Main Menu
User Menu
Zinc


Členové : Oldřich Pechal, Arnošt Mikš, Viliam Gerik
Den výsadku: z 27.-28.3.1942
Místo výsadku : Gbely (Slovensko)
Úkol : spojovací a zpravodajské
Prostor působení: Uherské Hradiště, buchlovské lesy
Krycí jméno vysílačky: Lípa


Osud členů výsadku:
Oldřich Pechal oběšen v Mauthausenu
Arnošt Mikš zastřelen 30.4.1942 u Křivoklátu
Viliam Gerik po válce popraven za kolaboraci.
URL : https://www.valka.cz/Zinc-t13400#47906Verze : 0
Účastníci: nadporučík Oldřich Pechal- 30.6.1943 popraven v Mauthausenu
Nastoupil výcvik: 14.1.1942


Účastníci: rotmistr Arnošt Mikš- padl 29.4.1942 u Křivoklátu
Nastoupil výcvik: 15.8.1941


Účastníci: četař radista Vilém Gerik- popraven 29.4.1947
Nastoupil výcvik: 25.10.1941


Skupina: zpravodajská
Úkol: Zřídit zpravodajskou rezidenturu na Moravě.
Materiál: šifrovací klíč, 3 radiové komplety Lípa, 3 milióny v okupační a německé měně,
agenturní stanice MARK 5
Úspěšnost operace: ne
Krycí jméno: AM=Mikola, VG=Gertík
Plán vysazení: Buchlovské lesy 25.3.1942
Vysazení: Gbely na Slovensku 28.3.1942, 02:30
Záchytné adresy: rodina Hejlů v Uherském Hradišti
rodina Kozáků v Brně
rodina Stockmanů v Buchlovicích


Zinc měl za úkol zřídit na Moravě pobočku podobnou té, kterou vybudoval Silver-A. Moravské organizace byly velmi vážně narušené gestapem a bylo nutné i pro budoucí operace na Slovensku tento sektor znovu „ovládnout“.
Po vysazení v Buchlovských lesech se skupina měla zachytit na některé z adres daných v Anglii. Odtud se měli spojit s Vojenskou rádiovou ústřednou v Anglii (VRÚ) a zahájit činnost v prostoru Uherského Hradiště. Zde měli organizovat sabotáže a celý odboj, stejně jak Silver-A v Čechách. Část prostředků (finančních) měla být předána Silveru-A.
Zinc byl vysazen 28.3.1942 mezi druhou a třetí hodinou ranní. Velká navigační chyba způsobila vysazení na Slovensku u obce Gbely, což do budoucna skupinu prakticky zničilo. Parašutisté tedy ukryli seskokový materiál a v seníku zanechali vysílačky. Sebou nesli pouze agenturní stanici a peníze, to znamená dva kufříky. Rozhodnuti překročit blízkou hranici se u Skalice rozdělili. V předu šel Mikš s Gerikem a za nimi postupoval velitel s penězi. U hranice se nesetkali a tak Mikš s Gerikem přešli u Rohatce hranici a odjeli vlakem do Buchlovic na záchytnou adresu.
Pechal byl však při pokusu o přechod hranice zadržen dvěma německými celníky, kteří mu zabavili doklady, ale neprohledali ho. Při eskortování na strážnici je však oba zastřelil, v rozrušení jim zapomněl vzít svůj doklad. Peníze byl nucen také nechat na místě. Když se mu po druhé podařilo projít na Moravu, bylo po něj již vyvoláno pátrání. Jelikož Pechal byl vybaven legitimací, kde bylo změněno pouze jeho příjmení a ostatní údaje ponechány, byl náhodou ke své smůle poznán českým četníkem, který s ním sloužil u stejného prvorepublikového pluku a tím spolehlivě identifikován.
Mikš s Gerikem v Buchlovicích zjistili, že stanice je porouchaná a bez opravy nepoužitelná. Gerik dostal v noci při pokusu o vysílání elektrický šok a na dvě hodiny upadl do bezvědomí, ze kterého se však bez těžkých následků sám probral. Po setkáni s Pechalem u jeho rodičů, na které od něj již na Slovensku dostali kontakt, byli Gerik a Mikš vysláni do Prahy. Sám velitel Pechal zůstal ve Vřesovicích rozhodnut sledovat osud své rodiny, která byla 4.4.1942 gestapem zatčena. Pechalův úkol ve vlasti dostal nový osobní cíl-pomstít se za svoji rodinu. Sám se však stal štvancem, který se pokoušel napojit na trosky Obrany národa na Brněnsku, kterou měli nahradit.
Gerik se v Praze nedočkal přivítání jaké čekal. Dva dny bez jídla čekal na Mikše a přespával v průjezdu i když i v hotelu (měl tisíce korun, které však bez lístků byli téměř k ničemu). Došel k absolutnímu zklamání ze vzniklé situace a v beznaději se rozhodl přihlásit na Policejní ředitelství v Praze. Gestapu se tedy bez přímého přičinění 4.4.1942 dostal do rukou první parašutista. Gerik poskytl informace o úkolu Zincu a o složení Out Distance se kterým letěl. Prozradil úkryt vysílacích stanic na Slovensku a složení Zvláštní skupiny-D. Díky němu se též konfidenti dostaly na stopu Pechala. Po vylákání na chatu konfidenta a neúspěchu vylákání informací byl 2.6.1942 zatčen. Při zatýkání přetrhal pouta a bojoval do posledních sil. Zbraň měl konfidenty vybitou a po usilovném boji, který se stal historicky známým byl zadržen. I ve vězení se choval statečně a nezlomila ho ani poprava rodičů, které musel přihlížet. Odmítl identifikaci mrtvých parašutistů v Praze a byl odeslán do Mauthausenu a tam popraven.
Mikš odjel z Vřesovic do Tábora za bratrem-četníkem. Zde získal nové doklady a do Prahy se vydal za druhým bratrem. Zde navázal kontakt s Opálkou a Valčíkem. Na Křivoklátsku se zdržoval na více adresách až do konce dubna 1942. 30.4.1942 byl vyslán spolu s Koubou (Bioscop) do obce Požáry u Křivoklátu vyzvednout materiál zde před dvěma dny seskočivšími parašutisty zanechaný. Střetli se zde s četníky a při přestřelce jednoho zabyli a druhého zranili. Zraněný zde však zůstal ležet i Mikš a nevidě jiného řešení se sám zastřelil. Bohužel u sebe nechal zápisník s adresami, pomocí něhož zlikvidovalo gestapo síť přechovavatelů a našlo Koubu.
Na svobodě zůstal pouze Gerik, který se stal konfidentem gestapa. Ten však ztrácel zájem o tuto práci a zabýval se myšlenkou prchnout za hranice. Byl však pomocí konfidenta Augustina Přeučila odhalen a 6.4.1943 zatčen. Po věznění na Pankráci byl poslán do Terezína a odtud 28.10.1943 odeslán do Dachau, kde se dožil konce války. I přes mnohé polehčující okolnosti byl stejně jako Čurda odsouzen poválečným soudem k smrti provazem.
URL : https://www.valka.cz/Zinc-t13400#48695Verze : 0
30.4.1942 pro materiál s Mikšem nešel Kouba, ale Josef Kusý (*17.02.1909), zedník z Bělče, který byl nedlouho po incidentu dopaden, mučen a popraven, spolu s Mikšovými bratry Františkem (*12.3.1915) a Antonínem (*10.9.1918) 31.5.1942 v Kobylisích u Prahy.
Rt. Bohuslav Kouba (BIOSCOP) se otrávil jedem 3.5.1942.
URL : https://www.valka.cz/Zinc-t13400#65109Verze : 0
No dobrá doplním dle původního plánu pro materiál měl jít Mikš, Kouba, Valčík a Aťa Moravec. Bohužel Mikš tento plán porušil a vydal se na místo o den dříve s J. Kusým. Valčík a Aťa Moravec plán dodrželi a málem do léčky padli též. Díky jednomu s četníků ovšem byli varováni.
URL : https://www.valka.cz/Zinc-t13400#65112Verze : 0
Výsadek byl shozen spolu se skupinou Out Distance z letounu Handley Page Halifax Mk.II L9618/NF-W, patřícího 138. peruti . Posádku tvořili piloti F/Sgt Julian Pieniążek a F/Sgt Stanisław Kłosowski, navigátor F/O Marian Wodzicki, radiooperátor P/O Ignacy Bator, palubní mechanik Sgt Czesław Kozłowski, dispečer F/Sgt Tadeusz Madejski a střelci F/Sgt Zdzisław Nowiński a F/O Michał Tajchman. Stroj odstartoval v 19:55 ze základny Tempsford, kde také v 7:30 přistál po 11:35 hodinách letu.


zdroj:
K. Bieniecki - Polski załogi nad Europą, Bellona, Warszawa 2005, ISBN 83-11-10235-X
URL : https://www.valka.cz/Zinc-t13400#284635Verze : 0
MOD