Main Menu
User Menu
Silver B

Členové : Jan Zemek, Vladimír Škára
Den výsadku: z 28.-29.12.1941
Místo výsadku : Kasaličky u Přelouče
Úkol : přeprava materiálu
Prostor působení: východní Čechy
Krycí jméno vysílačky: -

Osud členů výsadku:
Oba válku přežili
URL : https://www.valka.cz/Silver-B-t13398#47902Verze : 0
Účastníci: rotný Jan Zemek- přežil rok 1989
radista četař Vladimír Škácha- zemřel v exilu v Kanadě
Nastoupili výcvik: 15.8.1941


Skupina: spojovací
Úkol: Předávat zpravodajské informace, odevzdat výbavu odboji a vyčkat dalších rozkazů od
Silveru-A.
Materiál: radiová stanice s klíčem, kapesní nože, 2x pistole s dvěma zásobníky ke každé, žiletky, jed, masový a vitamínový koncentrát, 100 000 KČ, falešné doklady.
Úspěšnost operace: nesplnili úkol
Krycí jména: JZ=Jan Novák
VŠ=Vladimír Vácha
Plán vysazení: 29.12.1941 Svratouchy u Svratky
Vysazení: 29.12.1941v 02:56 u Kasaliček u Přelouče
Záchytné adresy: František Kostelecký - Svratouchy u Hlinska
Josef Šváb - Vítějevsi u Poličky
František Kynzel - Rychnov nad Kněžnou


Silver-B byl do troj-výsadkového letu povolán na poslední chvíli a příkaz k letu dva parašutisty zřejmě zaskočil.
Když Silver-B vyskočil 29.12.1942 v 02:56 jako poslední z Halifaxu, netušil jaké obtíže a utrpení bude muset překonat. Rotnému Zemkovi zůstal viset padák na stromě a parašutisté ho ani oběma silami nedokázali dostat dolů. Pomoc jim poskytl rolník Chvojka, se kterým strom pokáceli a uschovali u něj vysílačku.
Silver B se však úplně ztratil ze zorného pole Londýna. Ten 11.2.1942 přikázal Silveru A pátráni po Silveru B. V radiové depeší Silver A obdržel záchytné adresy Silveru B a jeho pověřovací heslo: "Chtěl bych koupit havajskou kytaru." Na kterou měl adresát odpovědět: "Kytaru bychom měli, ale ne havajskou, je z Tahiti."
Na adresy vysílal Bartoš převážně Valčíka, který však po stopách Silveru B pátral marně.


Zemek se Škáchou se vydali z Kasaliček na záchytné adresy, kde byli však odmítáni. Nakonec byli donuceni vyhledat pomoc pomocí Zemkových příbuzných u hostinského Recha v Brně-Řečkovicích. Zde čekali marně na heslo v BBC, které je mělo aktivizovat a po kterém se měli hlásit u Františka Burši ve spořitelně v Chrudimi. Jeho zatčení zjistili po výjezdu do Chrudimi. Londýn z obavy o jejich bezpečnost heslo nevyslal. Silver B se tedy vypravil pro vysílačku a přepravil ji do Řečkovic. Komplet byl však při seskoku poškozen. Bez jakékoli výbavy byl Silver-B donucen pouze pasivně snášet ilegalitu a prchat před gestapem, které je dobře tušilo. 22.12.1944 se Škáchovi podařilo palbou uniknout z obklíčení , byl však vážně nemocen a na neustálém úprku byl 3.1.1945 gestapem obklíčen v ostravském ilegálním bytě. V boji byl těžce zraněn, zajat a až do konce války vězněn v Brně a KT-Flossenburg.
Velitel Zemek odešel po těchto událostech na jižní Moravu a na jaře 1945 se v Buchlovských lesech zapojil do partizánské skupiny, ve které dočkal konce války.
Operační výsledky byly nulové a vyvolaly v řadách historiků pochybnosti o kvalitách obou parašutistů. Tyto názory jsou však mylné a neopodstatněné.
URL : https://www.valka.cz/Silver-B-t13398#48703Verze : 0
Skupina byla vysazena spolu se skupinami ANTHROPOID a SILVER A z letounu Halifax Mk. II L9613/NF-V, patřícímu 138. peruti pro speciální úkoly. Sedmičlenou posádku tvořili F/Lt R. C. Hockey, W/O R. P. Wilkin, F/Sgt Holden, Sgt Burke, Sgt Berwick, Sgt Walton a Sgt A. Hughes. Dispečerem výsadku byl škpt. Jaroslav Šustr. Stroj odstartoval v 22:00 a přistál v 8:19 na své základně Tangmere.


zdroj:
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 2. část, Svět křídel, Cheb 2000, ISBN 80-85280-66-3
URL : https://www.valka.cz/Silver-B-t13398#291215Verze : 0
MOD
Podle úředního zápisu z výsadkového letu byla tato skupina, jako jediná ze všech třech přítomných v letadle, ve špatném psychickém stavu. O tomto stavu měly svědčit poznámky jako "Tak oni to myslí doopravdy" a "To je štěstí, že jdu, jinak bych to všechno rozházel" rtm. Zemka a "Nechte to tam, kde to je. Kdyby to mělo přijít tam , kam to dáváte, tak bych o to stejně přišel" čet. Škáchy, na dotaz ohledně jeho osobního majetku. Oba odmítli své poznámky vysvětlit. Přesto vše provedli seskok bez zaváhání.


Let trval 10 hodin 14 minut. Průměrná výška letu 10000 stop (3000 m), seskok proveden z 900 stop (270 m). Průměrná rychlost letu 187 mil/hod (300km/h), při seskocích 120 mil/hod (190 km/h).
Počasí: severozápadní vítr, nad ČSR mlhavo, nízké mraky a sníh


Zdroj:
Faksimilie úředního záznamu letu, František Emmert, Atentát na Heydricha, ISBN 978-80-87222-00-3
URL : https://www.valka.cz/Silver-B-t13398#317320Verze : 0
MOD