Main Menu
User Menu

Letka 51 [1937-1938]

51st Flight

     
Název:
Name:
Letka 51
Originální název:
Original Name:
Letka 51
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 602
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1937-19.09.1938 III. peruť leteckého pluku 2
19.09.1938-24.09.1938 IV. peruť leteckého pluku 2
Dislokace:
Deployed:
01.10.1937-24.09.1938 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1937-28.02.1938 Korec, Otakar (poručík letectva)
28.02.1938-24.09.1938 Kondrys, Arnošt (nadporučík letectva)
Výzbroj:
Armament:
27.02.1938-24.09.1938 Avia B.534/180
27.02.1938-24.09.1938 Avia B.534/272
27.02.1938-24.09.1938 Avia B.534/273
27.02.1938-24.09.1938 Avia B.534/274
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fold Letecký pluk 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letka-51-1937-1938-t129213#435697Verze : 1
MOD