FuMG 62 Würzburg (střelecký rádiolokátor)

FuMG 62 Würzburg
     
Název:
Name:
FuMG 62 WürzburgFuMG 62 Würzburg
Originální název:
Original Name:
FuMG 62 Würzburg
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1939-DD.MM.194R Telefunken, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1939-DD.MM.194R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~ 4000 (všechny verze / all version)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1939 (FuMG 39 / FuMG 39T Darmstadt?)
Použití:
Use:
baterie protiletadlového dělostřelectva / anti-aircraft artillery batteries
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
Funkce:
Function:
primární radiolokátor primary radar
Platforma:
Platform:
pozemní radiolokátor ground radar
Kategorie:
Category:
radiolokátor pro řízení palby fire control radar
Technické údaje:
Technical Data:
Typ antény:
Antenna Type:
parabolická anténa parabolic reflector
Pásmo NATO:
NATO Band:
pásmo C C band
Pracovní frekvence:
Frequency:
560 MHz
Doba opakování pulsu:
Pulsewidth:
?
Frekvence opakování pulsu:
Pulse Repetition Frequency:
3750 Hz 0.0002666666666666667 pps
Paprsek:
Beam:
? °
Špičkový výkon:
Peak Power:
11 kW
Provozní výkon:
Average Power:
? kW
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Verze:
- Würzburg A - základná verzia z roku 1939
- Würzburg B - experimentálna verzia s infračerveným sekundárnym detektorom, nezavedená do výzbroje
- Würzburg C - verzia s dvojicou žiaričov, čím sa zlepšila schopnosť rádiolokátora reagovať na zmeny polohy cieľa
- Würzburg D - verzia vyvinutá z roku 1941, používala rotujúci žiarič s miernou výchylkou (cca 0,1°) osi vyžiareného lúča od osi antény
Versions:
- Würzburg A: Basic version from 1939
- Würzburg B: Experimental version with an infrared secondary detector, not deployed
- Würzburg C: Version with a pair of radiators, which improved the radar's ability to respond to changes in target position
- Würzburg D: Version developed in 1941, used a rotating radiator with a slight deflection (approx. 0.1°) of the radiated beam axis from the antenna axis

Zdroje:
Sources:
www.radartutorial.eu
URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#750754 Verze : 0

FuMG 62 WürzburgStrelecký rádiolokátor FuMG 62 "Würzburg" začala firma Telefunken vyvíjať v roku 1937 s využitím skúseností získaných firmami GEMA a Lorenz a aj vlastné skúsenosti s vývojom experimentálneho rádiolokátora „Darmstadt“. Funkčné zariadenie bolo armáde predstavené v roku 1939 pod označením FuMG 39 (neskôr bolo označenie zmenené na FuMG 62A "Würzburg"). Zariadenie si v júli 1939 v testovacom stredisku Rechlin osobne prezrel aj Adolf Hitler. Rádiolokátor využíva parabolickú anténu s priemerom 3 m, pričom anténa bola otočná celokruhovo v azimute a v rozsahu 0°až 90° v námere. Dosah rádiolokátora bol 40 km s presnosťou merania diaľky 80-120 m. Presnosť merania uhlových súradníc (azimut, námer) dosahovala 1,5°- 2°.
Uvedené hodnoty síce umožňovali sledovať cieľ, ale neposkytovali dostatočnú presnosť pre výpočet bodov nadbehu potrebných pre automatické riadenie paľby batérií ťažkého protilietadlového delostrelectva (tento nedostatok čiastočne eliminovalo využitie údajov z viacerých rádiolokátorov umiestnených na rôznych pozíciách pre výpočet bodov nadbehu batérie).
Rádilokátor bol vybavený aj systémom na rozpoznanie cieľa (vlastný – cudzí – IFF), k čomu slúžili dva bočné dipóly umiestnené na anténe. Predpokladom úspešnej funkčnosti bolo, aby boli vlastné lietadlá vybavené rozpoznávacím zariadením FuG 25 "Zwilling".

V máji 1940 bol protilietadlovou delostreleckou jednotkou v Essene realizovaný prvý zostrel nepriateľského lietadla pomocou tohto rádiolokátora, k bojovým jednotkám boli rádiolokátory postupne zavádzané od októbra rovnakého roku.

V roku 1940 bola do výzbroje zavedená modernizovaná verzia rádiolokátora označovaná ako FuMG 62C "Würzburg" s vyššou presnosťou zisťovania polohy cieľa (vizuálne sa anténne jednotky lísšia novým kruhovým ožarovačom a absenciou dipólov IFF) – presnosť v azimute dosahuje +/-0,45° a v námere +/-0,45°-0,56°. Okrem toho bolo zariadenie vybavené aj novým optickým zameriavačom ANG-62, umožňujúcim vizuálne sledovanie cieľa.

V roku 1942 bola do výroby zavedená ďalšia verzia, označovaná ako FuMG 62D "Würzburg". Pridanie aditívneho zariadenia EAG 62 "Emil" umožnilo spresnenie merania diaľky s presnosťou +/- 25-40 m. Rádiolokátor súčasne umožňoval priame zasielanie údajov o diaľke do streleckých počítačov jednotlivých batérií, čo tiež zlepšilo presnosť streľby. Rovnako ako FuMG 62C "Würzburg" mali kruhový, rotujúci ožarovač antény. Niektoré rádiolokátory FuMG 62D "Würzburg" mali nad ožarovačom antény umiestnený aj dipól zariadenia IFF. Všetký rádiolokátory predchádzajúcich verzií boli postupne modernizované na verziu "D".


Celkom bolo počas vojny vyrobených okolo 4000 rádiolokátorov FuMG 62 "Würzburg".


Zdroj: www.luftwaffen-projekte.de
URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#534223 Verze : 6
FuMG 62 A "Würzburg"
FuMG 62 Würzburg (střelecký rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#45266 Verze : 1
Radarové postavení FuMG 62D u Plzně
FuMG 62 Würzburg (střelecký rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#398027 Verze : 1
.
FuMG 62 Würzburg (střelecký rádiolokátor) - Imperial War Museum, London,
vlastné foto

Imperial War Museum, London,
vlastné foto

URL : https://www.valka.cz/FuMG-62-Wuerzburg-strelecky-radiolokator-t12972#534204 Verze : 0

Diskuse

Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více