Main Menu
User Menu

Intransitive

Interansitive


Členové : Václav Kindl, Bohdan Grabovský, Vojtěch Lukaštík
Den výsadku: z 29.-30.4.1942
Místo výsadku : Padrť u Rožmitálu
Úkol : sabotážní akce
Prostor působení: východní Čechy
Krycí jméno vysílačky: --


Osud členů výsadku:
Václav Kindl zastřelen v květnu 1944
Bohdan Grabovský popraven r.1944 v Terezíně
Vojtěch Lukaštík zastřelen 8.1.1943 v Jankovicích
URL : https://www.valka.cz/Intransitive-t13404#47910Verze : 0
Účastníci: nadporučík Václav Kindl- náhodně zastřelen v Nasavrkách v květnu 1944(je však možné, že přežil válku)
Nastoupil výcvik: 25.10.1941
Účastníci: četař Bohuslav Grábovský- popraven v Terezíně v říjnu 1944
Nastoupil výcvik: 15.8.1941
Účastníci: desátník Vojtěch Lukaštík- padl v přestřelce8.1.1943 v Jankovicích
Nastoupil výcvik: 16.7.1941
Skupina: diversně sabotážní
Úkol: Poškodit rafinérii oleje v Kolíně.
Materiál: 100kg výbušnin, zápalných látek a destrukčního materiálu
Úspěšnost operace:ne
Krycí jména: VK=Václav Procházka, BG=Josef Štěpán
Vysazení: 29.4.1942 u Vešína a Padrtě na Rožmitálsku
Záchytné adresy: rodina Krzákova- Bernartice, Josef Bílek- Zaječice u Chrudimi,Šilerovi- Brandýs nad Labem
Intransitive přepravoval destrukční materiál pro své užití, ale i pro skupinu Tin. Skupina měla působit samostatně a až později se napojit na Silver-A. po společném vysazeni s Tinem se skupiny nesešly a nastal problém s ukrytím společného materiálu. Četař Grábovský ho nakonec ukryl s pomocí rodiny Viktorových z obce Věšín poblíž v lese. Zde přečkal materiál pátrací akci gestapa, která podle letecké hlásky usuzovala vysazení výsadku. Zranění Cupal (Tin) byl Lukaštíkem odvezen do Plzně a poté do Prahy. Velitel Kindl odjel do Bernartic u Tábora, kde nalezl úkryt u rodiny nadporučíka Krzáka.
Skupina měla působit ve východních Čechách, kam také směřovaly záchytné adresy. Pomocí inzerátu v Národní politice se tři výsadkáři setkali v Bernarticích, kam dostali adresy i od npor. Hrubce spolu s průvodním zakódovaným dopisem.
Grábovský s Kindlem prověřovaly možnosti ve východních Čechách, kde našli zbytky reorganizované Obrany národa, v jejichž čele stáli budoucí velitelé „Rady tří“- por. Josef Kábele a pplk. Josef Svatoň.
Po tomto úspěchu se Intransitive rozhodl plnit zadané úkoly. Útok na rafinérii se zdál prozatím nereálný a tak skupina zvolila destrukci železničního mostu přes Vltavu u Červené. 26.5.1942 však Grábovský s Kindlem zjistili, že materiál již není na svém místě. Při cestě na východ Čech je zastihl atentát na Heydricha. Po těchto událostech odjel i Lukaštík zpátky na Moravu za Cupalem a již se nevrátil. Parašutisté se již neměli kam vracet. 4.6.1942 začalo zatýkání v Bernarticích, které mělo 1. a 2. 7. za následek popravu 22 občanů a mezi nimi i rodiny parašutistů instruktorů Krzáka a Hrubce.
Kindl s Grábovským byli pomocí odboje legalizováni a pracovali v civilním zaměstnání. Bez materiálu se nemohli zapojit do akcí, což neumožňovali ani represe.
Po neúspěšném Cupalově a Lukaštíkově pokusu o destrukci železniční tratě, se okruh kolem nich začal uzavírat. 8.1.1943 byl Lukaštík zastižen domovní prohlídkou v domě Remešových v Jankovicích, kde zpoza slepé stěny komory zahájil palbu naslepo a v přestřelce padl.
V březnu 1943 byli zajati i Grábovský s Kindlem. Oba vstoupili do služeb gestapa. Grábovský však neplnil prakticky žádné služby a chtěl podávat informace Londýnu. Gestapo jej na podzim 1943 znovu zatklo a po neúspěšném zaslání motáku z Pankráce do Londýna byl poslán do Terezína a zde v říjnu 1944 popraven.
Václav Kindl se stal plným a jasným konfidentem gestapa. Byl nasazován jako pátrač po skupinách a to i samostatně. sehrál opravdu tragickou a smutnou roli a i jeho smrt je poněkud tajemná. Měl být omylem zastřelen při pátrání po veliteli Calcia Odstrčilovi, možná však i přežil válku jelikož jeho sestře chodili po válce dopisy grafologem vyhodnocené jako jeho. To co se ve skutečnosti odehrálo se asi dovíme jen těžko.
URL : https://www.valka.cz/Intransitive-t13404#48704Verze : 0