Main Menu
User Menu
Reklama

Gottwald, Klement

Gottwald, Klement

     
Příjmení:
Surname:
Gottwald
Jméno:
Given Name:
Klement
Jméno v originále:
Original Name:
Klement Gottwald
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
štábní kapitán dělostřelectva v záloze
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1896 Heroltice1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.03.1953 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Prezident ČSR
Předseda vlády
Předseda UV KSČ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.vlada.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#430989Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gottwald
Jméno:
Given Name:
Klement
Jméno v originále:
Original Name:
Klement Gottwald
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.08.1948 štábní kapitán dělostřelectva v záloze
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1947

Řád polského znovuzrození - velkokříž [1921]
Order of Polonia Restituta - Grandcross
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Wielki
-

28.08.1948

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

28.08.1948

Československý řád bílého lva, 1. třída vojenské skupiny
Czechoslovak Order of White Lion, 1st Class, Military Division
-

28.08.1948

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

28.08.1948

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

28.08.1948

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

28.08.1948

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

28.08.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-

28.08.1948

Československá Jánošíkova medaile
Czechoslovak Janoshik Nedal
-

28.08.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

28.08.1948

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, I. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 1st Degree
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
-

28.08.1948

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

DD.MM.1951

Řád socialismu
The Order of the Socialism
č. 1, uděleno automaticky podle zákona

03.02.1953

Řád budování socialistické vlasti
Order of Building of Socialist Homeland
č. 1, uděleno podle zákona

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Řád 25. února I. stupeň
1st Class
-

Poznámka:
Note:
1) Dnes část obce Hoštice-Heraltice
Zdroje:
Sources:
Tomášek, Dušan; Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918-1920, Nakladatelství Epocha, Praha 2018, ISBN 978-7557-148-9
https://www.vlada.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
en.wikipedia.org
www.prazskyhradarchiv.cz
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#637277Verze : 0
MOD

Klement Gottwald - komunistický politik a "první dělnický" prezident Československé republiky


(1896 - 1953)


Narodil se 23. listopadu 1896 v obci Heroltice (dnes Hoštice-Heroltice) jako nemanželský syn chudé zemědělské dělnice Marie Gottwaldové. Jeho narození je ale zapsáno v rodné matrice obce Dědice. Vyučil se truhlářem ve Vídni a tam také v roce 1912 vstoupil do politické organizace sociálně demokratické mládeže - DTJ.


Za první světové války bojoval jako voják rakousko-uherské armády, v roce 1918 dezertoval a poté se ukrýval. Po vyhlášení republiky sloužil v hodnosti poddůstojníka v československé armádě, zúčastnil se i bojů o Slovensko, kde ve štábu pluku sloužil jako "ohněstrůjce".


Z armády byl demobilizován 4. prosince 1919, 15. prosince byl povýšen na rotmistra v záloze. Živil se jako truhlářský dělník a v květnu 1921 se stal zakládajícím členem KSČ.


V letech 1926-1929 vedl boj se stoupenci tzv. československé cesty k socialismu ve straně a na V. sjezdu roku 1929 převzal vedení strany jako její generální tajemník. Byl odpovědný za radikalizaci KSČ v roce 1929 - vyloučením např. V. Vančury a jiných. Důsledně prosazoval linii Kominterny, řízené z Moskvy a v roce 1935 byl zvolen do její exekutivy. Za KSČ byl až do roku 1938 poslancem Národního shromáždění.


Po mnichovské kapitulaci odjel do Moskvy a odtud řídil práci strany v okupovaném Československu. Podílel se na vypracování tzv. Košického vládního programu a zaujal místo náměstka předsedy vlády NF. Po vítězství ve volbách v roce 1946 se stal předsedou vlády a současně od roku 1945 byl předsedou KSČ.


Přikláněl se k politice E. Beneše při jednání o přijetí Marshallova plánu. Po návštěvě Moskvy na jaře 1947 však na nátlak J. V. Stalina zaujal a nakonec i prosadil zamítavé stanovisko čs. vlády. Zcela v jeho režii pak proběhlo převzetí moci komunisty za tzv. vládní krize v únoru 1948.


Do funkce prezidenta nastoupil po abdikaci Edvarda Beneše. V této funkci se na příkaz sovětského vedení podílel na politických procesech proti opozici a likvidaci tzv. zrádců ve vlastní straně, včetně vlastních přátel.


Zemřel 14. března 1953, krátce po návratu z pohřbu generalisima J. V. Stalina. Bylo po něm pojmenováno město Gottwaldov - dříve Zlín - nyní opět - a díky bohu (a to jsem ateista) - opět Zlín. Ještě za první republiky prohlásil: "Jezdíme do Moskvy se učit jak Vám zakroutit krky."


(Lehce jsem upravil slovosled. Admin)
Diskuze k této osobě přesunuta sem: https://www.valka.cz//topic/view/14201 kapa
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#48406Verze : 4
foto
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#60276Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#169826Verze : 0