Hácha, Emil

     
Příjmení:
Surname:
Hácha Hácha
Jméno:
Given Name:
Emil Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Dominik Josef Hácha
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doc. JUDr. Docent, Doctor of Laws
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.07.1872 Trhové Sviny /
12.07.1872 Trhové Sviny /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.06.1945 vězeňská nemocnice Pankrác, Praha /
27.06.1945 prison hospital Pankrác, Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- 2. prezident Nejvyššího správního soudu Československa (1925-1938)
- 3. prezident Československa (1938-1939)
- státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
- 2nd President of Supreme Administration Court of Czechoslovakia (1925-1938)
- 3rd President of Czechoslovakia (1938-1939)
- State President of Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- po válce zatčen pro údajnou kolaboraci, zemřel ve vězení - after the war arrested for alleged collaboration,
died in prison
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_H%C3%A1cha
URL : https://www.valka.cz/Hacha-Emil-t13470#345352 Verze : 0
JUDr. Hácha pocházel z Trhových Svinů, vystudoval práva v Praze, byl uznávaným právníkem, soudcem Haagského soudního dvora, a ve 30.letech členem legislativní rady vlády. Až do roku 1941 udržoval styk s Benešem a podporoval jeho snahy, po nástupu Heydricha už v tom nemohl pokračovat. Po válce byl 13.5. na rozkaz ministra Noska zatčen a na pankráci umřel koncem května (někdy se uvádí i 1.6.), jeho pohřeb byl na Vinohradském hřbitově, za utajení a na hrobě nesmělo být jeho jméno.

Před tím než byl jmenován presidentem (poměrně hodně se této funkci bránil) byl předsedou nejvyššího správního soudu. Byl také skvělým překladatelem (přeložil například Tři muži ve člunu)
URL : https://www.valka.cz/Hacha-Emil-t13470#48871 Verze : 2
Do občanské nauky jsem dělal referát na tuto osobnost. Takže zde je k přečtení.
URL : https://www.valka.cz/Hacha-Emil-t13470#49431 Verze : 0
Emil Hácha


(12.7.1872 – 27.6.1945)
- po absolvování právnické fakulty v Praze se v roce 1898 stal koncipistou zemského výboru Království českého a v roce 1916 dvorním radou správního soudu ve Vídni. Po vzniku republiky se v roce 1919 stal druhým a od roku 1925 prvním prezidentem Nejvyššího správního soudu v Praze. Od roku 1924 byl též členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu. 30.11. 1938 byl zvolen třetím prezidentem ČSR a po vzniku protektorátu získal titul státní prezident. Hácha byl díky kontaktům premiéra gen. Aloise Eliáše přesně informován o činnosti odboje a byl ve styku i se zahraničním odbojem v čele s Benešem. Osobně dopomohl k emigraci Alici Masarykové, z finančních zdrojů KPR věnoval několik milionů korun na pomoc rodinám, jejichž živitelé byli zatčeni nebo uprchli za hranice. Osobním dopisem [url]Adolfu Hitlerovi[/url] vymohl změnu trestu smrti Ladislava Rašína pouze na trest vězení, intervenoval za propuštění Rudolfa Berana a život zachránil ministru Jiřímu Havelkovi. Na základě jeho neustálých intervencí a zvýšených projevů loajality byla do března 1943 z koncentračních táborů propuštěna většina studentů, zatčených při událostech v listopadu 1939. Po zatčení a popravě Aloise Eliáše však ztratil veškerou energii a chuť do života. Od roku 1943 v důsledku postupující artheriosklerozy svůj úřad prakticky nevykonával. 12.5. 1945 byl v Lánech zatčen a uvězněn na Pankráci, kde byl i v jeho stavu trýzněn a kde také brzy zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Hacha-Emil-t13470#92360 Verze : 0
Heydrichův příchod a vlna poprav se na jeho zdraví těžce podepsali. V listopadu 1941 dělal podle depeše Londýnu dojem "tělesně i duševně zcela zlomeného muže" a dubnová depeše z roku 1942 jej charakterizuje takto: "... ve všem, celým svým názorem na život, je úplný pesimista. K ničemu se neodhodlá. Nemá vlastní vůle. Je úplně neschopen něco si pamatovat. Nelze od něj očekávat už nic. Je to vrak, kterým strká náhoda, Němci a strach ze sebemenšího vlastního rozhodnutí. Lidé v takovém stavu jako on se prohlašují za nesvéprávné..."
Jednou z posledních kapek byla audience u Hitlera při příležitosti Heydrichova pohřbu v Berlíně. Co se událo, popsal předseda protektorátní vlády dr. Krejčí takto: "...Dr. Hácha, vyděšený, shrbený, sepjal před ním ruce a prosil ho proboha, aby se slitoval nad českým národem, aby jej nevraždil, že ten národ se nemůže vpravit do nové situace, že ztratil samostatnost, aby mu dopřál ještě nějakou dobu, aby se nemstil. Dr. Háchovi se třásl hlas, ruce měl sepjaty, byl skrčený jako hromádka neštěstí před Hitlerem, který se na něj posupně díval, všichni jsme měli v očích slzy..." Z Berlína se dr. Hácha vrátil "...zlomený, zesláblý, bez vůle k životu..."
URL : https://www.valka.cz/Hacha-Emil-t13470#93167 Verze : 0
Zajímavostí je, že oproti ostatním prezidentům Československa a později ČR či SR neměl nikdy "svou" známku a to ani jako prezident pomnichovského Československa a ani dokonce během svého více jak šestiletého působení v úřadu státního prezidenta protektorátu Čechy a Morava (za to vyšla celá řada známek s A. Hitlerem).
URL : https://www.valka.cz/Hacha-Emil-t13470#235867 Verze : 0
Emil Hácha se nakonec své známky přeci jen dočkal. Česká pošta známku však nevydala jako vlastní emisi, ale jako "Vlastní známku". Konkrétně si její vydání zaplatili příznivci Emila Háchy. Vydání této známky musela ovšem potvrdit komise České pošty, jelikož persona Emila Háchy je historicky spornou osobností. Byla vydána limitovaná edice 15 250 kusů, kdy hodnota jednoho je 19 Kč. Známky nejsou běžně k sehnání na pobočkách pošty.

Zdroje:
ekonomika.idnes.cz
www.info.cz

URL : https://www.valka.cz/Hacha-Emil-t13470#613322 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více