Main Menu
User Menu
CBU-87/B CEM


Kontejnerová víceúčelová puma o hmotnosti 431 kg. CEM (Combined Effects Munition). Je schopna ničit rozmanité druhy cílů. Obrněnou techniku, lehce obrněné cíle, pěchotu, vše s vysokou efektivností. Určitě se podívejte na popis její submunice. Před odhozem může pilot volit jeden ze dvou režimů pumy. Časovací nebo přibližovací. Včasovacím režimu se kontejner pumy otevírá po uplynutí časového intervalu, který je přednastaven na zemi v rozsahu od 0,63 do 4,15 sekund skokově ve 12 krocích. V přibližovacím režimu se kontejner otevírá po dosažení stanovené výšky nad terénem. Tato hodnota může být rovněž přednastavena na zemi v rozsahu od 40 do 1400 metrů taky skokově po krocích. Výšku měří dopplerovský radiolokační zapalovač FZU-39/B.


Asi po 80 ms po odhozu pumy z letounu se rozvinují zadní stabilizační plochy, která způsobí její podélnou rotaci. Ta jednak zajišťuje stabilizaci prakticky neřízeného letu a součastně umožňuje proces přirozeného otevření kontejneru a následné vymršťování submunice v důsledku odstředivé síly. Rotace může být zvolena v rozmezí 0 - 2500 otáček za minutu. Tato rychlost může být dosahována už 0,5 sekund po odhození. Optimální je považována rotace 500 ot/min. Jedna puma má pokrýt prostor 400 x 200 metrů. Obsahuje 202 ks submunice BLU-97/B v SUU-65/B. Do výzbroje USAF byla nasazena v roce 1986, námořnictvo ji dostalo o rok později. V operaci Desert Storm bylo shozeno celkem 34000 pum různých druhů, z toho CBU-sedmaosdesátek bylo 10035 ks. V operaci Allied Force bylo shozeno přes 1100 pum různých druhů, z toho většina byla CBU-87.


Letouny které mohou nést CBU-87/B - A-7, A-10, F-4, F-15, F-16, F-111 a B-52


Rozměry kontejneru:  
délka: 233 cm
průměr: 356 mm
  
Rozměry pumy: 
délka: 356 cm
průměr: 39,6 cm
  
cena za kus: 13941 USD (FY90)



Zdroj : www.hill.af.mil
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-87-B-t13141#114068Verze : 0
MOD
Počty pum CBU-87/B shozených během operace Pouštní bouře.
Verze
Cena jedné pumy [$]
(v cenách roku 1990)

Počet shozených pum
Cena všech shozených pum [$]
(v cenách roku 1990)

CBU-87/B
13 941
10 035
139 897 935



Zdroje
1) Kolektiv autorů: Operation Desert Storm - Evaluation of the Air Campaign, Washington DC, 1997
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-87-B-t13141#244166Verze : 0
MOD
Puma ve své cvičné verzi. (fotografie ©Radek Havelka)




URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-87-B-t13141#170075Verze : 0
MOD
Puma CBU-87
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-87-B-t13141#222040Verze : 0
Zdroj : www.af.mil
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-87-B-t13141#245371Verze : 0
MOD