Main Menu
User Menu
Tin


Členové : Ludvík Cupal, Jaroslav Švarc
Den výsadku: z 29.-30.4.1942
Místo výsadku : Padrť u Rožmitálu
Úkol : atentát na E. Moravce
Prostor působení: Praha
Krycí jméno vysílačky: --


Osud členů výsadku:
Ludvík Cupal zastřelil se 15.1.1943 na Velehradě
Jaroslav Švarc se zastřelil 18.6.1942 v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.
URL : https://www.valka.cz/Tin-t13405#47911Verze : 0
Účastníci: rotný Ludvík Cupal- sebevražda 15.1.1943 ve Velehradě
Nastoupil výcvik: 19.1.1941
Účastníci: rotný Jaroslav Švarc- sebevražda 18.6.1942 v kostele Cyrila a Metoděje v Praze
Nastoupil výcvik: 19.9.1941
Skupina: teroristická
Úkol: Zlikvidovat Emanuela Moravce
Materiál: osobní zbraně, pistole, samopal Sten gun, munice, destrukční materiál, potraviny, peníze
Úspěšnost operace: ne
Krycí jména: LC=Ludvík Musil, JŠ=Jaroslav Zelinka
Vysazení: 29.4.1942 u Věšína na Rožmitálsku
Záchytné adresy: Václav Král- policejní inspektor v Plzni
Václav Sedlák- Plzeň
Václav Stehlík- Rokycany
Tin byla druhou a zároveň poslední teroristickou skupinou v programu Zvláštní skupiny D. Poslání bylo tedy obdobné s Anthropoidem, tentokrát však zlikvidovat domácího kolaboranta Emanuela Moravce. Provedený trest měl zapůsobit a národ, ale hlavně dát odstrašující příklad dalším kolaborantům. Ministr školství a osvěty v protektorátní vládě byl pro svůj postoj, který byl hodnocen jako egoistický a vlastizrádný, trnem v patě exilu a to hlavně kvůli jeho vysokému postavení v prvorepublikové armádě, společnosti a legionářské minulosti. O jeho zaujetí pro Německý plán svědčí zajisté i to, že v pozdější době poslal své dva syny bojovat v řadách Waffen SS na východní frontu.
Atentát měli provést dva parašutisté, kteří byli vycvičeni obdobně jak předchozí Anthropoid. Skupina se také po vysazení měla na území protektorátu chovat obdobně jak Anthropoid a dostala též podobné vybavení. Pověřeni byli rotný Ludvík Cupal a Jaroslav Švarc, kteří po seskoku měli vyhledat stejné kontaktní adresy jako Anthropoid.
Po vysazení 29.4.1942 u Věšína se dvojce parašutistů na ploše nesetkala, což částečně zapříčinilo komplikované vnitřní zranění Cupala, který byl nalezen des. Vojtěchem Lukaštíkem ze skupiny INTRANSITIVE, která byla vysazena při druhém průletu ze stejného letadla jako Tin. Lukaštík se rozhodl pomoci a doprovodil Cupala na záchytnou adresu do Plzně a odtud po krátkém odpočinku a ošetření zranění pokračovali na Moravu. Zde byl Cupal příbuznými ukryt v cihelně na Velehradě.
Švarc se po seskoku vypravil do Prahy, kde se spojil s Opálkou, který ho napojil na přechovávatele z řad Zelenky-Hajského. Zde marně čekal na příchod Cupala, který se již do Prahy nevydal a to z důvodu jasných. Nejprve kvůli svému zranění a později po boji parašutistů v Resslově ulici, kde zahynul i Švarc, jeho cesta ku Praze již postrádala smysl.
Spolu s Lukaštíkem se uchýlili k nouzovému řešení provádět alespoň sabotážní škody ve svém okolí. 18.9.1942 se ne zcela úspěšně pokusili o destrukci železniční tratě u Polešovic a ta vyvolala zvýšený zájem gestapa o tuto lokalitu. Dlouhodobé setrvání na jednom místě a ve stejné skupině osob, vyvolalo neopatrnost, díky které se místní udavač dostal do kontaktu s parašutisty a gestapo provedlo 15. ledna 1943 zátah, při kterém se Ludvík Cupal zastřelil.
URL : https://www.valka.cz/Tin-t13405#48699Verze : 0