Main Menu
User Menu

Gottwald, Klement

     
Příjmení:
Surname:
Gottwald
Jméno:
Given Name:
Klement
Jméno v originále:
Original Name:
Klement Gottwald
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1896 Dědice u Vyškova /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.03.1953 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Prezident ČSR
Předseda vlády
Předseda UV KSČ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://www.vlada.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#430989Verze : 0
MOD
Klement Gottwald - komunistický politik a "první dělnický" prezident Československé republiky


(1896 - 1953)Narodil se 23. listopadu 1896 v Dědicích na Moravě v chudé rodině. Vyučil se truhlářem ve Vídni a tam také v roce 1912 vstoupil do politické organizace sociálně demokratické mládeže - DTJ.


Za první světové války bojoval jako voják rakousko-uherské armády, v roce 1918 dezertoval a poté se ukrýval. Po vyhlášení republiky sloužil v hodnosti poddůstojníka v československé armádě. Po svém propuštění v roce 1920 se živil jako truhlářský dělník a stal se v květnu 1921 zakládajícím členem KSČ. V letech 1926 - 29 vedl boj se stoupenci tzv. československé cesty k socialismu ve straně a na V. sjezdu roku 1929 převzal vedení strany jako její generální tajemník. Byl odpovědný za radikalizaci KSČ v roce 1929 - vyloučením např. V. Vančury a jiných. Důsledně prosazoval linii Kominterny, řízené z Moskvy a v roce 1935 byl zvolen do její exekutivy. Za KSČ byl až do roku 1938 poslancem Národního shromáždění.


Po mnichovské kapitulaci odjel do Moskvy a odtud řídil práci strany v okupovaném Československu. Podílel se na vypracování tzv. košického vládního programu a zaujal místo náměstka předsedy vlády NF. Po vítězství ve volbách v roce 1946 se stal předsedou vlády a současně od roku 1945 byl předsedou KSČ. Přikláněl se k politice E. Beneše při jednání o přijetí Marshallova plánu. Po návštěvě Moskvy na jaře 1947 však na nátlak J. V. Stalina zaujal a nakonec i prosadil zamítavé stanovisko čs. vlády. Zcela v jeho režii pak proběhlo převzetí moci komunisty za tzv. vládní krize v únoru 1948.


Do funkce presidenta nastoupil po adbikaci Edvarda Beneše. V této funkci se na příkaz sovětského vedení podílel na politických procesech proti opozici a likvidaci tzv. zrádců ve vlastní straně, včetně vlastních přátel.
Zemřel 14. března 1953, krátce po návratu z pohřbu generalisima J. V. Stalina. Bylo po něm pojmenováno město Gottwaldov - dříve Zlín - nyní opět - a díky bohu ( a to jsem ateista Smile ) opět Zlín Very Happy . Ještě za první republiky prohlásil: "Jezdíme do Moskvy se učit jak Vám zakroutit krky"(lehce jsem upravil slovosled. Admin)
diskuze k této osobě přesunuta sem: https://www.valka.cz//topic/view/14201 kapa
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#48406Verze : 0
foto
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#60276Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#169826Verze : 0