Main Menu
User Menu
Kontejnerová puma proti méně obrněným cílům s kombinovaným zápalným a střepinovým účinkem. Obsahuje 254 ks (uváděn i počet 217, 271) submunice BLU-61/B nebo 220 ks BLU-61A/B, v SUU-30B/B, H/B. Tento kontejner je rozdělen podélně na dvě poloviny. Stabilizační záďové plochy jsou vychýleny z podélné osy o 1,25 stupně. Díky tomu začne puma po odhození rotovat. Vzniklá odstředivá síla umožňuje otevření kontejneru a vymetání submunice. Ta je v kontejneru uložena podélně a je rozptylována na obě strany dráhy letu. Odemykání - otevírání kontejneru v přednastaveném čase nebo ve zvolené výšce zajišťuje zapalovač.


SUU-30 využívají i CBU-58, CBU-71. V Pouštní bouři bylo shozeno 17 831 těchto pum.


Rozměry:
délka: 236,2 cm
průměr: 40,6 cm
hmotnost: 348 kg
cena za kus: 1542 USD (FY90)
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-52-B-t13132#114038Verze : 0
MOD