Main Menu
User Menu

Hajaši, Jošihide

Yoshihide Hayashi / 林義秀

     
Příjmení:
Surname:
Hajaši
Jméno:
Given Name:
Jošihide
Jméno v originále:
Original Name:
林義秀 / はやし・よしひで
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.08.1891 ?, prefektura Wakajama /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.02.1978 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 53. divize
velitel: Skupina pěchoty 54. divize
velitel: 24. samostatná smíšená brigáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: Pevnost Takao
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
generals.dk
ja.wikipedia.org;
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshihide_Hayashi
URL : https://www.valka.cz/Hajasi-Josihide-t128272#433258Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hajaši
Jméno:
Given Name:
Jošihide
Jméno v originále:
Original Name:
林義秀 / はやし・よしひで
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR stredná škola v Wakayama
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-28.05.1914 vojenská akadémia
07.12.1920-29.11.1923 armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1914 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
15.07.1938 plukovník
15.10.1941 generálmajor
01.03.1945 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.07.1938-01.08.1939 Velitel : Pevnost Takao
24.11.1943-20.02.1945 Velitel : 24. samostatná smíšená brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.12.1914-DD.MM.RRRR 23. peší pluk
15.07.1938-01.08.1939 velitel pevnosti Takao
01.08.1939-02.12.1940 velitel 1. Taiwanského pluku
15.12.1940-06.11.1941 pridelený k štábnej jednotka 82 (plánovanie južného ťaženia), Taiwan
06.11.1941-09.07.1942 zástupca náčelníka štábu 14. armády
09.07.1942-24.11.1943 velitel skupiny pechoty 54. divízie
24.11.1943-20.02.1945 velitel 24. samostatnej zmiešanej brigády, Burma
20.02.1945-30.09.1945 velitel 53. divízie, Burma
DD.08.1946-DD.MM.RRRR zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov
DD.11.1949-DD.MM.RRRR odsúdený ako vojnový zločinec na doživotný žalár
DD.07.1953-DD.MM.RRRR prepustený
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
generals.dk
ja.wikipedia.org;
http://en.wikipedia.org
http://sakurataro.org/db/林義秀;
URL : https://www.valka.cz/Hajasi-Josihide-t128272#433336Verze : 0
MOD
Narodil sa v prefektúre Wakayama a roku 1914 ukončuje vojenskú akadémiu. Roku 1923 Armádne štábne kolégium.


Zpočiatku svojej vojenskej kariéry je pridelený ku Kwantungskej armáde, kde sa podiela na príprave úspešnej operácie Chahar v severnej Číne, počas druhej Sino Japonskej vojny.


V rokoch od 1938 až 1940 slúži u posádkových síl v Taiwane a roku 1941 sa stáva generál majorom.


Od roku 1940 v prípravných fázach na inváziu do Južnej Ázie slúži u sekcie výzkumu Taiwanskej armády a zaoberá sa otázkami súvisiacimi s bojovými operáciami v tropických podmienkach.


V rokoch 1941-1942 je zástupcom náčelníka štábu armády 14. zóny.


Roku 1942 je mu zverené velenie skupiny pechoty 54. divízie. V rokoch 1943-1945 velí 24. nezávislej zmiešanej brigáde v Burme.


V 1945 sa stáva velitelom 53. divízie, taktiež v Burme a toho istého času sa stáva general poručíkom.


Po kapitulácii je zatknutý a vyšetrovaný pre vojnové zločiny. Z týchto je usvedčený a odsúdený na doživotný žalár, z ktoŕeho je v júli 1953 prepustený. Výkon trestu vykonáva v Manile, Filipíny.


zdroj
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Hajasi-Josihide-t128272#433337Verze : 0
MOD