Main Menu
User Menu

M1A2 Abrams

Tank, Combat, Full-Tracked, 120-mm Gun, M1A2

     
Název:
Name:
M1A2 Abrams
Originální název:
Original Name:
M1A2 Abrams
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1992-DD.MM.2013 Lima Army Tank Plant, Lima
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1992-DD.MM.1999 (M1A2)
DD.MM.1999-DD.MM.2013 (M1A2 SEP)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1500+ (US Army)
315 (Saúdská Arábie / Saudi Arabia)
218 (Kuvajt / Kuwait)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1978 (XM1)
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
58967 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9827 mm
Délka korby:
Hull Length:
7917 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3658 mm
Celková výška:
Overall Height:
2885 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
483 mm
Šířka pásu:
Track Width:
635 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.108 MPa
Pancéřování:
Armour:
ocel
kompozitní pancéřování
ochuzený uran
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Avco Lycoming AGT-1500
- plynová turbína
Výkon:
Power:
1118.6 kW při 3000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Allison X1100-3B
- hydrostatická, automatická
- počet stupňu: 4+2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
68 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
427 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
14 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2.74 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1.24 m
Brodivost:
Fording Depth:
1.22 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
120mm kanón M256 (42 nábojů)
Vedlejší:
Secondary:
1x 12,7mm kulomet M2HB (900 nábojů)
2x 7,62mm kulomet M240 (spřažený 10000 nábojů, kulomet nabíječe 1400 nábojů)
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://afvdb.50megs.com/usa/m1abrams.html
URL : https://www.valka.cz/M1A2-Abrams-t13217#48973Verze : 1
M1A2 Abrams

M1A2 Abrams je hlavným druhom amerických obrnených jednotiek a do služby bol zavedený v roku 1992. V konštrukcii tanku je kladený predovšetkým dôraz na bezpečnosť osádky a moderný spôsob boja. Tank sa skladá z vodičského, bojového a motorového priestoru.

Hlavnú výzbroj tvorí 120 mm kanón M256 s hladkým vývrtom hlavne, dostrel je viacej ako 2500 m. Ďalšie zbrane v tanku sú spriahnutý guľomet 7,62mm M240 (12 400 nábojov), na veži tanku má veliteľ k dispozícii protilietadlový guľomet 12,7 mm M2HB (1000 nábojov) a ďalší 7,62mm guľomet M240, ktorý je určený pre nabíjača. Protilietadlový guľomet M2HB je umiestený na otočnej vežičke veliteľa, ktorá mu umožňuje streľbu horizontálne v uhle 360° a vertikálne -10° a +65°. Okrem týchto zbraní má posádka 4 pištole kalibru 9mm a jednu poloautomatickú pušku M16. Pre pasívnu ochranu slúžia 24 ks zadymovacích granátov UKL8/M76IR, ktoré bránia nepriateľskému zamiereniu laserovými zameriavačmi. Kanón M256 môže používať rôznu muníciu ako je SABOT - APFSDS, HEAT, STAFF.

Základnou úlohou integrovaného SRP je rýchle a presné nastavenie hlavne do smeru, zabezpečujúceho najväčšiu pravdepodobnosť zásahu cieľa prvou ranou v závislosti na okamžitom stave systému riadenia a vonkajších podmienkach. Prístrojové vybavenie a jeho funkcie majú čo najviac objektivizovať vstupné hodnoty pre výpočet prvkov paľby, priebežne ich opravovať až do doby výstrelu a minimalizovať subjektívne vplyvy ľudského faktoru.
Pretože sa integrovaný SRP skladá z niekoľkých zložitých regulačných sústav, je okrem základného automatizovaného pracovného režimu algoritmizovaný, i pracovný režim poloautomatizovaný. Pri rozsiahlejšej poruche prichádza obsluha na ručné navádzanie zbraní s využitím pomocného zameriavače.
Dosiahnutie správnej výslednej funkcie systému je zabezpečené prístrojovým vybavením, sústavou algoritmov automatizovanej činnosti, realizovanou príslušnými elektrickými, hydraulickými a mechanickými okruhmi a sústavou algoritmov činnosti obsluhy, ktorá zahŕňa obsluhové reakcie na podnety prístrojov a rozhodovacie procesu veliteľov.

Prístroje vybavené integrovaným SRP sa skladá z:
číslicového počítača;
integrovaného zameriavača strelca so zabudovaným laserovým zameriavačom a so stabilizačnými zrkadlami;
tlačidlami pre automatické zistenie a zavedenie vstupných hodnôt;
terminálu pre ručné zavádzanie vstupných hodnôt a testovanie systému;
výkonných prvkov;
riadiacich, ovládacích, zoraďovacích, kontrolných prvkov a pomocných prístrojov a zariadení.

Integrovaný zameriavač strelca je hlavným zameriavačom pre navádzanie kanónu a guľometu. Skladá sa z optickej vetvy objektívu pre denné pozorovanie, optickej vetvy objektívu pre nočné pozorovanie, termokamery, laserového vysielača a prímača, generátorov symbolov a značiek, optických vetiev okuláru strelca a veliteľa a z ovládacieho panelu. Vstupná časť zameriavača je umiestnená na hornej časti veže a je chránení pancierovým krytom ovládaným z vnútornej strany veže. Vstupná časť dennej vetvy je spoločná pre laserový diaľkomer. Krycie sklo je vybavené rozmrazovačom iba v dennej vetve.
Zameriavač má voliteľné zväčšenie 3x a 10x. Pre vyhľadávanie cieľa sa používa 3x zväčšenie, pri ktorom je zorné pole v rovine vertikálnej 6° a v horizontálnej 18°. Rozsah zorného poľa vo vertikálnej rovine je možné zväčšiť až na 30° pohybom hlavy zameriavača. Voľbu zväčšenia ovláda iba strelec. V okulári strelca a prídavnom okulári veliteľa sa zobrazuje rovnaký obraz, ktorý sa skladá z obrazu terénu, premietnutých zameriavacích značiek a symbolov.
Zabudovaná termokamera sníma infračervené žiarenie cieľa vyžarované na vlnových dĺžkach 8 až 12. 10-6 m a transformuje tepelný obraz do viditeľnej časti spektra. Je vybavená uzavretým chladiacim okruhom tlačidiel. Výsledný obraz vo viditeľnej časti spektra je rozdeľujúcim hranolom privedený do okuláru strelca a prídavného okuláru veliteľa. Termokamera slúži k vyhľadávaniu cieľa na bojisku, zameriavaniu kanónu a spraženého guľometu za zníženej viditeľnosti. Jej dosah je závislý na intenzite vyžarovania cieľa a poveternostnej situácii, poprípade použitých protiopatreniach. Stredná hodnota jej dosahu je 1200m.

Po zapnutí dosiahne termokamera pracovné parametre za 5 až 15 minút. Jediný pozorovací prístroj pre denné a nočné pozorovanie komplikuje proces vyhľadávania cieľa a vedenie paľby.
Výhodou zameriavača je oddelená stabilizácia obrazu v námere a odmere. Vertikálna stabilizácia obrazu je prevedená stabilizáciou zrkadla hlavy zameriavača, v horizontálnej rovine stabilizáciou zrkadla odmeru. Stabilizačný pohyb teda vykonávajú mechanické súčiastky nepatrnej hmotnosti v porovnaní s hmotnosťou kanónu a veže.
Stabilizačný pohyb prvkov zameriavača je vyhodnocovaný elektronickým blokom odmeru. Spolu so signálmi snímačov polohy zrkadiel, hlavne, veže a signály zbraňového, vežového a podvozkového gyroskopu je regulačná sústava spracováva na výsledný pohyb hlavne v námere a veže v odmere. Odpálenie kanónu je možné iba pri dosiahnutí koincidencie. Samotná stabilita pre odistenie odpaľovacích okruhov nepostačuje.

Správnu polohu zámernej značky na tienidle displeja zameriavača zaisťuje svetelný lúč emitovaný LED diódou, ktorý sa odrazí od odmerového zrkadla na fototlačidlo. Ak lúč nedopadne na stred fototlačidla, je do elektronického bloku odmeru privedený signál chyby polohy a zrkadlo sa natáča až do vynulovania signálu. Navádzanie sa v stabilizovanom režime prevádza pohybom zámerné značky, od ktorej je odvodený navádzací pohyb hlavne.

CITV
- systém nočného videnia nezávisí na dennej dobe a počasiu na princípe IR kamery. Umožňuje výhľad v uhle celých 360°, systém automatického vyhľadávania a označovania cieľov, ktoré veliteľ tanku poskytuje strelcovi.
Obsahuje záložné ovládanie streľby a má možnosť zväčšenia 3x, alebo 10x.

GPS
- je hlavným prístrojom strelca, ktorý pomocou neho zameriava ciele. Obsahuje technický informačný systém nočného videnia, ELRF.

GAS
- je záložné zameriavacie zariadenie strelca. Umožňuje zväčšenie 8x pri 8°, zväčšenom poli. Pri použití tohto zariadenia musí strelec manuálne mieriť a nastavovať eleváciu hlavne.

IVIS
- digitálne spojuje tank s ostatnými tankami na bojisku a s veliteľstvom, zobrazuje elektronickú mapu terénu pričom informuje o známych jednotkách. Nové ciele hlási veliteľ tanku veliteľstvu. Je tiež určený pre komunikáciu s delostrelectvom a leteckou podporou.
URL : https://www.valka.cz/M1A2-Abrams-t13217#154631Verze : 0
MOD
Rozlišovací znak od verze M1A1 je pancéřový kryt CITV (věžička) před poklopem nabíječe a ještě dva moduly satelitní navigace (málokdy jsou z pohledu stojícího člověka vedle tanku vidět ). Další věci jsou za pancířem. Vozidlo na snímku v roce 2003 sloužilo u roty A ze sestavy 3. praporu 67. obrněného pluku v Iráku.
M1A2 Abrams -


URL : https://www.valka.cz/M1A2-Abrams-t13217#134866Verze : 0
19.07.2022
Mariusz Blaszczak, podpředseda polské vlády oznámil, že prvních 28 Abramsů dorazilo. Tankisté 18. mechanizované divize (Żelazna Dywizja) brzy zahájí výcvik. V Polsku ještě očekávají dodávky protiraketového systému Patriot a UCAV Bayraktar TB2.
Zdroj:
twitter.com
M1A2 Abrams -


M1A2 Abrams -


URL : https://www.valka.cz/M1A2-Abrams-t13217#700774Verze : 0
MOD
Diskuse

Citace - Jiří Tintěra :

19.07.2022
Mariusz Blaszczak, podpředseda polské vlády oznámil, že prvních 28 Abramsů dorazilo.Pokiaľ viem, tak podľa uzatvorenej zmluvy mali poliaci dostať zapožičané tanky M1A2C z výzbroje US Army, aby mohli začať výcvik osádok skôr, ako pre ne budú pripravené pre nich modernizované tanky M1A2C. Niečo sa zmenilo, alebo je príspevok len zle zaradený?
URL : https://www.valka.cz/M1A2-Abrams-t13217#700791Verze : 0
MOD
To nedovedu posoudit, protože výše jmenovaný napsal: Abramsy. Kdežto některé polské servery tanky popisují jako M1A2 SEPv2 a některé zase jako M1A2 SEPv3.
Máš-li lepší informace, tak prosím zjednej nápravu dle svého uvážení.
URL : https://www.valka.cz/M1A2-Abrams-t13217#700792Verze : 1
MOD