Main Menu
User Menu
Reklama

FuMG 62 Würzburg (střelecký rádiolokátor)

FuMG 62 Würzburg

FuMG 62 Würzburg

Strelecký rádiolokátor FuMG 62 "Würzburg" začala firma Telefunken vyvíjať v roku 1937 s využitím skúseností získaných firmami GEMA a Lorenz a aj vlastné skúsenosti s vývojom experimentálneho rádiolokátora „Darmstadt“. Funkčné zariadenie bolo armáde predstavené v roku 1939 pod označením FuMG 39T (neskôr bolo označenie zmenené na FuMG 62A "Würzburg"). Rádiolokátor využíva parabolickú anténu s priemerom 3 m, pričom anténa bola otočná celokruhovo v azimute a v rozsahu 0°až 90° v námere. Dosah rádiolokátora bol 40 km s presnosťou merania diaľky 80-120 m. Presnosť merania uhlových súradníc (azimut, námer) dosahovala 1,5°- 2°.
Uvedené hodnoty síce umožňovali sledovať cieľ, ale neposkytovali dostatočnú presnosť pre výpočet bodov nadbehu potrebných pre automatické riadenie paľby batérií ťažkého protilietadlového delostrelectva (tento nedostatok čiastočne eliminovalo využitie údajov z viacerých rádiolokátorov umiestnených na rôznych pozíciách pre výpočet bodov nadbehu batérie).
Rádilokátor bol vybavený aj systémom na rozpoznanie cieľa (vlastný – cudzí – IFF), k čomu slúžili dva bočné dipóly umiestnené na anténe. Predpokladom úspešnej funkčnosti bolo, aby boli vlastné lietadlá vybavené rozpoznávacím zariadením FuG 25 "Zwilling".


V roku 1940 bola do výzbroje zavedená modernizovaná verzia rádiolokátora označovaná ako FuMG 62C "Würzburg" s vyššou presnosťou zisťovania polohy cieľa (vizuálne sa anténne jednotky lísšia novým kruhovým ožarovačom a absenciou dipólov IFF) – presnosť v azimute dosahuje +/-0,45° a v námere +/-0,45°-0,56°. Okrem toho bolo zariadenie vybavené aj novým optickým zameriavačom ANG-62, umožňujúcim vizuálne sledovanie cieľa.


V roku 1942 bola do výroby zavedená ďalšia verzia, označovaná ako FuMG 62D "Würzburg". Pridanie aditívneho zariadenia EAG 62 "Emil" umožnilo spresnenie merania diaľky s presnosťou +/- 25-40 m. Rádiolokátor súčasne umožňoval priame zasielanie údajov o diaľke do streleckých počítačov jednotlivých batérií, čo tiež zlepšilo presnosť streľby. Rovnako ako FuMG 62C "Würzburg" mali kruhový, rotujúci ožarovač antény. Niektoré rádiolokátory FuMG 62D "Würzburg" mali nad ožarovačom antény umiestnený aj dipól zariadenia IFF.


Celkom bolo počas vojny vyrobených okolo 4000 rádiolokátorov FuMG 62 "Würzburg".


Zdroj: www.luftwaffen-projekte.de
URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#534223Verze : 2
MOD
FuMG 62 A "Würzburg"
FuMG 62 Würzburg (střelecký rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#45266Verze : 1
MOD
Radarové postavení FuMG 62D u Plzně
FuMG 62 Würzburg (střelecký rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#398027Verze : 1
.
FuMG 62 Würzburg (střelecký rádiolokátor) - Imperial War Museum, London,
vlastné foto

Imperial War Museum, London,
vlastné foto

URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#534204Verze : 0
MOD
Diskuse