Main Menu
User Menu

CZK - JT-34 (jeřábový tank)

Žeriavový tank JT 34 (Jerábový tank - JT)


JT 34 bol prvým projektom, ktorého vývoj bol kompletne realizovaný vo Vývojovej koštrukcii vtedajších Závodov J. V. Stalina v Martine. Vývoj začal v roku 1957 na zaklade požiadavky Tankovej a automobilovej správy ministerstva národnej obrany ČSR.
V roku 1958 bola zhotovená funkčná vzorky vozidla s hydraulicky ovládaným žeriavom, ktorá bola na základe skúšok upravená na prototyp v roku 1959. V roku 1960 boli vykonané kompletné podnikové, kontrolné a vojskové skúšky prototypu a začiatkom roku 1961 bol ukončený vývoj vozidla.
Overovacia séria JT 34 v počte 5 kusov bola vyrobená v roku 1962 a v roku 1963 až 1966 prebiehala sériová výroba.
Prevažnú väčšinu vyrobených vozidiel využívala domáca armáda, ČSLA, no niekoľko desiatok bolo dodaných aj na export do Indie a do Maroka.


Žeriav bol vybavený špeciálnym nadstavbovým ramenom výložníka pre prácu v zakrytých vagónoch (max. nosnosť 1,25t).


Hlavné technické parametre JT 34:


hmotnosť : 31 500 kg
osádka : 2 muži
max. rýchlosť : 55 km/h
merný výkon : 11,7 kW/t
dojazd : 400 km


Účelová nadstavba :


typ žeriavu : kyvný, hák s násobným kladkostrojom
pohon žeriavu : hydraulický, pohon hydrogenerátora motorom TATRA 603-C(33 kW)
nosnosť žeriavu : 10 t pri vyložení 3,5 m
1,5 t pri vyložení 8,1 m
pracovný tlak hydrosystému : 16 MPa


zdroj: MOT 8/2000
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#47350Verze : 0
Trochu údajů na rozšíření:
V letech 1962 až 1965, bylo v ZTS n.p. Martin, vyrobeno cca 80 jeřábových tanků JT-34.
„Jeřábový tank JT-34 se skládá z podvozku tanku T-34 a jeřábové nástavby, která umožňuje zvedání břemen do 10 t v polních podmínkách. Kromě této hlavní činnosti může konat i lehčí vyprošťovací práce. Jeřábový tank je určen pro demontáž a montáž úplných věží tanků, kanónů a jiných celků a skupin používaných u tankového vojska v polních podmínkách. Jeho vlastností může být s výhodou použito i u jiných druhů vojsk, např. při různých ženijních stavbách, při nakládání a vykládání apod.“
Tolik citát z předpisu „JEŘÁBOVÝ TANK JT-34 Popis a provoz“ z roku 1965. Tyto a vyprošťovací práce mohl vykonávat i pro lehčí bojovou a kolovou techniku. Tank byl vyráběný pouze pro potřebu ČSLA.


Technický popis
Věž – jeřábová nástavba, byla svařená z pancéřových plechů s tloušťkou do 12 mm a rozdělená na dvě časti. První část tvoří prostor pro jeřábníka -velitele tanku, který měl k dispozici vstupní horní poklop, dva boční kruhové poklopy a dva čelní poklopy. uvnitř se nacházely ovládací prvky hydrauliky, přístrojový panel, radiostanice a pozorovací přístroj pro práci s uzavřenými poklopy. V druhé časti oddělené přepážkou je pohonná jednotka jeřábu, tvořená benzínovým, vzduchem chlazeným osmiválcem „TATRA T603C.“ Motor přes převodovku a pružnou spojku poháněl hydraulické čerpadlo. Přístup k motoru a čerpadlu byl pouze shora přes dvojici lichoběžníkových poklopů. Po stranách jeřábníkovy budky byly čepy pro výkyvné uložení výložníku. Jeho vertikální pohyb zabezpečovala dvojice hydraulických pístů. Výložník se skládal z pevného ramena, které v sobě však skrývalo výsuvné rameno s hydraulickým válcem, nosné, opěrné a vodicí kladky navíjecí buben s ukotveným lanem, poháněný „hydromotorem“ VMP 1600 a mechanizmus brzdy zdvihu. Ocelové lano mělo průměr 20 mm a procházelo přes soustavy pětinásobných kladek na konci výložníku a čtyřnásobných na kladnici háku. Do čepů na konci výložníku bylo možné ukotvit nástavné rameno s hákem pro zdvíhání lehčích břemen do hmotnosti 1250 kg a jejich vykládku z vagónů či skladišť. Horizontální pohyb věže – jeřábové nástavby, uložené na kuličkové dráze tvořené kuličkovým dvouřadým ložiskem zachycujícím axiální i radiální síly a uloženým v místě původní kulové dráhy bojového tanku, obstaral „hydromotor“ VMP 1600, s pastorkem zabírajícím do ozubení vnitřního věnce ložiska, upevněného na stropu korby, proti otočení věže – jeřábové nástavby byl tank vybaven brzdou otáčení. V přepravní poloze byl výložník otočený vzad. Pro jeho ukotvení se používala sklopná podpěra.
Podvozek byl použitý plně z tanku T- 34- 85 a to i ze starších vozů. Na bocích přibyly kotvící místa na uchycení doplňkové výbavy. Nad motorovým prostorem byl rozebíratelný nosný rám, který sloužil na přepravu nákladu (například tankového motoru, či plně vystrojené věže T-34-85).
Pohonnou jednotkou byl opět standardní motor V-2-34 (V- 2- 34M). ve víku nad motorem byly vytvořeny dva nové otvory, kryté víčky, umožňující přístup ke vstřikovacímu čerpadlu a odvzdušňovači při přepravní poloze výložníku.
Objem vezeného paliva byl 872 l, z toho 602 l ve vnitřních nádržích a 270 l ve třech vnějších nádržích.
V korbě měli své místo další dva členové posádky:
řidič a střelec – pomocník jeřábníka -vazač břemen.
Tank byl vyzbrojen opět kulometem DTM kalibru 7,62 mm, umístěným na stejném místě jako u standardního tanku.
V interiéru korby přibyly výztuhy motorové přepážky, podlaha z žebrovaného plechu s odklopnými víky pro seřizování táhel řízení na místě „jaščiků“ s municí a nový držák kolektoru VKU-27.
Podle předpisu je však udávána pouze dvoučlenná osádka, v tomto případě řidič plnil všechny výše jmenované úkoly sám !!


Tedy dle Tank-21-3 (raha 1965) Osádka : 2 muži velitel - jeřábnik, řidič - vazač břemenRozměry+TTD:
Délka v přepravní poloze: 8 900 mm
Šířka: 3 000 mm
Výška celková: 3 000 mm
Světlá výška: 400 mm
Bojová hmotnost: 31 500 kg
Výkon motoru: 500ks/375 kW
Maximální rychlost na silnici: 55 km/h
Maximální rychlost v terénu: 25 km/h
Spotřeba paliva komunikace: 160 l/100 km
Spotřeba paliva v terénu: 230 l/100 km
Dojezd na silnici: 380 km
Dojezd v terénu: 270 km
Stoupavost: 30°
Boční sklon: 25°
Příkop: 2 000 mm
Kolmá stěna: 700 mm
Brod: 1 300 mm
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - JT-34 demontuje v polních podmínkách věž tanku T-54A

JT-34 demontuje v polních podmínkách věž tanku T-54A
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - JT-34 při stavbě velínu střelnice na nekterém z VVP ČSLA.

JT-34 při stavbě velínu střelnice na nekterém z "VVP" ČSLA.
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#97356Verze : 0
Žeriavový tank JT-34 bol určený pre demontáž a montáž úplných veží tankov, kanónov a iných celkov a skupín používaných u tankového vojska v poľných podmienkach. Ďalej môže byť využitý pri rôznych ženijných stavbách, pri nakladaní a vykladaní a pod.


JT-34 sa skladá z podvozku tanku T-34 a žeriavovej nadstavby, ktorá umožňuje zdvíhanie bremien do 10 t v poľných podmienkach. Okrem tejto hlavnej činnosti môže vykonávať aj ľahšie vyslobodzovacie práce. Tank pracuje bez podpier, takže môže veľmi rýchlo meniť svoje stanovisko.


V celom rozsahu dovolených nosností je žeriavová nadstavba úplne otočná s výložníkom, ktorým je možno meniť veľkosť vyloženia buď sklápaním ( zdvíhaním) lebo vysúvaním ( zasúvaním ) ramena. Tank pracuje bez podpier, takže môže veľmi rýchlo meniť svoje stanovište.


Žeriav môže vykonávať 4 základné pracovné pohyby, okrem pojazdu, ktorý vykonáva tank:


- zdvíhanie, spúšťanie a nastavovanie bremena kladnicou. Kladnica s hákom je zavesená na dvojitom lanovm kladkostroji,
- zdvíhanie, spúšťanie a nastavovanie výložníku. Zaisťujú dva priamočiare kapalinové motory (valce), ktoré sú vzájomnej prepojené,
- vysúvanie, zasúvanie a zastavovanie výsuvného ramena,
- otáčanie žeriavu vpravo alebo vľavo.


Na zadnej časti tanku je umiestnená sústava nosníkov, ktorá umožňuje odpadat a preváža rôzne skupiny a ústrojenstva tankov vrátane úplných veží.
Žeriav je vybavený zariadením k núdzovému otáčaniu žeriavom a spúšťanie bremena v prípade poruchy kapalinového ústrojenstva.


Výzbroj
- guľomet DTM + 910 ks nábojov,
- samopal vz.58 + 1200 ks nábojov ,
- pištol vz.52 + 56 ks nábojov,
- signálna pištoľ + 1 súprava nábojov,
- ručné granáty – 10 ks.


Použité pojítka :
- rdst : typ R-113,
- tankové hovorové zariadenie – typ R-120Zdroj : Tank-21-3 Žeriavový tank JT-34 Popis a prevádzka – predpis ČSĽA, Praha, 1965
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Žeriavový tank JT-34 JETÁK.

Žeriavový tank JT-34 JETÁK.
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Kabína strojníka.

Kabína strojníka.
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Kladky.

Kladky.
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Výložník.

Výložník.
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Výsuvné rameno.

Výsuvné rameno.
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#313754Verze : 3
Údaje z jiných zdrojů:


Vývoj: 1957 - 1961
Výroba: 1962 - 1966
Cena jednoho JT-34 v roce 1964: 622 000 Kčs
Počet vyrobených kusů: 150
Uživatelé (dodávky přímo od výrobce): Československo, Indie, Maroko
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Tohle by měl být egyptský JT-34, jedná se patrně o dodávku stroje již použitého v ČSLA

Tohle by měl být egyptský JT-34, jedná se patrně o dodávku stroje již použitého v ČSLA
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#126938Verze : 0
MOD
...
CZK - JT-34 (jeřábový tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#62688Verze : 0
MOD
Stroj ČSLA v akci...
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - (ATOM)

(ATOM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#127287Verze : 0
MOD
...
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Stroj připravený k podnikovým zkouškám v červenci 1960

Stroj připravený k podnikovým zkouškám v červenci 1960
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#149273Verze : 0
MOD
Niekoľko fotiek žeriavového tanku JT-34 - exponátu Vojenského múzea vo Svidníku.

(©Norbert Mogyorósi)
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#185234Verze : 0
MOD
Pohled do interiéru.
CZK - JT-34 (jeřábový tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#185298Verze : 0
MOD
Fotografie s láskavým dovolením www.militaryfoto.sk
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - www.militaryfoto.sk

www.militaryfoto.sk
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - www.militaryfoto.sk

www.militaryfoto.sk
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - www.militaryfoto.sk

www.militaryfoto.sk
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#300130Verze : 0
MOD
Něco málo fot na interier jeřábové nástavby....obsluha jeřábu...


zdroj
kvaht-krenovice.rajce.idnes.cz
CZK - JT-34 (jeřábový tank) -


CZK - JT-34 (jeřábový tank) -


CZK - JT-34 (jeřábový tank) -


CZK - JT-34 (jeřábový tank) -


CZK - JT-34 (jeřábový tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#345173Verze : 0
JT-34 ve Vojenském historickém muzeu v Piešťanoch 2010.


Zdroj: vlastní foto
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Foto: Jaroslav Matoulek

Foto: Jaroslav Matoulek
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Foto: Jaroslav Matoulek

Foto: Jaroslav Matoulek
CZK - JT-34 (jeřábový tank) - Foto: Jaroslav Matoulek

Foto: Jaroslav Matoulek
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#371414Verze : 0
JT-34 - evidenčné číslo


Podľa plánu BPP na rok 1967 bude vykonané v dňoch 4 až 9.7.1967 takticko-poradové cvičenie útvaru.
Na cvičenie vyviesť túto techniku a vodičov:


JT-34 ev.č. 42032, vodič. slob. Šrubař VladimírZdroj : Tajný rozkaz náčelníka 14. technických opravovní č.06 zo dňa 28.6.1967, mjr.ing. Dunčko Jozef,
URL : https://www.valka.cz/CZK-JT-34-jerabovy-tank-t13288#461837Verze : 0