Main Menu
User Menu

113. pěší pluk [1940-1945]

歩兵第113連隊 / 113th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
113. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
歩兵第113連隊
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1940
Předchůdce:
Predecessor:
113. pěší pluk 1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1940-DD.MM.1944 Skupina pěchoty 56. divize
DD.MM.1944-DD.MM.1945 56. divize
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1940-DD.MM.RRRR Fukuoka
DD.11.1941-DD.MM.RRRR ?, Malayská kampaň /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?,
17.02.1942-DD.MM.RRRR Kitakyushu
DD.04.1942-DD.MM.RRRR ?, Burma /
DD.MM.1942-DD.MM.1942 Lashio /
DD.MM.1942-DD.MM.1942 Bhamo /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR provincia Yunnan /
DD.01.1945-DD.MM.RRRR severná Burma /
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Chiang Mai

Velitel:
Commander:
01.08.1940-16.12.1944 Matsui, Hideji (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
16.12.1944-DD.08.1945 Osuga ? 2), (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.09.1940-DD.MM.1945 velenie
DD.09.1940-DD.MM.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) demobilizovaný 3.1940
2) meno v orginále 大須賀実
- abreviation / alias - drak 6734 / 龍6734
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/113-pesi-pluk-1940-1945-t128550#434104Verze : 0
MOD
najdôležitejšie udalosti v histórii pluku


- 27.9.1940 roragnizovaný pluk, znovu dostáva svoju zástavu
- 11.1941 pluk je mobilizovaný, odchod na Malayskú kampaň
- 17.2.1942 odchod do Burmskej kampane z prístavu Kitakyushu
- 4.1942 boje v Burme, postup cez Toungoo
- 28.4.1942 postup cez Lashio do Bhamo. Následný postup smerom do provincia Yunnan
- 3.1944 boje s postupujúcov výsadkovou brigádou
- 11.5.1944 začiatok útoku v oblasti Jiang proti Čínskym silám. Tieto sú prinútené k ústupu na sever
- 6.1944 operácie v severnej Burme
- 7. 1944 rozsiahly útok v provincii Yunnan expedičných síl
- 1.1945 začiatok ústupu na východ. Ústupové boje na vrchovine, ústup pred spojencami.velitel Matsui Hideji - čítajúci telegrampodpalujúci zástavu, co mu bolo naridené telegramom na obr. hore


zdroj
ja.wikipedia.org;
news.ifeng.com

113. pěší pluk [1940-1945] - velenie 113. pešieho pluku v Burme

velenie 113. pešieho pluku v Burme
113. pěší pluk [1940-1945] - Matsui Hideji pred plukom

Matsui Hideji pred plukom
URL : https://www.valka.cz/113-pesi-pluk-1940-1945-t128550#434106Verze : 0
MOD