Main Menu
User Menu

Vinné, Polní letiště Vinné [1939-1939]

Vinne Airfield / Poľné letisko Vinné / Feldflugplatz Vinne

     
Název:
Name:
Vinné, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letisko Vinné
Další názvy:
Other Names:
DD.07.1939-DD.MM.1939 Feldflugplatz Vinne
Obec:
Municipality:
Vinné
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°47'49.90"N 21°59'23.79"E
Vznik:
Established:
DD.07.1939 novovybudované
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1939 opustené
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Vinne-Polni-letiste-Vinne-1939-1939-t129426#455366Verze : 0
MOD
Poľné letisko Vinné sa vybudovalo v lete 1939. Bolo situované približne 8 kilometrov severovýchodne od Michaloviec, v časti Blatá (podľa iných zdrojov „Blaty“). Presnejšie, nachádzalo sa juhovýchodne od Vinné, v priestore medzi dnešnými rekreačnými strediskami Hôrka a Medvedia hora. Pristávacia plocha je v súčasnosti zaplavená vodami Zemplínskej šíravy1) .
Pri nízkej hladine sa to miesto dá celkom dobre vidieť, nakoľko je mierne vyvýšené.
Nevyužívanú plochu letiska ešte koncom roka 1939 rozorali miestni roľníci a využívali ho na poľnohospodárske účely. Históriu letiska a ďalšie pôsobenie nemeckej armády a nemeckých bezpečnostných zložiek v Michalovciach a okolí počas 2. svetovej vojny verejnosti priblíži pripravovaná publikácia občianskeho združenia Priatelia Zemplína s názvom Historické príbehy od Schengenskej hranice, ktorú zostavujú historici Martin Molnár a Matej Starják. 1)
Z letiska od 8.9.1939 do 19.9.1939 pôsobili lietadlá z 2. eskadry III.Gruppe St.G.2 (Sturzkampfgeschwader 2 "Immelmann"). Išlo o 35 strmhlav útočiacich bombardérov Junkers Ju 87B-1 Stuka, štyri DO17Z a dva Ju 52/3m. Na obranu letiska bola určená batéria 37 mm kanónov Le.Fla 91. 2)


Zdroj:
1) korzar.sme.sk
2) Rajninec, J.: Slovenske letectvo 1939-1944. Bratislava 1997, s. 44.
a spracované na základe príspevkov z https://www.valka.cz/topic/postview/161062/
URL : https://www.valka.cz/Vinne-Polni-letiste-Vinne-1939-1939-t129426#436243Verze : 0
MOD
Nemecký historik v Duisburgu našiel v odpadkoch unikátne fotografie z letiska v katastri obce Vinné. Zaslal ich starostovi obce, takže obec vlastní v súčastnosti 40 zaujímavých fotografií z vlastnej histórie.
Vybraná časť fotiek sa nachádza tu:


michalovce.korzar.sme.sk


Zdroj:
OcÚ Vinné
URL : https://www.valka.cz/Vinne-Polni-letiste-Vinne-1939-1939-t129426#453920Verze : 0
MOD
Diskuse
V Nemecku sa našli fotografie z letiska: michalovce.korzar.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Vinne-Polni-letiste-Vinne-1939-1939-t129426#453857Verze : 0
MOD