Main Menu
User Menu

Záslužná letecká medaile

Distinguished Flying Medal / DFM

     
Název:
Name:
Záslužná letecká medaile
Název v originále:
Original Name:
Distinguished Flying Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1993
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
REVI 57/2005, str. 4
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-letecka-medaile-t13014#350786Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Záslužná letecká medaile
Název v originále:
Original Name:
Distinguished Flying Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1993
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
REVI 57/2005, str. 4
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-letecka-medaile-t13014#422426Verze : 0
MOD
Distinguished Flying Medal
Záslužná letecká medaile

Vyznamenání bylo vytvořeno 3. června 1918 u příležitosti 53. narozenin krále Jiřího V. a sloužilo k ocenění statečnosti a obětavosti během letu při aktivní bojové službě. Medaile byla určena pro poddůstojníky a mužstvo, mohla být udělena členům spojeneckých sil, důstojnickým ekvivalentem je DFC. V roce 1993 bylo vyznamenání zrušeno a DFC je od té doby udělováno všem hodnostem.

Medaile je stříbrná oválného tvaru, 35 mm široká a 41 mm dlouhá.
Na lícové straně medaile je podobizna panovníka, na rubové Athena Nike, která sedí na letounu a vzlétající jestřáb z její pravé ruky. Dále je zde nápis For Courage (Za odvahu) a rok založení medaile. Ve spodní polovině hrany bylo vyryto služební číslo, hodnost, iniciály, příjemní a druh zbraně vyznamenaného.
Stuha je 32 mm široká a jsou na ní pod úhlem 45° zleva doprava se střídající bílé a fialové pruhy (šířka 1,5 mm, první medaile z roku 1919 je měla vodorovné). Stuha se připevňovala na závěs ve tvaru křídel.
K vyznačení dalšího udělení slouží stříbrná spona (bar) s orlem hledícím doprava v jejím prostředku. Při dalším udělení se na stuhu připíná malá stříbrná růžička. Vyznamenaný může za své jméno psát zkratku DFM.

Během 1. světové války bylo vyznamenání uděleno přibližně 105 letcům, dvěma z nich dvakrát. Za 2. světové války jich bylo uděleno již 6637, 170 z nich dostali letci, kteří nebyli občany zemí Commonwealthu. Jen 59 z nich však DFM obdrželo dvakrát, mezi nimi i Čech Josef František a Polák Walenty Wasilewski.
Pouze jeden letec obdržel vyznamenání třikrát a to britské stíhací eso Donald Ernst Kingaby.

Prameny:
REVI 57/2005, str. 4
en.wikipedia.org
https://www.rafweb.org/archives.htm#LG19-2-15
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-letecka-medaile-t13014#245403Verze : 1
MOD
en.wikipedia.org

Medaile se po dobu své existence (1918-1993) vyráběla v 5 provedeních:
1. S podobiznou krále Jiřího V. (1918-1929) (obr. č. 1)
2. S podobiznou krále Jiřího V. s korunou a róbou (1930-1937)
3. S podobiznou krále Jiřího VI. s přidaným "IND: IMP:" (Indický císař) (1938-1949) (obr. č. 2)
4. S podobiznou krále Jiřího VI. bez "IND: IMP:" (1949-1953)
5. S podobiznou královny Alžběty II. (1953-1993) (obr. č. 3)
Záslužná letecká medaile - 1. provedení Záslužné letecké medaile z let 1918-1929 s podobiznou krále Jiřího V.

1. provedení Záslužné letecké medaile z let 1918-1929 s podobiznou krále Jiřího V.
Záslužná letecká medaile - 3. provedení s podobiznou krále Jiřího VI.

3. provedení s podobiznou krále Jiřího VI.
Záslužná letecká medaile - 5. a poslední provedení s podobiznou královny Alžběty II.

5. a poslední provedení s podobiznou královny Alžběty II.
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-letecka-medaile-t13014#682248Verze : 0
MOD
en.wikipedia.org

Záslužná letecká medaile - Stužka Záslužné letecké medaile - DFM, používaná od 3. června 1918 do roku 1919.

Stužka Záslužné letecké medaile - DFM, používaná od 3. června 1918 do roku 1919.
Záslužná letecká medaile - Stužka Záslužné letecké medaile se sponou - DFM & bar, používaná od 3. června 1918 do roku 1919.

Stužka Záslužné letecké medaile se sponou - DFM & bar, používaná od 3. června 1918 do roku 1919.
Záslužná letecká medaile - Stužka Záslužné letecké medaile - DFM, používaná od roku 1919 do roku 1993.

Stužka Záslužné letecké medaile - DFM, používaná od roku 1919 do roku 1993.
Záslužná letecká medaile - Stužka Záslužné letecké medaile se sponou - DFM & bar, používaná od roku 1919 do roku 1993.

Stužka Záslužné letecké medaile se sponou - DFM & bar, používaná od roku 1919 do roku 1993.
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-letecka-medaile-t13014#656972Verze : 2
MOD
Čechoslováci vyznamenaní DFM:


ALEXANDER Jan Robert
BERNÁT Josef
BLATNÝ Benedikt
ČAPKA Josef
DOSTÁL Hugo
DYGRÝN - LIGOTICKÝ Josef
FRANTIŠEK Josef DFM+Bar
HAERING Rudolf
HRNČÍŘ Jan
JANÁČEK Slavomil
KOVAŘÍK Bohuslav
KUHN Josef
MAREŠ František
MAZŮREK Karel
ŠEDIVÝ Alois
VEVERKA František


(DFM+Bar - znamená, že tohle vyznamenání obdržel dvakrát)
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-letecka-medaile-t13014#45613Verze : 1
Tabulka s počtem udělených DFM za období 2. světové války letcem kteří nebyli občany zemí Commonwealthu.
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-letecka-medaile-t13014#112263Verze : 0
Název
Name
Záslužná letecká medaile
Distinguished Flying Medal
Distinguished Flying Medal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-letecka-medaile-t13014#422478Verze : 0
MOD