 3 ¼ in
Délka korby:
Hull Length:
6860 mm 22 ft 6 ⅛ in
Celková šířka:
Overall Width:
3590 1) mm 11 ft 9 ⅜ in 1)
Celková výška:
Overall Height:
2800 2) mm 9 ft 2 ¼ in 2)
Světlá výška:
Ground Clearance:
490 mm 1 ft 7 ¼ in
Šířka pásu:
Track Width:
580 mm 1 ft 10 ⅞ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,088 MPa 12.77 psi
Pancéřování:
Armour:
? ?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-84M V-84M
Výkon:
Power:
617.82 kW při 2000 ot/min 828.5 bhp at 2000 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanické, 7 stupňov vpred, 1 vzad mechanical, 7 gears forward, 1 rear
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h 37 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
45 km/h 28 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
700 km 435 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
460 km 286 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
25 ° 56 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,8 m 110 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,85 m 33 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,8 3) m 71 in3)
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
125 mm kanón 2A46M (hladkostenný, 45 nábojov) so stabilizátorom 2E42-2
9K120 Svir / AT-11 Sniper (PTRS odpaľované z hlavne)
4,92in gun 2A46M (smooth bore, 45 rounds), stabiliser 2E42-2
9K120 Svir / AT-11 Sniper (antitank missile fired from gun)
Vedlejší:
Secondary:
7,62 mm guľomet PKT (spriahnutý, 2000 nábojov)
12,7 mm guľomet NSVT (protilietadlový, 300 nábojov)
5,45 mm útočná puška AKMS-74 (300 nábojov)
26 mm signálna pištoľ (12 nábojov)
granát F-1 (10 ks)
902B (8 dymových granátov)
.30 machine gun PKT (coaxial, 2000 rounds)
.50 machine gun NSVT (antiaircraft, 300 rounds)
.21 assault rifle AKMS-74 (300 rounds)
1,02in flare pistol (12 rounds)
grenade F-1 (10 pc)
902B (smoke grenade, 8 pc)
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Objekt 184
Rádiostanica R-173


1) bez bočných krytov 3370 mm
2) bez PL guľometu 2226 mm
3) s prípravou 5 m (prostriedky na hlboké brodenie)
Object 184
Rádio R-173


1) withouth side covers 132,7in
2) withouth AA MG 89in
3) with preparation to 196,9in (toolkit to deep fording)
Zdroje:
Sources:
T-72B - Techničeskoje opisanije i instrukcija po ekspluatacii, Vojennoje izdateľstvo Moskva, 1995
URL : https://www.valka.cz/T-72B-t13540#411886 Verze : 0
Ako základ pre modernizáciu T-72 bol vzatý tank T-72M1 (pôvodná sovietska verzia určená pre export). Modernizácia spočívala v dvoch základných oblastiach. Prvá zmena sa týkala zosilnenia pancierovania, druhá zlepšenia stabilizácie kanónu a systému riadenia paľby a tiež vyzbrojenia najnovšími protitankovými riadenými strelami vystrelovanými cez tankový kanón.
Nový tank dostal označenie T-72B a bol prijatý do výzbroje v roku 1985. Vyznačuje sa zvýšenou pancierovou ochranou, bojovou hmotnosťou a účinnejšou hlavnou výzbrojou. Je vyzbrojený modernizovaným 125 mm kanónom 2A46M, stabilizovaným v 2 rovinách. Kanón má hladký vývrt a tepelnú ochranu hlavne. Súčasťou výzbroje je aj protitankový raketový komplet 9K120 s dosahom 100 až 4000 m a priebojnosťou 600 až 650 mm. Protitankové riadené strely 9M119 SVIR sú delené náboje a sú odpaľované cez tankový kanón. Doplnkovú výzbroj tvorí spriahnutý 7,62 mm guľomet a protilietadlový komplet ZU-72 kalibru 12,7 mm, ktorý je lafetovaný na vežičke veliteľa. Tank je vybavený 8 zadymovacími granátometmi 902B TUČA, ktoré sú umiestnené na ľavej strane veže v 3 radoch. Kvapalinou chladený 12-valcový vznetový motor má výkon 618 kW. Mechanická prevodovka má 7 stupňov pre jazdu vpred a 1 pre jazdu vzad. Pohonná jednotka je vybavená zadymovacím zariadením TDA. Pásové pohybové ústrojenstvo s ochrannými krytmi koľajových pásov sa nelíši od predchádzajúcich verzií.
Tank T-72B sa líši od základnej verzie značne zosilneným pancierom na prednej časti veže. Tiež bol zosilnený pancier na strope veže. Pred účinkami kumulatívnych striel chráni tank reaktívny pancier 1. generácie. Štandardne je na tanku zavesených
227 segmentov prídavného výbušného pancierovania. Hmotnosť tanku vzrástla o 1,5 tony avšak na prebitie panciera je nutná strela o priebojnosti 700 mm homogénneho panciera alebo strela s tandemovou kumulatívnou hlavicou. Od roku 1988 sa začalo s montovaním reaktívneho panciera 2. generácie s označením KONTAKT-5. Tento pancier chráni nielen pred účinkami kumulatívnych striel, ale vďaka jeho konštrukcii aj proti strelám podkaliberným. Tank s pancierom KONTAKT-5 sa označuje T-72BM.

Zbraňový systém
Tankový kanón 2A 46 ( D – 81 ) :

Hlavnou zbraňou tanku je tankový kanón 2A 46 ( D – 81 ). Táto zbraň je primárne určená na priamu streľbu, čomu zodpovedá aj jej konštrukcia.

Technické údaje tankového kanóna:

Typ ............................. s hladkým vývrtom hlavne
Kaliber ............................. 125 mm
Vzor .......... 2A46(D–81)s mechanickým a kvapalinovým námerovým ústrojenstvom
Rýchlosť streľby :
- pri automatickom nabíjaní ............do 8 výstrelov za minútu
- pri ručnom nabíjaní ......................1 – 2 výstrely za minútu
Nabíjanie ..................................... deleným strelivom
Odmer ......................................... 360° ( neobmedzený )
Uhol námeru s vypnutým stabilizátorom ....................... 13° 47´

Uhol sklonu s vypnutým stabilizátorom pri otočení kanóna
- dopredu ........................... 6° 13´
- dozadu ............................. 3°47´


Streľba z tankového kanóna sa vedie pomocou zameriavača TPD - K - 1. Je to laserový diaľkomerný optickogyroskopický zameriavač vybavený stabilizáciou zorného poľa vo vertikálnej rovine a kvantovým diaľkomerom.

TPD - K - 1 zabezpečuje :
· automatické meranie diaľky pevných a pohyblivých cieľov z miesta i počas jazdy
· automatické vyhodnotenie a nastavenie zámerných uhlov podľa zmeranej diaľky, typu náboja a rýchlosti vlastného pohybu tanku
· automatické alebo ručné prepínanie balistík pre volené typy nábojov
· navedenie kanónu a zároveň s ním aj spriahnutého tankového guľometu na cieľ ( v horizontálnej a vertikálnej rovine v automatickom, poloautomatickom a ručnom režime )
· ručnú korekciu zámerného uhla, v závislosti na opotrebovaní hlavne, teplote náplne nábojky, teploty a tlaku atmosferického vzduchu
· vedenie paľby z kanónu a guľometu

Základné technické parametre zameriavača :

Najväčšia meraná diaľka pre streľbu :
Protipancierovou podkalibernou strelou ............. 4 000 m
Kumulatívnou strelou ....................................... 4 000 m
Trieštivo - trhavou strelou ................................ 5 000 m
Z guľometu...................................................... 1 800 m
Zväčšenie ........................................................8 násobné
Zorné pole ...................................................... 9°
Rozsah meranej diaľky laserovým diaľkomerným zameriavačom
......... od 500 do 3 900 m
Chyba pri meraní diaľky ................................... 10 m
Stredný časový interval medzi meraniami .......... 6 sekúnd
Povolené opakované meranie ........................... o 3 sekundy
Doba prípravy na činnosť ................................. 2 minúty
Doba nepretržitej činnosti ................................. 4 hodiny
Teplotné rozmedzie pracovných podmienok..... - 40° + 50°
Hmotnosť celého zameriavača .......................... 93 kg
Protilietadlový komplet ZU – 72

ZU – 72 –
je protilietadlový zbraňový komplet s ručným ovládaním, umiestnený na veliteľskej vežičke. Tvorí ho 12,7 mm protilietadlový guľomet NSV, navádzacie a zameriavacie prístroje umožňujúce vedenie paľby na vzdušné i pozemné ciele. Pre reálne zhodnotenie treba povedať, že umiestnenie zbrane na tanku má do istej miery psychologický účinok. Väčšina súčasných vzdušných prostriedkov má odolnosť proti strelám do kalibru 20 – 30 mm, takže 12,7 mm náboj je proti nim málo účinný.
Guľomet je lafetovaný na kolíske a streľba sa vedie pomocou elektromagnetického spúšťadla alebo mechanickým spúšťadlom. NSV je automatická zbraň s pevnou, vzduchom chladenou hlavňou. K samočinnému pohybu záveru do zadnej polohy využíva tlak časti prachových plynov na piest, vznikajúcich horením prachovej náplne. K streľbe možno využiť tieto druhy nábojov :


- náboj B – 32 s priebojno – zápalnou strelou PZ –32
- náboj BZT – 44 s priebojno – zápalnou svietiacou strelou PZSv – 44

Komplet umožňuje celokruhové ostreľovanie pri námere od – 5° do + 75°, s výnimkou polohy pri vztýčenej anténe. Streľba na vzdušné ciele je možná do výšky 1500 m pri rýchlosti cieľa do 350 km/h.

Technické údaje protilietadlového guľometu NSV :
Kaliber..................................................12,7 mm
Počiatočná rýchlosť strely vo ................ 830 – 850 m/s
Drážkovanie hlavne .............................. 8 pravotočivých drážok
Rýchlosť streľby ................................... 680 – 800 výstrelov za minútu
Maximálny dostrel ................................ 6000 m
Hmotnosť ............................................ 25 kg

Nepretržitou paľbou možno z guľometu vystreliť najviac 100 rán, potom sa musí hlaveň nechať ochladiť alebo sa vymení za záložnú. V pochodovej polohe je guľomet zaistený a otočený hlavňou dozadu. V bojovej polohe je otočený dopredu, nábojový pás je založený, zameriavač otvorený.

Dôležitou súčasťou guľometu je zameriavač K10 - T. Je to zámerný priehľadný kolimátor s premietanou zámernou osnovou, určený na zamierenie pri streľbe na vzdušné ciele.

Technické parametre zameriavača K10 - T :

Priemer objektívu : .................................... 40 mm
Uhlová hodnota malej kružnice : ................ 4,5°
Uhlová hodnota veľkej kružnice : ............... 7°
Malé delenie zámerného kríža : 0 – 10 dc
Veľké delenie zámerného kríža : 0 – 20 dc; [6]

Popis zavedených druhov striel :

- strela PZ – 32 je určená k zapaľovaniu horľavých látok a k ničeniu živej sily nepriateľa, skrytej za ľahko opancierovanými krytmi a k ničeniu ľahko opancierovanej bojovej techniky na vzdialenosť do 2000 m a k ničeniu vzdušných cieľov vzdialených do 1500 m. Skladá sa z oceľového plášťa, olovenej košieľky a zápalnej zložky. Pri náraze strely na pancier sa zapáli zápalná zložka a plameň prenikajúci otvorom v pancieri prebitým oceľovým jadrom strely zapáli horľavú látku. Hrot strely je označený čiernou farbou s červeným pruhom.

- strela PZSv – 44 je určená k zapaľovaniu horľavých látok a k ničeniu živej sily nepriateľa a k ničeniu vzdušných cieľov do 1500 m. Skladá sa z oceľového plášťa, olovenej košieľky, zápalnej zložky a stopovky, ktorá je určená ku kontrole zamierenia a k uľahčeniu rozpoznania zásahu cieľa pri streľbe proti pozemným a vzdušným cieľom. Svietiaca strely značkuje celú dráhu letu strely. Hrot strely je označený fialovou farbou s červeným pruhom.
URL : https://www.valka.cz/T-72B-t13540#94725 Verze : 2
Podle dostupných fotografií se tankové útvary Střední skupiny sovětských vojsk v druhé polovině osmdesátých let začaly přezbrojovat z tanků T-72/T-72A na typ T-72B. Masovější přísun tanků novější verze však zastavil odchod sovětské armády z Československa.
T-72B - (Sovetskij soldat 1988)

(Sovetskij soldat 1988)
T-72B - (Sovetskij soldat 1989)

(Sovetskij soldat 1989)
T-72B - (Sovetskij soldat 1989)

(Sovetskij soldat 1989)
T-72B - (Sovetskij soldat 1989)

(Sovetskij soldat 1989)
URL : https://www.valka.cz/T-72B-t13540#291029 Verze : 0
Štruktúra čelného pancierovania korby tankov T-72B sa postupom času menila, v každom prípade išlo o nový druh kompozitného pancierovania ktorý v sebe už nezahŕňal vrstvu z dosiek textolitového skla, ako u pôvodných tankov T-72 a T-72A. Oproti čelnému pancieru veže mali ale prvé verzie T-72B veľmi jednoduchú štruktúru pancierovania korby.


Tank T-72B (Objekt 184) chránil na čele korby jednoduchý „komorový“ pancier hrubý priečne cca 570mm, pancierovanie malo veľmi podobnú vnútornú štruktúru ako moduly prídavného pancierovania korby (DOK) modernizovaných tankov T-55AM2. Pancier sa skladal z 60mm plátu RHA s dutinou a ďalšieho 50mm plátu RHA. V dutine sa nachádzajú 3 vrstvy 15mm hrubých plátov RHA s 15mm medzerami, predpokladá sa že dutina obsahovala aj vrstvu z materiálu pohlcujúce neutrónové žiarenie. Ďalšie verzia T-72B mala znova zmenenú vnútornú štruktúru, ale stále sa v podstate jednalo o jednoduchý „pasívny komorový pancier“, aj keď sa v ňom zvýšil počet jednotlivých vrstiev. Verí sa že exportné tanky T-72S majú rovnakú štruktúru čelného pancierovania korby ako pôvodné sovietske tanky T-72B.


Viacvrstvový komorový pancier poskytoval zvýšenú ochranu proti proti-pancierovým projektilom a úplne eliminoval nebezpečenstvo ktoré predstavovali granáty s výtržným účinkom (HESH). Toto pancierovanie poskytovalo teoretickú odolnosť cca 460-480mm RHA voči APFSDS.


Zásadná zmena nastala u tanku T-72B model 1989g, kde pasívne komorové pancierovanie nahradili prvky „polo-reaktívneho“ pancierovania (SERA), podobných tým ktoré sa nachádzali vo veži. (SERA = Semi-Energetic Reactive Armour)
Vnútorná štruktúra bola nasledujúca:


60mm plát RHA/10mm vzduchová medzera
?30-35mm plát SERA/10mm vzduchová medzera
50mm plát RHA/10mm vzduchová medzera
10mm plát NERA/10mm vzduchová medzera
50mm plát RHA


Použitie polo-energetických prvkov bolo veľkou zmenou oproti pôvodným pasívnym materiálom ako boli textolitové dosky a komorové oceľové pláty. Ochrana posádky sa oproti starším tankom T-72 značne zvýšila. Pri prepočte na ekvivalent ochrany v mm RHA (Valcovaná homogénna oceľ) čelný pancier korby tanku T-72 model 1989g dosahoval teoretickú odolnosť 500-550mm RHA voči APFSDS a 600-900mm RHA voči HEAT. Dodatočnú ochranu korby tankom T-72B (BV;BM) ďalej poskytovalo prídavné explozívne reaktívne pancierovanie Kontakt-1 a Kontakt-5.


www.facebook.com
T-72B - https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11924544_977602655596484_2593670359202442551_n.jpg?oh=6c18ddb1a80eb6423419385ff11f0878&oe=565D8788

scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net
URL : https://www.valka.cz/T-72B-t13540#539886 Verze : 1
Ruský tank zničený během války na Ukrajině, foceno v Amsterdamu 2023T-72B -


T-72B -


T-72B -


T-72B -


T-72B -


T-72B -


T-72B -


T-72B -


URL : https://www.valka.cz/T-72B-t13540#744757 Verze : 2
Tak ako v druhej svetovej vojne, počas zimnej vojny, aj teraz po 80 rokoch sa opakujú tie isté podmienky, zahrievanie tanku, aby sa v zime ľahšie naštartoval motor: oheň pod tankom T-72B, aby sa trochu zohrial.

Como en la 2 guerra mundial, durante la guerra de invierno ahora 80 años después se repiten las mismas condiciones, calentar el tanque para facilitar el arranque del motor en invierno: hoguera debajo del tanque T-72B y de paso calentarse un poquito. pic.twitter.com/z4W03qKAH2
— Poderío Militar 🇪🇸🤝🇺🇦 (@PoderioMilitar) January 25, 2024
URL : https://www.valka.cz/T-72B-t13540#747640 Verze : 0
The T-72B obrazets (obr.) 1989, a modified and up-armored version of the early T-72 variant T-72B main battle tank, features additional upgrades, including a visually distinctive Kontakt-5 reactive armor which leaves gaps in the chassis large enough for modern munitions.

5/* pic.twitter.com/s8k9s6a0L4
— OffbeatResearch (@OffbeatResearch) February 3, 2024
URL : https://www.valka.cz/T-72B-t13540#748769 Verze : 0
The T-72B3M variant, which was modernized as recently as 2022, includes features from hard lessons learned during combat, including additional Kontakt-5 explosive reactive armor on the sides of the chassis and the addition of new soft and hard casings to cover the armor.

7/* pic.twitter.com/1L85CMb4E5
— OffbeatResearch (@OffbeatResearch) February 3, 2024
URL : https://www.valka.cz/T-72B-t13540#748771 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více