Main Menu
User Menu

Pevnostní štáb Blaurock [1941-1941]

Fortress Staff Blaurock

Festungs-Stab Blaurock

     
Název:
Name:
Pevnostní štáb Blaurock
Originální název:
Original Name:
Festungs-Stab Blaurock
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.05.1941
Předchůdce:
Predecessor:
9. armáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.06.1941
Nástupce:
Successor:
9. armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.05.1941-DD.06.1941 Skupina armád B
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.05.1941-DD.06.1941 Strauß, Adolf (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.05.1941-DD.06.1941 Weckmann, Kurt (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1941-DD.06.1941 V. armádní sbor
DD.05.1941-DD.06.1941 VIII. armádní sbor
DD.05.1941-DD.06.1941 Velitelství armádní týlové oblasti 582
DD.05.1941-DD.06.1941 XX. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Armee-Oberkommando 9
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.okh.it/units/2armee/Inf/09Armee.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Pevnostni-stab-Blaurock-1941-1941-t129328#435974Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Fortress-Staff-Blaurock-t129328#435974Version : 0
MOD