Main Menu
User Menu

Pezl, Karel

Pezl, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Pezl
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Pezl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.09.1927 Domažlice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.10.2022 Praha?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Generálního štábu ČSA
náčelník Generálního štábu AČR
náčelník oddělení operační přípravy GŠ ČSLA
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
poradce MO ČSFR
poradce prezidenta ČR
vedoucí výzkumný a vývojový pracovník VzÚ spojů
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9888
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pezl
URL : https://www.valka.cz/Pezl-Karel-t128751#434543Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pezl
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Pezl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1946 Reálné gymnázium, Plzeň /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1946-DD.MM.1948 Vojenská akademie, Hranice /
DD.MM.1950-DD.MM.1951 Pěchotní vojenská akademie, Hranice /
DD.MM.1951-DD.MM.1953 Vojenská akademie, Praha /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
01.05.1991 generálmajor
01.11.1991 generálporučík
24.02.1993 generálplukovník
22.09.1993 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1991-01.11.1991 Velitel : Generální štáb Československé armády
01.11.1991-31.12.1992 Velitel : Generální štáb Československé armády
01.01.1993-22.06.1993 Velitel : Generální štáb Armády České republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1953-DD.MM.1955 náčelník operačního oddělení 8. mechanizované divize
DD.04.1955-DD.MM.1956 náčelník operačního oddělení 2. střeleckého sboru
DD.MM.1956-DD.MM.1958 náčelník operační skupiny 1. vojenského okruhu
DD.07.1958-DD.08.1961 zástupce náčelníka operační skupiny Štáb 1. armády
DD.08.1961-DD.MM.1965 náčelník operačního oddělení Štáb 1. armády
DD.MM.1965-DD.07.1967 zástupce náčelníka operační přípravy Generálního štábu
DD.07.1967-DD.MM.1968 náčelník pro přípravu velitelů a štábů Generálního štábu
DD.01.1969-DD.MM.1969 zástupce náčelníka Správy operační a bojové přípravy Generálního štábu
DD.01.1970-DD.02.1971 náčelník oddělení operační přípravy Generálního štábu
Vyznamenání:
Awards:

11.12.1992

Medaile Za zásluhy 1. stupeň
Medal of Merit 1st Degree
-

18.09.2012

Čestný odznak AČR Za zásluhy - 1. stupeň
Czech Army Honorary Medal of Merit - 1st grade
-

28.10.2017

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Military Division
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
3.? stupeň

DD.MM.RRRR

Čestný pamětní odznak Za službu v misi IFOR - bronzový
Honorary Commemorative Badge for service in the IFOR mission bronze
Čestný pamětní odznak Za službu v misi IFOR bronzový
? fotografie vyznamenání

DD.MM.RRRR

Čestný kříž německých ozbrojených sil - zlatý
Gold Badge of Honour of the German Armed Forces
Ehrenzeichen der Bundeswehr in Gold
zlatý? stupeň, fotografie vyznamenání

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.RRRR

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
? fotografie vyznamenání

Poznámka:
Note:
V únoru 1971 odvolán z funkce a z politických důvodů propuštěn z armády.
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
www.army.cz
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9888
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pezl
www.hrad.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Pezl-Karel-t128751#499771Verze : 0
MOD
Karel Pezl sa narodil 14.09.1927 v meste Domažlice. Po absolvovaní Reálneho gymnázia v Plzni nastúpil na Vojenskú akadémiu v Hraniciach, ktorú absolvoval v roku 1948. Potom pôsobil ako veliteľ školských jednotiek a učiteľ Vojenskej akadémie. Popri tom si zvyšoval svoje vzdelanie a v roku 1953 úspešne absolvoval Vojenskú akadémiu v Prahe.


V rokoch 1953-1955 bol zaradený na funkciu náčelníka operačného oddelenia 8. mechanizovanej divízie v Kolíne, v rokoch 1955-1956 túto funkciu vykonával u 2. streleckého zboru v Písku. V rokoch 1956-1958 bol najprv náčelníkom operačnej skupiny 1. vojenského okruhu v Prahe a v rokoch 1958-1961 zástupcom náčelníka operačnej skupiny Štábu 1. armády. Od roku 1961 do roku 1965 tam zastával funkciu náčelníka operačného oddelenia.


Na Generálnom štábe Československej ľudovej armády (GŠ) zastával v rokoch 1965 až 1967 funkciu zástupcu náčelníka operačnej prípravy GŠ, v rokoch 1967 – 1968 funkciu náčelníka pre prípravu veliteľov a štábov GŠ, neskôr zástupcu náčelníka Správy operačnej a bojovej prípravy GŠ. Od roku 1970 do roku 1971 pôsobil vo funkcii náčelníka oddelenia operačnej prípravy GŠ. V roku 1971 ho z Československej lidovej armády prepustili z politických dôvodov.


Pracoval vo viacerých zamestnaniach – robil dokonca vrátnika. Neskôr získal miesto vo Výskumnom ústave spojov ako výskumný a vývojový pracovník. Po Nežnej revolúcii sa stal v marci 1991 poradcom ministra obrany ČSFR Luboša Dobrovského. Po opätovnom vzatí do služobného pomeru ho prezident ČSFR Václav Havel dňa 01.05.1991 ustanovil do funkcie náčelníka Generálneho štábu Československej armády – námestníka ministra obrany.


Obdobie, kedy Pezl viedol Generálny štáb, bolo mimoriadne dynamické. Zmeny v Európe boli dramatické, rozpadala sa Varšavská zmluva, hľadala sa nová bezpečnostná štruktúra Európy – vhodnú stratégiu pre novú dobu vytvárali NATO alebo Európske spoločenstvá. V rokoch 1990-1991 sa riešil odchod sovietskych vojsk z Československa, v Zálive navyše pôsobil Československý samostatný protichemický prápor, čím krajina manifestovala novú zahraničnopolitickú orientáciu. Usiloval sa aj o vnútornú premenu armády. Armáda pod Pezlovým vedením deklarovala, že sa bude snažiť vytvárať študijné príležitosti v zahraničí pre schopných veliteľov či štábnych pracovníkov.


Generál Pezl si získal rešpekt doma aj v zahraničí. Prejavovalo sa to okrem iného tým, že sa s ním pravidelne schádzali jeho nasledovníci vo funkcii náčelníka Generálneho štábu AČR. Pezla vo svojich pamätiach tiež zmienil americký generál John Galvin, niekdajší vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR). Charakterizoval ho ako premýšľavého, ohľaduplného muža so schopnosťou jasne formulovať.


Po rozdelení ČSFR sa generál Pezl stal prvým náčelníkom Generálneho štábu AČR. Do výslužby odišiel v polovici roka 1993. Po odchode z funkcie pôsobil ešte ako poradca prezidenta Václava Havla.


Generál Karel Pezl bol vyznamenaný viacerými domácimi a zahraničnými vyznamenaniami. V roku 2002 prevzal cenu Jaroslava Jandu za významný prínos k českej bezpečnostnej politike. Dňa 28.10.2017 mu prezident ČR Miloš Zeman prepožičal Rad Bieleho leva.Petr Janoušek: www.vhu.cz
armada.vojenstvi.cz

Pezl, Karel - S tehdejším náčelníkem Generálního štábu generálem Petrem Pavlem při oslavě významného životního jubilea - 85 let
https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/zemrel-armadni-general-karel-pezl--posledni-cs--a-prvni-cesky-nacelnik-generalniho-stabu-239590/

S tehdejším náčelníkem Generálního štábu generálem Petrem Pavlem při oslavě významného životního jubilea - 85 let
acr.army.cz

Pezl, Karel - S generály Opatou, Bečvářem a Balounem
https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/zemrel-armadni-general-karel-pezl--posledni-cs--a-prvni-cesky-nacelnik-generalniho-stabu-239590/

S generály Opatou, Bečvářem a Balounem
acr.army.cz

URL : https://www.valka.cz/Pezl-Karel-t128751#707305Verze : 11
MOD