Main Menu
User Menu

Pezl, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Pezl
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Pezl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.09.1927 Domažlice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Generálního štábu ČSA
náčelník Generálního štábu AČR
náčelník oddělení operační přípravy GŠ ČSLA
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
poradce MO ČSFR
poradce prezidenta ČR
vedoucí výzkumný a vývojový pracovník VzÚ spojů
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9888
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pezl
URL : https://www.valka.cz/Pezl-Karel-t128751#434543Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pezl
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Pezl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1948-DD.MM.1950 Vojenská akademie, Hranice
DD.MM.1950-DD.MM.1951 Pěchotní vojenská akademie, Hranice
DD.MM.1951-DD.MM.1953 Vojenská akademie, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
01.05.1991 generálmajor
01.11.1991 generálporučík
24.02.1993 generálplukovník
22.09.1993 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1991-01.11.1991 Velitel : Generální štáb Československé armády
01.11.1991-31.12.1992 Velitel : Generální štáb Československé armády
01.01.1993-22.06.1993 Velitel : Generální štáb Armády České republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1953-DD.MM.1955 náčelník operačního oddělení 8. mechanizované divize
DD.04.1955-DD.MM.1956 náčelník operačního oddělení 2. střeleckého sboru
DD.MM.1956-DD.MM.1958 náčelník operační skupiny 1. vojenského okruhu
DD.07.1958-DD.08.1961 zástupce náčelníka operační skupiny 1. vojenského okruhu
DD.08.1961-DD.MM.1965 náčelník operační oddělení 1. vojenského okruhu
DD.MM.1965-DD.07.1967 zástupce náčelníka operační přípravy Generálního štábu
DD.07.1967-DD.MM.1968 náčelníka pro přípravu velitelů a štábů Generálního štábu
DD.01.1969-DD.MM.1969 zástupce náčelníka Správy operační a bojové přípravy Generálního štábu
DD.01.1970-DD.02.1971 náčelníka oddělení operační přípravy Generálního štábu
Vyznamenání:
Awards:

11.12.1992

Medaile Za zásluhy 1. stupeň
Medal of Merit 1st Degree
-

28.10.2017

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Military Division
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
-

Poznámka:
Note:
V únoru 1971 odvolán z funkce a z politických důvodů propuštěn z armády.
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
www.army.cz
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9888
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pezl
www.hrad.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Pezl-Karel-t128751#499771Verze : 0
MOD