Main Menu
User Menu

POL - ZSU-23-4MP Biala

ZSU-23-4MP BIAŁA

     
Název:
Name:
ZSU-23-4MP BIALA
Originální název:
Original Name:
ZSU-23-4MP BIAŁA
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Tarnov
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~23-30(42?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.200R
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
20500 kg
Celková délka:
Overall Length:
6540 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2950 mm
Celková výška:
Overall Height:
22501) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-6R (6-valcový 4-taktný radový vznetový motor)
Výkon:
Power:
210 kW při ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
30 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
450 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
300 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
20 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
1 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1 x 4-hlavňový 23mm kanón AZP-23M (izd. 2A10M, 4 x 23mm kanón 2A7M), 2000 nábojov (2x480 pre vrchnú a 2x520 pre spodnú dvojicu kanónov)
4 x protiletadlová raketa Grom
Vedlejší:
Secondary:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Modernizace ZSU-23-4M s odstráneným rádiolokátorom a doplneným optolektronickým vyhľadávacím a zameriavacím systémom

1)v pochodovej polohe
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.zmt.tarnow.pl
www.zmt.tarnow.pl
defence24.com
archív autora
URL : https://www.valka.cz/POL-ZSU-23-4MP-Biala-t12988#689133Verze : 0
MOD
V roku 2000 sav Poľsku začali práce na modernizácii ZSU-23-4M, ktoré boli ukončené v roku 2005 a modernizovaný prostriedok s označením ZSU-23-4MP Biala bol zavedený do výzbroje ako lacnejšia alternatíva samohybným kompletom PZA/PZR Loara. V rámci modernizácie bol komplet vybavený novým optoelektronickým systémom riadenia paľby, ktorý nahradil rádiolokátor a bola integrovaná raketová výzbroj tvorená štvoricou PLR Grom inštalovaných v zadnej časti veže. Modernizácia výrazne zvýšila bojové a taktické možnosti vozidla, najmä dvojnásobné predĺženie dosahu proti vzdušným cieľom (rakety Grom). Prechod z rádiolokačného zisťovania a sledovania cieľov na optoelektronické tiež eliminoval jeden z demaskujúcih príznakov použitia prostriedku na bojisku. Optoelektronický systém s termovíziou umožňuje detegovať cieľ na vzdialenosť 8-10 km vo dne i v noci a zabezpečuje jeho sledovanie zo vzdialenosti 7-8 km. Komplet umožňuje príjem informácii o cieľoch z ASV Lowcza-3 (a kompatibilných). Komunikácia v rámci systémov ASV je obojsmerná, to znamená že vzdušné ciele zistené kompletom je možné zdieľať prostredníctvom nadradeného ASV s inými prostriedkami zapojenými do siete velenia a uvedomovania.


Modernizácia znížila počet členov obsluhy zo 4 na 3 a mimo samotný systém riadenia paľby zasiahla aj ďalšie subsystémy, ako napr. pracovisko vodiča, ktoré je vybavené výlučne pasívnymi prostriedkami nočného videnia, čo eliminovalo ďalší demaskujúci príznak (aktívne infračervené osvetľovanie terénu pri jazde s prostriedkami nočného videnia), či spojovacie prostriedky s digitálnym komunikačným systémom.
Pre kanón je k dispozícii aj nová munícia, vrátane podkalibernej, ktorá zvyšuje schopnosť ničenia pozemných cieľov.


Čo sa týka celkového počtu modernizovaných kompletov, tak zdroje udávajú rôzne čísla, ktoré kolíšu od počtu 23, cez počet 30, až po 42 ks (z celkom 72 ks ZSU-23-4 a ZSU-23-4M, ktorými mali niekekedy disponovať Poľské ozbrojené sily). Napr. Military Balance 2016 udáva v poľských ozbrojených silách celkom 20 ks ZSU-23-4MP Biala a 8 ks ZSU-23-4.


Používanie kompletu ZUS-23-4MP BIALA je plánované minimálne do roku 2022.Zdroj: Bukovan, Štefan: Trendy vyzbrojovania technikou v krajinách V-4 (Q-890, záverečná práca VVŠK-15), Liptovský Mikuláš 2018
www.zmt.tarnow.pl
www.samolotypolskie.pl
URL : https://www.valka.cz/POL-ZSU-23-4MP-Biala-t12988#689122Verze : 8
MOD
ZSU-23-4MP Biala


Polská modernizace sovětského ZSU-23-4Max. vzdialenosť zachytenia cieľa: 8 až 10 km
Max. vzdialenosť sledovania cieľa:7 až 8 km
Zbraňové systémy: kanóny:4x23 mm
protilietadlové riadené strely:4x Grom
Maximálny dostrel kanónov:BZT,OFZT- 2 500 m
APDST,FAPDST-3 000 m
Maximálny výškový dostup rakiet: 3 000 m
Minimálny výškový dostup rakiet: 10 m
Maximálny ďiaľkový dostrel rakiet: 5 200 m
Maximálna rýchlosť cieľa pri streľbe raketou: 400 m/s
URL : https://www.valka.cz/POL-ZSU-23-4MP-Biala-t12988#45352Verze : 0
...
POL - ZSU-23-4MP Biala - (www.altair.com.pl)

(www.altair.com.pl)
URL : https://www.valka.cz/POL-ZSU-23-4MP-Biala-t12988#85509Verze : 0
MOD

Citace :

10. brigáda polské armády zařadila do služby první samohybný protiletadlový komplet ZSU-23-4MP Biala. Jedná se o modernizaci známého ruského systému ZSU-23-4 Šilka, na níž se podílí mj. výzkumné a vývojové centrum OBR SM z Tarnówa, 4. technické středisko OTW ze Zurawice a elektronická společnost RADWAR z Varšavy. Polská armáda dnes vlastní 34 kusů varianty ZSU-23-4M, z nichž bude na úroveň ZSU-23-4MP přestavěno cca 23, a to tempem dvou až čtyř kusů za rok.
ZSU-23-4MP Biala se vyznačuje především tím, že kromě čtyř 23mm radarem řízených kanonů má i čtyři samonaváděcí střely krátkého dosahu Grom (výrobek firmy ZM Mesko). Dále má nový optický zaměřovací systém Etronika PWWC-N1 pro denní i noční podmínky, který je pohyblivě instalován na stropě věže. V blízké době by měly ZSU-23-4MP obdržet moderní 23mm munici typu APDS-T a FAPDS-T od firmy ZM Mesko.
Komplet ZSU-23-4MP je připraven na propojení s řídicím a komunikačním systémem Rega, který bude klíčovým prvkem protiletadlových jednotek polské armády. Budou na něj napojeny i další moderní polské protiletadlové systémy, mj. statické komplety ZUR-23-2KG Jodek-G (dva 23mm kanony a dvě střely Grom), samohybné kanonové systémy Loara-G (dva radarem řízené 35mm kanony na podvozku T-72) a protiletadlové raketové komplety Poprad (čtyři střely Grom na podvozku nákladního automobilu).Zdroj: ATM 3/2005, ISSN 1210-2849, str.7
URL : https://www.valka.cz/POL-ZSU-23-4MP-Biala-t12988#100386Verze : 0
MOD
Diskuse
Pozn.: tá výška ktorú udáva wikipedia (2250 mm) sa mi nezdá, nakoľko výška pôvodnej šilky v pochodovej polohe je viac ako 2600 mm (aspoň podľa TTD z ruskej a sovietskej literatúry, ktoré mám k dispozícii, pretože mnohé staršie západné zdroje udávajú výšku šilky tiež 2250mm). Poliaci síce odstránili radar, ale miesto neho namontovali nový optoelektronický systém a nad obrys veže sú umiestnené hlavne tie 4 rakety Grom (optolektornika sa podobne ako radar počas presunu sklápa). Takže tá výška v pochodovej polohe sa mi pri porovnaní fotografií ZSU-23-4M a ZSU-23-4MP javí nie nižšia, ale skôr vyššia.
URL : https://www.valka.cz/POL-ZSU-23-4MP-Biala-t12988#689199Verze : 2
MOD