Main Menu
User Menu

Out distance

Out distance


Členové : Adolf Opálka, Karel Čurda, Ivan Kolařík
Den výsadku: z 27.-28.3.1942
Místo výsadku : Ořechov u Telče
Úkol : sabotážní akce a přepraca radiomajáku
Prostor působení: Praha, Lázně Bělohrad
Krycí jméno vysílačky: -


Osud členů výsadku:
Adolf Opálka se zastřelil 18.6.1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.
Karel Čurda po válce popraven za kolaboraci
Ivan Kolařík se otrávil 1.4.1942
URL : https://www.valka.cz/Out-distance-t13399#47903Verze : 2
Účastníci: nadporučík Adolf Opálka- sebevražda v kostele Cyrila a Metoděje v Praze18.6.1942
rotný Karel Čurda- popraven 29.4.1947
Nastoupili výcvik: 19.9.1941
Účastníci: desátník aspirant Ivan Kolařík- sebevražda 1.4.1942
Nastoupil výcvik: 15.8.1941
Skupina: diverzně sabotážní
Úkol: 1/. Sabotáží vyřadit plynárnu v Praze-Michli (odloženo pro Intransitive).
2/. Dopravit vysílačku a potřeby domácímu odboji.
3/. Zajisti bombardování Škodových závodů v Plzni.
Materiál: výbušné mikrofóní vložky, destrukční materiál, telegrafní klíče, anténa, 12V baterie, radiomaják BEACON, vysílačka MARK III, voltmetr, 8 krystalů k vysílačce,záložní stanice pro odboj
Úspěšnost operace:částečná
Krycí jména: AO=Adolf Král
KČ=Karel Vrbas
IK=Jan Krátký
Plán vysazení: 25.3.1942 u Kopidlna a u Kovářova na Písecku
Vysazení: 28.3.1942 u Ořechova u Telče
Dvě hodiny po půlnoci 28.3.192 byl z Halifaxu s polskou posádkou vysazen Out Distance. Se skupinou Zinc, která byla vysazena stejnou noc, sdílel velice podobný osud.
Balík s 336 librami destrukčního materiálu byl ponechán v Anglii a na poslední chvíli byla skupina vybavena radiomajákem Beacon.
Out Distance byl vysazen s navigační chybou a ještě k tomu se jim nepodařilo nalézt jeden zásobník s operačním materiálem. Při seskoku se zranil Opálka a Ivan Kolařík ztratil falešné doklady s fotkou své přítelkyně Milady Hrušákové s věnováním. Skupina tedy zanechala radiomaják na ploše a rozešla se po domluvě, že se setká pomocí inzerátu v Národní politice.
Opálka odjel ke své tetě do Rešic, kde si léčil poraněnou nohu, Čurda do Jindřichova Hradce a Kolařík ke svým rodičům do Valašského Meziříčí, kde též navštívil rodinu Hrušákových.
Seskok parašutistů však byl pozorován a ohlášen. Četníky byl nalezen operační materiál zanechaný na ploše. Gestapo dle fotka a dokladů vyhledalo Miladu Hrušákovou a vyhlásilo pátrání po Kolaříkovi. Ten se po zvážení okolností 1.4.1942 nedaleko Zlína raději otrávil aby zachránil své blízké před represáliemi. Tím se stal prvním mrtvým ZS-D.
Opálka se vydal na adresu do Lázní Bělohradu, kde získal adresu na Bartoše se kterým se setkal a byl vyslán do Prahy, kde napomáhal i atentátu na Heydricha. Stejnou cestou se dostal do Prahy i Čurda.
Silver-A informoval 14.4.1942 Londýn o zachycení Out Distance.
Out Distance začal plánovat a připravovat úkol na zajištění bombardování Škodových závodů. Po naplánování Opálka zjistil ztrátu radiomajáku a rozhodl o navedení letadel pomocí zapálených objektů. Akce si vyžádala pomoc Gabčíka, Kubiše, Valčíka, Opálky, Čurdy a pomoc ilegálních organisací z Prahy. 25.4.1942 bylo provedeno neúspěšné bombardování. Pumy byly shozeny mimo továrnu (bombardování bylo zvoleno ze soboty na neděli aby bylo šetřeno životů českých dělníků).
Opálka se po atentátu uchýlil do krypty kostelu v Resslově ulici, kde po hrdinném boji spáchal 18.6.1942 sebevraždu. Čurda se skrýval v Praze a v den atentátu v Kolíně. Před domovní prohlídkou se ukryl ve světlíku a poté odjel ke své matce do Nové Hlíny. Zde byl zastižen správou o Lidické tragédii a popravách. 13.6.1942 poslal anonymní dopis na četnickou stanici v Benešově, ve kterém označil Kubiše a Gabčíka jako viníky atentátu a 146.6.1942 se přihlásil na gestapu v Praze. Díky jeho výpovědi proniklo gestapo do sítě Silveru-A, čímž prakticky zlikvidovalo vysazené skupiny. Po zatknutí a výsleších pomahačů parašutistů byl odhalen i ukryt v kostele, kde byly parašutisté 18.6.1942 donuceni bojovat v nerovném souboji.
Čurda se stal velice užitečným pro gestapo a jeho zrada jest opravdovou například oproti Gerikově. Zapříčinil zatčení mnoha osob a to i jako parašutista-konfident. 29.4.1947 byl spolu s Gerikem oběšen na Pankráci.
URL : https://www.valka.cz/Out-distance-t13399#48700Verze : 0
Karel Čurda přijal nové jméno Jerhot.
Adolf Opálka zpáchal sebevraždu pomocí jedu a zároveň použil pistole.
URL : https://www.valka.cz/Out-distance-t13399#169763Verze : 1
Výsadek byl shozen spolu se skupinou Zinc z letounu Handley Page Halifax Mk.II L9618/NF-W, patřícího 138. peruti . Posádku tvořili piloti F/Sgt Julian Pieniążek a F/Sgt Stanisław Kłosowski, navigátor F/O Marian Wodzicki, radiooperátor P/O Ignacy Bator, palubní mechanik Sgt Czesław Kozłowski, dispečer F/Sgt Tadeusz Madejski a střelci F/Sgt Zdzisław Nowiński a F/O Michał Tajchman. Stroj odstartoval v 19:55 ze základny Tempsford, kde také v 7:30 přistál po 11:35 hodinách letu.


zdroj:
K. Bieniecki - Polski załogi nad Europą, Bellona, Warszawa 2005, ISBN 83-11-10235-X
URL : https://www.valka.cz/Out-distance-t13399#284631Verze : 0
MOD