Main Menu
User Menu

Mazurek, Rostislav

     
Příjmení:
Surname:
Mazurek
Jméno:
Given Name:
Rostislav
Jméno v originále:
Original Name:
Rostislav Mazurek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.02.1955 Havířov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupce náčelníka Generálního štábu - náčelník štábu
- zástupce náčelníka Generálního štábu - - ředitel sekce plánování sil MO
- národní vojenský představitel České republiky při NATO a EU v Bruselu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Záslužný kříž ministra obrany ČR III. stupně
Čestný odznak AČR Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého
Medaile AČR II. stupně
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3430
https://www.nato.int/cv/milrep/cz/mazurek.htm
ročenky MO ČR
URL : https://www.valka.cz/Mazurek-Rostislav-t128752#434551Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mazurek
Jméno:
Given Name:
Rostislav
Jméno v originále:
Original Name:
Rostislav Mazurek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1970-DD.MM.1974 Gymnázium, Orlová
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1974-DD.MM.1975 roční důstojnická škola, Hranice
DD.MM.1976-DD.MM.1979 Vojenská dělostřelecká akademie, Leningrad /
DD.MM.1984-DD.MM.RRRR Vojenská vysoká škola raketového vojska, Kazaň /
DD.MM.1996-DD.MM.1997 US Command and General Staff College, Fort Leavenworth
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR NATO Defence College, Řím
DD.MM.2000-DD.MM.2001 National Defence University, Washington
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
08.05.2001 brigádní generál
08.05.2003 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1993-DD.MM.1995 Velitel : 6. raketový pluk
DD.MM.1995-DD.MM.1996 Velitel : 6. smíšený raketometný pluk
16.11.1998-30.06.2000 Velitel : 2. mechanizovaná brigáda
16.12.2002-07.05.2003 Náčelník štábu : Generální štáb Armády České republiky
08.05.2003-30.11.2003 Náčelník štábu : Generální štáb Armády České republiky
01.12.2003-31.01.2006 Náčelník štábu : Generální štáb Armády České republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1975-DD.MM.1976 velitel dělostřelecké čety
DD.MM.1979-DD.MM.1981 velitel dělostřelecké baterie
DD.MM.1981-DD.MM.1984 náčelník štábu dělostřeleckého oddílu
DD.MM.1987-DD.MM.1992 náčelník štábu, ? dělostřelecká brigáda
DD.MM.1992-DD.MM.1993 náčelník štábu, 6. pohyblivá raketová technická základna
DD.MM.1993-DD.MM.1995 velitel, 6. raketový pluk
DD.MM.1995-DD.MM.1996 velitel, 6. smíšený raketometný pluk
DD.MM.1997-DD.MM.1998 náčelník oddělení - náčelník dělostřelectva Armády České republiky
DD.MM.1998-DD.MM.2000 velitel, 2. mechanizovaná brigáda
DD.MM.2001-15.12.2002 náčelník sekce perspektivního plánování Generálního štábu
16.12.2002-30.11.2003 náčelník štábu - zástupce náčelníka Generálního štábu
01.12.2003-DD.MM.RRRR ředitel sekce plánování sil ministerstva obrany - zástupce náčelníka Generálního štábu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1981

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1986

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1998

Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
-

DD.MM.2000

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.2002

Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého
Honorary Medal of Premysl Otakar II, the King of Iron and Gold
-

DD.MM.2002

Pamětní odznak Summit NATO Praha 2002
Commemorative Badge of NATO Summit Prague 2002
-

DD.MM.2003

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.2003

Medaile Armády České republiky II. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 2nd Degree
-

30.10.2006

Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 1st Grade
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3430
https://www.nato.int/cv/milrep/cz/mazurek.htm
ročenky MO ČR
URL : https://www.valka.cz/Mazurek-Rostislav-t128752#509788Verze : 0
MOD