Gottwald, Klement

     
Příjmení:
Surname:
Gottwald Gottwald
Jméno:
Given Name:
Klement Klement
Jméno v originále:
Original Name:
Klement Gottwald
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
štábní kapitán dělostřelectva v záloze Staff Captain of Artillery (Reserve)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1896 Heroltice1) /
23.11.1896 Heroltice1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.03.1953 Praha /
14.03.1953 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Prezident ČSR
Předseda vlády
Předseda UV KSČ
President of Czechoslovakia
Prime minister
General Secretary of Communist Party of Czechoslovakia
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.vlada.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#430989 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Gottwald Gottwald
Jméno:
Given Name:
Klement Klement
Jméno v originále:
Original Name:
Klement Gottwald
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.08.1948 štábní kapitán dělostřelectva v záloze
28.08.1948 Staff Captain of Artillery (Reserve)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1) Dnes část obce Hoštice-Heraltice 1) Today part of village Hoštice-Heraltice
Zdroje:
Sources:
Tomášek, Dušan; Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918-1920, Nakladatelství Epocha, Praha 2018, ISBN 978-7557-148-9
https://www.vlada.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
en.wikipedia.org
www.prazskyhradarchiv.cz
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#637277 Verze : 0

Klement Gottwald - komunistický politik a "první dělnický" prezident Československé republiky


(1896 - 1953)


Narodil se 23. listopadu 1896 v obci Heroltice (dnes Hoštice-Heroltice) jako nemanželský syn chudé zemědělské dělnice Marie Gottwaldové. Jeho narození je ale zapsáno v rodné matrice obce Dědice. Vyučil se truhlářem ve Vídni a tam také v roce 1912 vstoupil do politické organizace sociálně demokratické mládeže - DTJ.


Za první světové války bojoval jako voják rakousko-uherské armády, v roce 1918 dezertoval a poté se ukrýval. Po vyhlášení republiky sloužil v hodnosti poddůstojníka v československé armádě, zúčastnil se i bojů o Slovensko, kde ve štábu pluku sloužil jako "ohněstrůjce".


Z armády byl demobilizován 4. prosince 1919, 15. prosince byl povýšen na rotmistra v záloze. Živil se jako truhlářský dělník a v květnu 1921 se stal zakládajícím členem KSČ.


V letech 1926-1929 vedl boj se stoupenci tzv. československé cesty k socialismu ve straně a na V. sjezdu roku 1929 převzal vedení strany jako její generální tajemník. Byl odpovědný za radikalizaci KSČ v roce 1929 - vyloučením např. V. Vančury a jiných. Důsledně prosazoval linii Kominterny, řízené z Moskvy a v roce 1935 byl zvolen do její exekutivy. Za KSČ byl až do roku 1938 poslancem Národního shromáždění.


Po mnichovské kapitulaci odjel do Moskvy a odtud řídil práci strany v okupovaném Československu. Podílel se na vypracování tzv. Košického vládního programu a zaujal místo náměstka předsedy vlády NF. Po vítězství ve volbách v roce 1946 se stal předsedou vlády a současně od roku 1945 byl předsedou KSČ.


Přikláněl se k politice E. Beneše při jednání o přijetí Marshallova plánu. Po návštěvě Moskvy na jaře 1947 však na nátlak J. V. Stalina zaujal a nakonec i prosadil zamítavé stanovisko čs. vlády. Zcela v jeho režii pak proběhlo převzetí moci komunisty za tzv. vládní krize v únoru 1948.


Do funkce prezidenta nastoupil po abdikaci Edvarda Beneše. V této funkci se na příkaz sovětského vedení podílel na politických procesech proti opozici a likvidaci tzv. zrádců ve vlastní straně, včetně vlastních přátel.


Zemřel 14. března 1953, krátce po návratu z pohřbu generalisima J. V. Stalina. Bylo po něm pojmenováno město Gottwaldov - dříve Zlín - nyní opět - a díky bohu (a to jsem ateista) - opět Zlín. Ještě za první republiky prohlásil: "Jezdíme do Moskvy se učit jak Vám zakroutit krky."


(Lehce jsem upravil slovosled. Admin)
Diskuze k této osobě přesunuta sem: https://www.valka.cz//topic/view/14201 kapa
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#48406 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více