Main Menu
User Menu
Bivouac


Členové : František Pospíšil, Jindřich Čoupek, Libor Zapletal
Den výsadku: z 27.-28.3.1942
Místo výsadku : Požáry u Křivoklátu
Úkol : přeprava materiálu, sabotáže
Prostor působení: Brněnsko
Krycí jméno vysílačky: --


Osud členů výsadku:
František Pospíšil popraven r.1944 v Terezíně
Jindřich Čoupek zastřelen 22.9.1942 v Mauthausenu
Libor Zapletal popraven 27.9.1942 v Mauthausenu
URL : https://www.valka.cz/Bivouac-t13402#47908Verze : 0
Účastníci: rotný František Pospíšil- 28.10.1944 popraven v Terezíně
Nastoupil výcvik: 19.9.1941


Účastníci: rotný Jindřich Čoupek- 22.9.1942 popraven v Mauthausenu
Nastoupil výcvik: 15.8.1941


Účastníci: desátník aspirant Libor Zapletal- 27.9.1943 popraven v Mauthausenu
Nastoupil výcvik: 16.7.1941


Skupina: diversně sabotážní
Úkol: 1/. Sabotáže na železničních uzlech a výhybkových systémech.
2/. Sabotáž v Brněnské teplárně na Špitálce
3/. Podnítit duch lidu k boji. Vyvolat ohlas.
Materiál: plastická trhavina, zápalnice, rozněcovače, bleskovice, magnetické nálože s časovým rozněcovačem proti dopravě i průmyslu, světlice, komponenty pro bomby, Sten gun, munice tipu Kynoch, potraviny
Krycí jména: FP=Nebeský později František Švec, LZ=Zeman později Pavelič
Plán vysazení: 25.4.1942 v okolí Buchlova na Moravě
Vysazení: 28.4.1942 u Křivoklátu
Záchytné adresy: Slané (Karel Výborný, Josef Svoboda), Přerov (železničář Karel Smolík),Čoupkův strýc v Brně, Březolupy u Zlína(František Kovář)
Troj členná skupina Bivouac měla provádět sabotážní akce na Moravě. Všichni tři parašutisté byli z Moravy což ji ulehčovalo práci. Po seskoku jeli do Slaného a poté do Přerova. Ve Zlíně navštívili Zapletalova bratra a poté se rozhodli kontaktovat Pospíšilova kamaráda a spolužáka Jana Chvátala, majitele textilní konfekce. Chvátal je však udal. Při zatýkání a eskortě zahájil Pospíšil palbu a postřelil jednoho četníka. Sám byl však zasažen do boku, ale podařilo se mu prchnout. Zapletal byl však zatčen, díky tomu, že náhodou projíždělo poblíž auto zlínského gestapa. které ho převzalo. Tím byl odhalen pohyb dalších parašutistů. ten den 2,5.1942 byl Zapletal donucen k výpovědi a byl donucen zavést gestapo do bytu Čoupkových, kde byl zatčen Čoupek s rodinou. Pospíšil chtěl varovat Čoupka a vyzvednout peníze, zbraně a munici schovanou u Čoupků. Přišel však pozdě, ale pomocí pistole opět vyvázl.
Gestapo použilo Zapletala jako konfidenta k pátrání po Silveru-B a Bioscopu. Snažil se varovat parašutisty na které byl nasazen a pomocí skupiny zvané „zelený kádr“ se mu 12.5.1942 podařilo odpoutat od gestapa. Obstaral si doklady na jméno Pavelič a se dvěma spolupracovníky se vydal do Velké Británie přes Švýcarsko. V Německu však byli zatčeni aniž by gestapo vědělo kdo je ve skutečnosti. V létě 1943 byla jeho totožnost odhalena a v říjnu 1943 byl odeslán do Mauthausenu.
Velitel Bivouacu rtm. Pospíšil se skrýval na jihozápadní Moravě, v Hrtovicích a Dalešicích, v Jihlavě a Telči, odkud odcházel na krátký čas do Brna. Díky spolupracovníkům mu byla dokonce poskytnuta odborná chirurgická pomoc a tím vyléčeno jeho postřelení. Pokusil se o neúspěšnou cestu Švýcarska a zabýval se myšlenkou různých destrukcí. Odbojová skupina napojená na Pospíšila v té době čítala nejméně 46 osob. Na jaře 1943 byly však gestapem získány důležité informace, které vedli k Pospíšilovi. Na jeho stopu byli nasazeni konfidenti proti parašutistického oddělení pražského gestapa Jaroslav Nachtman a Karel Čurda. Čurda jej pod slibem napojení na odboj vylákal do Prahy, kde byl v kavárně Luxor zatčen gestapem. Odmítl spolupráci, byl vězněn na Pankráci a v roce 1944 popraven v Terezíně.
URL : https://www.valka.cz/Bivouac-t13402#48697Verze : 0