Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
OT-62 TOPAS
Originální název:
Original Name:
OT-62 TOPAS (transportér obrněný pásový)
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1961-DD.MM.1972 Podpolianske strojárne Detva n.p., Detva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1961-DD.MM.1972
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2641 (všechny verze / all versions)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1960 2 prototypy
Osádka:
Crew:
3 (velitel, řidič, střelec / commander, driver, gunner)
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
až/up to 17 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
15000 kg
Celková délka:
Overall Length:
7100 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3140 mm
Celková výška:
Overall Height:
2375 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
410 mm
Pancéřování:
Armour:
17 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
PV-6
(šestiválcový, čtyřdobý, přeplňovaný vznětový, vodou chlazený)
Výkon:
Power:
221 kW při 1800 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
převodovka mechanická,
počet rychlostních stupňů: 5+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
~35 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
550 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
360 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
38 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,8 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,9 m
Brodivost:
Fording Depth:
plave ~11 km/h m
Výzbroj:
Armament:
Ve veži:
1x 7,62mm univerzální kulomet vz. 59
1x 82mm bezzákluzová tarasnice T21
Uživatelské státy:
User States:
(890 vozidel)
(200 vozidel)1)
(2 vozidla)2)3)
Poznámka:
Note:
1) kořistní vozidla
2) pouze pro zkušební účely
3) pouze pro zkušební a výcvikové účely


Modernizace sovětského BTR-50PK.


Vyráběno 12 verzí - viz níže.
Zdroje:
Sources:
Tank-26-3, Obrnený transportér OT-62, Popis a prevádzka, MNO Praha 1968, ISBN nemá
Hlavní takticko-technické data tankové a automobilové techniky ČSLA, Naše vojsko, 1976, ISBN nemá
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#646749Verze : 1
MOD
História obrneného transportéru OT-62 TOPAS

Podnet pre vývoj OT-62 dal veliteľ tankového a mechanizovaného vojska, ktorý na jar 1956 predložil Technickej správe GŠ/ČSĽA predbežné technicko - taktické požiadavky na stredný pásový, plávajúci transportér o hmotnosti 12 t na prepravu mechanizovanej pechoty.

Požiadavky sa začiatkom roka 1957 písomne prokonzultovali s vojenskými a technickými odborníkmi v ZSSR. Na základe ich pripomienok boli v úzkej spolupráci s odbornými pracoviskami našich vojenských akadémií spracované upravené technicko - taktické požiadavky, ako aj ďalšie odporúčania týkajúce sa korby, pohonu na vode a spojovacích prostriedkov. Všetky požiadavky a odporúčania odovzdalo MNO po dohode s Ministerstvom všeobecného strojárenstva Výskumno - vývojovému stredisku závodu J. V. Stalina v Martine. V Turci vypracovali dva predbežné projekty pod označením TOPAS 1 s dvoma motormi a TOPAS 2 s jedným motorom. Vedenie rezortu vybralo TOPAS 2. Ten bol po dokončení v lete 1958 prekonzultovaný odborníkmi Stalingradského závodu v ZSSR, ktorí vzhľadom na prílišnú zložitosť čs. konštrukcie odporučili zamerať vývoj na modernizáciu sovietskeho pásového transportéra BTR-50PA. Uvedené riešenie čs. strana schválila v septembri 1958. Vzápätí si vyžiadala od sovietskej strany licenčnú dokumentáciu BTR-50PA a na urýchlenie vývojových prác aj dodanie 3 kusov vzorových vozidiel BTR-50PA. Dodanie licenčnej dokumentácie, ako aj troch vzorových vozidiel sa nepodarilo v potrebných termínoch zabezpečiť. Tieto skutočnosti na jednej strane zapríčinili predĺženie vývojových prác zhruba o 5 mesiacov, na strane druhej však umožnili jeho modernizáciu, ktorá oproti pôvodnej dispozícii BTR-50PA obsahovala zásadné konštrukčné zmeny. Originálny motor bol prepracovaný na preplňovaný. Pôvodná transmisia bola nahradená päťstupňovou převodovkou a kombinovaným smerovým ústrojenstvom. V podvozkovej časti boli použité nové torzné tyče a hnacie koleso. Čiastočnými úpravami prešla aj samotná korba transportéru. V prednej časti bola zabudovaná okrem vežičky veliteľa aj vežička strelca s úchytmi pre guľomet vz. 59 a tarasnicu T21. Od októbra 1959 do leta 1960 boli postavené dva prototypy. Tie prešli na jeseň roku 1960 spojenými podnikovými a kontrolnými skúškami.

Bezprostredne po nich nasledovali vojskové skúšky, ktoré boli rozdelené do dvoch etáp. V prvej etape sa overovala konštrukcia vozidiel z hľadiska technických vlastností a vojskového použitia. V druhej etape sa prototypy TOPAS preverili v rámci taktických cvičení 1.tankovej divízie. Veľký dôraz sa kládol na plavebné skúšky. Preukázali plavebnú stabilitu vozidiel a plynulosť ich plavby aj pri naložení 85 mm kanónu vz.52 alebo vozidla GAZ-69. Nad rámec taktických cvičení sa uskutočnili doplnkové skúšky. Počas nich sa preverili možnosti využitia OT - TOPAS na prevoz 82 mm BzK vz. 59 a 120 mm mínometu vz.42N s palebným priemerom a obsluhou. Ďalej bola preskúšaná možnosť prevozu dvoch mínometov vz. 52, vrátane streliva, dokonca aj streľba zo spomínaného mínometu počas jazdy. Výsledky týchto skúšok boli dobré, hoci OT TOPAS nebol na takéto využitie konštrukčne riešený.

Na základe pozitívnych výsledkov vojskových a doplnkových skúšok bol v novembri 1962 OT-TOPAS pod označením OT-62 zavedený do výzbroje ČSĽA. Sériovú výrobu v rokoch 1963-1968 zabezpečovali PPS Detva. Celkom bolo pre potreby ČSĽA do roku 1968 vyrobených 890 ks OT-62. Tvorili základ motostreleckých plukov tankových divízií.

Koncom 70.rokov sa začalo s ich postupným sťahovaním z prvosledových zväzkov. Vozidlá boli po opravách uložené v skladoch nedotknuteľných zásob.

Od konca roku 1990 sa začalo vo vojenských opravárenských podnikoch v Šternberku a Prešove s ich postupnou likvidáciou. Po roku 1993 časť OT-62 prevzala do výzbroje i Armáda Slovenskej republiky. Na základe zmluvy o konvenčních ozbrojených silách v Európe sa v ich likvidácii pokračovalo až
do roku 1994, keď bol rozpálený posledný kus OT-62.


Zdroj : Turza Peter pplk. v,v. - Plávajúci transportér OBRANA č.4 2009 MO SR
K. Štěpánek - P. Minařík - Československá lidová armáda na Rýnu - NV Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#372577Verze : 1
Stredný pásový obojživelný obrnený transportér OT-62 je bojové vozidlo motostreleckých jednotiek spôsobilé k boji na suchu i na vode. Umožňuje prepravu 20 člennej osádky ( vrátane vodiča).
Podvozok vozidla môže byť okrem toho využitý pre rôzne špeciálne nadstavby ( veliteľské, spojovacie, ženijné, zdravotnícke apod.).

Hlavné časti vozidla
- korba,
- výzbroj,
- hnacie a prevodové ústrojenstvo ,
- ústrojenstvo pre pohon po vode,
- podvozok,
- elektrická výzbroj,
- pojítka,
- filtračné a ventilačné zariadenie,
- protipožiarne zariadenie.

Vnútorná časť vozidla je rozdelené na tri priestory :
- vodičský,
- bojový,
- motorový a prevodový.

Pohon na vode
Druh pohonu : reaktívny
Počet čerpadiel : 2
Čerpadlo pohonu : axiálne, vrtulové

Podvozok
Druh : pásový

Pásy
Druh : kovové
Počet článkov. 96 ks ( 1 pás)
Šírka článku : 360 mm
Hmotnosť pásu : 540 kg

Hnacie kolesá

Druh :so snímateľnými ozubenými vencami
Počet zubov na venci : 13
Hmotnosť kolesa : 60 kg

Napínacie kolesá
Druh : uzatvorené s kovovou obručou
Počet : 2
Hmotnosť : 72 kg

Pojazdové kolesá
Druh : uzatvorené s gumovým obručami
Počet. 12
Priemer : 670 mm
Hmotnosť : 63 kg

Ručné granáty : Počet : 8 ks

Pojítka
Rádiostanica : R-113
Vnútorné hovorové zariadenie. R-120

Hlavné technické údaje :
Druh OT : stredný, pásový, obojživelný
Motor : PV-6 6 V –štvortaktný – dieselový s priamym vstrekom paliva – preplňovaný turbodmýchadlom PDH-10 RN - kvapalinou chladený
Objem : 19100 cm³
Výkon : 300 k pri 1600-1800 ot. / min.
Hmotnosť : 95 kg

Palivové nádrže
Počet : 4
Celkový obsah nádrží : 400 l
- vonkajšia skupina : 180 l
- vnútorná skupina : 220 l

Dojazd v km :
- komunikácia :450 – 550
- terén : 300 – 360
- pri plavbe : 50 – 70


Zdroj : Tank-26-3 Obrnený transportér OT-62 Popis a prevádzka – predpis ČSĽA, Praha, 1968
CZK - OT-62 TOPAS - Korba - popis.

Korba - popis.
CZK - OT-62 TOPAS - Spodná časť korby - popis.

Spodná časť korby - popis.
CZK - OT-62 TOPAS - Motor PV-6 - popis.

Motor PV-6 - popis.
CZK - OT-62 TOPAS - Vodičský priestor - popis.

Vodičský priestor - popis.
CZK - OT-62 TOPAS - Nakladanie BzK na OT-62.

Nakladanie BzK na OT-62.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#378405Verze : 1
Verze
ČSLA:
OT-62 - obrněný transportér
OT-62A - obrněný transportér, bez výzbroje
OT-62/R2 - velitelsko-štábní vozidlo
OT-62/R3 - velitelsko-štábní vozidlo
OT-62/R4MT - velitelsko-štábní vozidlo
OT-62D - verze vybavená BzK vz.59
DTP-62 - dílna technické pomoci
DTP-62M - dílna technické pomoci
DTP-62/72 - dílna technické pomoci

Polská armáda:
TOPAS-2A
TOPAS-2AP
WPT-TOPAS


Technicko-taktická data
Osádka: 3 osoby (řidič, velitel, střelec)

Hmotnost prázdného prostředku: 12 300 kg (?)
Bojová hmotnost: 13 000 kg
Maximální hmotnost vozidla na souši a na vodě: 15 000 kg

Rozměry:
- délka: 7 100 mm
- šířka: 3 140 mm
- vzdálenost středů pásů: 2 700 mm
- výška: 2 375 mm
- výška po strop: 2 000 mm
- světlá výška: 410 mm

Maximální rychlost:
- na zpevněné cestě: 58,4 km/h
- plavby vpřed: 10,8 km/h
- plavby vzad: 3 - 5 km/h

Průměrná rychlost na silnici: 35 - 45 km/h
Průměrná rychlost v terénu: 25 - 35 km/h

Překročivost (šířka příkopu): 2,8 m
Výstupnost (výška překážky): 0,9 m
Maximální úhel stoupání: 38°
Maximální boční náklon: 25°


Pohonná jednotka:
- název: PV-6
- typ: šestiválcový, čtyřdobý, vznětový
- hmotnost: 895 kg
- provozní otáčky: 1 600 až 1 800 ot/min
- maximální výkon při 1 800 ot/min: 221 kW (300 k)

- používané palivo: motorová nafta NM 30 nebo NM 45
- celkový obsah palivových nádrží: 400 l

Spotřeba paliva na 100 km jízdy:
- na silnici: 70 až 90 l
- v terénu: 110 až 130 l
- při plavbě: 25 l/hod


Výzbroj:
Univerzální kulomet vz.59
- ráže: 7,62 mm
- bojová kadence: 250 ran/min
- dostřel: 4 800 m
- celkový počet nábojů: 2 500

Tarasnice vz. 21
- ráže: 82 mm
- dostřel: 2 800 mm
- počet nábojů: 18

Signální pistole vz. 44/67 ráže 26,5 mm


Podle Příručky řidiče OT-62, vydané FMNO TAS v roce 1977, doplnil a upravil Tango, 23.3.2007
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#55396Verze : 2
MOD
U guľometu vz. 59 bol námer od -5°až +80° a odmer 360°.
U tarasnice vz. 21 bol odmer -5°až +20° a odmer 360°.


Rádiostanica R-113
Tankovo hovorové zariadenie R 120


Prevodové ústrojenstvo tvorí:
- trojlamelová, suchá spojka, ovládaná mechanicky.
- prevodovka je 5 stupňová s jedným stupňom vzad, so synchronizáciou 2. až 5. prevodového stupňa s kombinovaným smerovým ústrojenstvom pre zatáčanie a redukovanie prevodových stupňov a mechanickým ovládaním.
- vnutorný prevod tvorí zubová spojka s kužeľovým pohonom na vrtuľové a odsávacie čerpadlá.
- konečný prevod - jednostupňový s čelným ozubením
- čelný prevod náhonu vetráku
- kužeľový prevod náhonu vetráku - jednostupňové kužeľové súkolie


Špeciálne zariadenia vozidla:
- zariadenie pre spúšťanie studeného motora v zime VZ-112C
- ohrievacie zariadenie pre predohrev motora pred spustením v zime 35-CON-V
- zadymovacie zariadenie - vstrekovanie paliva do výfukového potrubia motora
- 1 ks 10 l tlaková fľaša so stlačenám vzduchom, tlak 15 MPa (150 kp/cm2)
- protipožiarne zariadenie - poloautomatický systém, automatická signalizácia požiaru (optický a akustický signál) a ručné odpálenie 2 ks fliaš s CO2, 1 ks ručný hasiaci prístroj
- filtračné a ventilačné zariadenie s kolektorovým rozvodom vzduchu
- ústrojenstvo pre pohon vozidla na vode - hydroreaktivný pohon tvorený dvojicou vrtuľových čerpadiel s výtlačnými vodometmi a klapkami. Náhon je od vnútorných prevodov, ovládacie ústrojenstvo mechanické
- ústrojenstvo pre odsávanie prenikajúcej vody do korby - 2 odsávajúce čerpadlá trvale pripojené na vnútorné prevody (180 l/min pri 1800 ot/min motora); 1 elektrické odsávacie čerpadlo z korby (35 l/min) a 1 elektrické odsávacie čerpadlo zo skrine vetráku (35 l/min)
- ústrojenstvo pre ochranu proti prenikaniu vody do motora je tvorené ochrannou klapkou v šachte sania (otvorená pri plavbe), ochranná klapka výfuku ovládaná tlakom oleja motora (pred plavbou sa uzatvára mechanicky)


Napätie elektrickej siete vozidla je 24 V - 28 V .
Zdroje el. energie tvorené 2 ks AKB 6 ST-148 spec. 12 V zapojené do série a dynamo G-74 o výkone 3 kW


Max. rýchlosť prúdu vodného toku do 2,7 m/s
Max. uhol sklonu brehu pre vjazd 30°
Max. uhol sklonu brehu pre výjazd 25°
Max. bočný náklon na vode 12°
Zdroj
1) Hlavní takticko-technické data tankové a automobilové techniky ČSLA, Naše vojsko, 1976
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#304345Verze : 0
MOD
Při pohledu zepředu je nejvíce patrný hlavní rozlišovací znak proti sovětským BTR-50PK, tj. dvě "věže" na čelním pancíři po obou stranách příklopu řidiče. Na fotografiích je zřejmě verze OT-62/R2.

foto vlastní
CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#47719Verze : 0
MOD
OT-62 ve výzbroji indické...
CZK - OT-62 TOPAS - (Bharat Rakshak)

(Bharat Rakshak)
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#85692Verze : 0
MOD
...a irácké armády
CZK - OT-62 TOPAS - (Webshots)

(Webshots)
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#85693Verze : 0
MOD
OT-62 egyptské armády vyjíždí z amerického výsadkového plavidla LCU-1644, cvičení Bright Star '85.


EDIT: snímku za rovnakú vo vyššom rozlíšení vymenil buko1 11.11.2012
CZK - OT-62 TOPAS - (US DoD)

(US DoD)
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#148405Verze : 0
MOD
V letech 1968 až 1969 uzavřely československé podniky s Irákem kontrakty ve výši 70 miliónů USD (tehdy 1,9 mld. Kčs). Součástí těchto smluv byla i dodávka 375 transportérů OT-62. V sedmdesátých letech mělo být do Iráku dodáno dalších 445 TOPASů.


Jedním z nich byl i stroj na níže uvedených fotografiích, který na počátku července 2004 posloužil americkým hasičům (z Marine Wing Support Squadron 273 americké námořní pěchoty) z letecké základny Al Asad v Iráku jako trenažér požáru.
CZK - OT-62 TOPAS - (USMC)

(USMC)
CZK - OT-62 TOPAS - (USMC)

(USMC)
CZK - OT-62 TOPAS - (USMC)

(USMC)
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#181072Verze : 0
MOD
Výcvik osádok pri prekonávaní vodných prekážok.
" Vzhledem k výborným plavebním schopnostem (nejrychlejší plovoucí bojové vozidlo ve výzbroji tehdejší ČSLA, výborné manévrovací schopnosti) byl OT-62 používán ještě dlouho po nástupu modernější bojové techniky k zabezpečení výcviku v překonávání vodní překážky plavbou (OT, BVP) či hlubokým broděním (tanky). Na snímku je zachycen výjezd vozidla ZVSk (Záchranné a vyprošťovací skupiny) z vodní překážky po (pravděpodobně) ukázkovém zásahu ".


Zdroj : ATOM 1988, č.7
CZK - OT-62 TOPAS - Výcvik osádok OT-62 - ATOM

Výcvik osádok OT-62 - ATOM
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#206414Verze : 0
Zriedkavé použitie trojtónového maskovacieho náteru obrneného transportéru OT-62. Zloženie použitých maskovacích farieb sa približuje jesennému schématu : žltá zemitá - hnedá zemitá - červená tehlová.
Používané farby sa prispôsobovali ročnému obdobiu : jarné, letné, jesené a prirodzene zimné. Ich rozmiestnenie, tvar polí, lomenie, pomer farebných polí pod. sa riadili zvláštnymi armádnymi predpismi o maskovaní techniky využívaním zkresľújúcich farieb.

Zdroj : Zápisník 1975
CZK - OT-62 TOPAS - Maskovací náter OT-62 v poľných podmienkach.   ©  ZÁPISNÍK  1975

Maskovací náter OT-62 v poľných podmienkach. © ZÁPISNÍK 1975
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#243669Verze : 1
Cvičení ČSLA rok 1965 - Tuchořice, můj táta stojí v hloučku vojáků před OT-62 TOPAS...........
CZK - OT-62 TOPAS -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#251281Verze : 0
Ďalší príklad využitia vozidla OT-62 ako mínového ukladača (súprava UMU).


Zdroj : ZÁPISNÍK 1983
CZK - OT-62 TOPAS - MU OT-62

MU OT-62
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#292932Verze : 0
Lešany 2009,
vlastní foto
CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#318468Verze : 0
MOD
Obrnený transportér OT-62.Zdroj : Tank-26-3 Obrnený transportér OT-62 Popis a prevádzka – predpis ČSĽA, Praha, 1968
CZK - OT-62 TOPAS - Výstroj.

Výstroj.
CZK - OT-62 TOPAS - Bokorysy.

Bokorysy.
CZK - OT-62 TOPAS - Strelecká veža.

Strelecká veža.
CZK - OT-62 TOPAS - Strelecká vežička v interiéri.

Strelecká vežička v interiéri.
CZK - OT-62 TOPAS - Zadný strop.

Zadný strop.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#378407Verze : 0
OT-62 a Jugoslávie

V roce 1965 Jugoslávie zakoupila dva OT-62 TOPAS k otestování. Přestože velení armády bylo velmi spokojeno s jeho výkony, k dalšímu nákupu nedošlo, nebot již běžela výroba vlastního obrněného transportéru M-60, který byl preferován jugoslávskou vládou. Oba dodané OT-62 sloužily ve výcvikovém centru obrněných vozidel v Banja Luce.

Autor: Ivan Bouchal
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#417726Verze : 0
MOD
OT-62 a Ludowe Wojsko Polskie

OT-62 byly v Polsku zařazeny pouze u jediného útvaru a to u 7. lužické výsadkové divize z Gdaňsku, což byl svazek námořní pěchoty. Prvních 64 kusů OT-62 bylo dodáno na přelomu ledna a února 1965. 7. lužická výsadková divize byla mimo jiné tvořena těmito útvary:

4. "Pomorskim" výsadkovým plukem z Leborku
34. "Budziszynskim" výsadkovým plukem ze Slupsku
35. výsadkovým plukem z Gdaňska Wrzeszcza
58. ženijním praporem z Leborku

Tyto útvary obdržely celkem 138 kusů TOPASů, které byly z ČSSR dodány bez výzbroje a polská strana si je vyzbojila sama. Takto upravené stroje o počtu 116 kusů nesly označení TOPAS-2AP. Dalších 22 vozidel bylo dodáno ve spojovací verzi TOPAS R-2 a R-3. Varianta TOPAS R-2 pro velitele roty nesla dvě radiostanice R-105 a jednu R-112. TOPAS R-3 s dvěma radiostanicemi R-105, jednou R-112 a jednou R-311 byl určen pro spojení na stupni pluk - divize.

Později bylo menší množství verze TOPAS-2AP přestavěno na vyprošťovací TOPAS-WPT. Tento OT-62 byl vybaven navijákem o tahu 2,5 tuny s délkou lana 600 metrů sloužícím k vytažení vozidel z vody, nebo k jejich tažení též po vodní hladině. Dále obdržel jeřábek o nosnosti jedné tuny, zásobníky pro nářadí a náhradní díly, svářecí soupravu a ponton pro žabí muže.

Během nepokojů v Gdaňsku v roce 1970 byly ztraceny dva vozy, které se nepodařilo opravit a tak skončily jako cvičební pomůcka pro hašení požáru na bojovém vozu. OT-62 sloužily do roku 1994, kdy byly všechny o počtu 95 kusů vyřazeny.

Autor: Ivan Bouchal

CZK - OT-62 TOPAS - (Československý voják)

(Československý voják)
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#494267Verze : 0
MOD
Památník a muzeum Obrněného sboru, Latrun vlastní foto, 2017
CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#600887Verze : 1
MOD
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#613544Verze : 0
MOD
Diskuse
TOPAS (někdy taky uváděn jako Transpotér Obrněný PÁSový) byl v éře OT-64 SKOT zařazován zpravidla do sestavy tankových praporů tankových divizí respektive u motostřeleckých rot těchto praporů (všechna technika na pásech s výjimkou OT-65 FUG u průzkumné roty). Dál mám dojem, že byl i u protitankových baterií (měl totiž na motorovém prostoru složené takové dvě rampy, po kterých se na něj dal vytlačit BzK. Nejsem si jistý, jak moc potom byl ten BzK upevněn na krytu motoráku, ale zcela jistě se z něj dala vést palba (no popravdě řečeno za jízdy asi ne...).
TOPAS měl z pohledu ostatních řidičů docela zajímavou vlastnost - dal se otočit "na místě" - netočil se tedy kolem středu zabržděného pásu jako třeba T-55 nebo T-72, ale pásy mohly běžet proti sobě - to se stalo při zařazeném neutrálu a pokud mašina stála v garáži nebo pod "esem" a řidič na to ve spěchu zapoměl a jeden rajčák dal na doraz dopředu a druhý dozadu (nebo se prostě v "řidičáku" blbě zamlel, ..... tak měl o sobotní nebo nedělní brigádu postaráno... Rolling Eyes
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#56082Verze : 0
Měl bych jeden dotaz k jednotkám s OT-62...
Kde se braly tarasnice montované na OT a kolik jich v rotě bylo? Šlo o tarasnici tarasnicového družstva (a co se pak s ním stalo?) nebo šlo o jiné zbraně a tarasnicové družstvo zůstalo zachováno?
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#309235Verze : 0
A nebola tá tarasnica vz. 21 integrovanou súčasťou OT-62, spolu s guľometom UK 59?
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#361688Verze : 0
MOD