Main Menu
User Menu

5. oblastní armáda [1944-1945]

5th Area Army / 第五方面軍

     
Název:
Name:
5. oblastní armáda
Originální název:
Original Name:
第五方面軍
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.03.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Severní armáda
Datum zániku:
Disbanded:
02.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.03.1945-02.09.1945 Imperial General Headquarters
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sapporo, ? /

Velitel:
Commander:
10.03.1944-02.09.1945 Higuči, Kiičiró (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
16.03.1944-26.12.1944 Kimura, Macudžiró (Rikugun Šóšó / Rikugun Shosho)
26.12.1944-02.09.1945 Hagi, Saburó (Rikugun Šóšó / Rikugun Shosho)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.03.1944-DD.MM.1945 7. divize
12.04.1944-28.02.1945 43. samostatná smíšená brigáda
29.07.1944-28.02.1945 69. samostatná smíšená brigáda
25.02.1945-DD.MM.1945 88. divize
28.02.1945-DD.MM.1945 101. samostatná smíšená brigáda
28.02.1945-DD.MM.1945 89. divize
DD.02.1945-DD.MM.1945 91. divize
16.03.1945-DD.MM.1945 42. divize
16.07.1945-DD.MM.1945 129. samostatná smíšená brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pevnost Soja
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pevnost Cugaru
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obrana Nemuro
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obrana Muroran
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice Saporro
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Železnice Kaori?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zajatecký tábor Hakodate
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Komunikačni švadrona 5. oblastní armády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Eskadra leteckého průzkumu 5. oblastní armády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zpravodajnská jednotka 5. oblastní armády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zpracovávající zpravodajská jednotka 5. oblastní armády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Školní brigáda 5. oblastní armády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský polní soud 5. oblastní armády
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Kódové označení (Cúšógó): Tacu (達)
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org ; https://www.axishistory.com/
URL : https://www.valka.cz/5-oblastni-armada-1944-1945-t128178#433061Verze : 1
MOD
Zóna zodpovednoti - Hokkaido, Sachalin, Kurilské ostrovy

Zdroje: ja.wikipedia.org ; homepage1.nifty.com;
URL : https://www.valka.cz/5-oblastni-armada-1944-1945-t128178#466411Verze : 0
MOD
zloženie armády koncom svojej existencia v lete 1945Jednotka Unit
7. divize7th Division 第7師団
42. divize42nd Division第42師団
88. divize 88th Division第88師団
89. divize 89th Division 第89師団
91. divize91st Division第91師団
101. samostatná smíšená brigáda101st Independent Mixed Brigade独立混成第101旅団
129. samostatná smíšená brigáda129th Independent Mixed Brigade独立混成第129旅団
velení pevnosti Soya (gen. mjr. Yoshimura Akiji)
• Pluk těžkýho pevnostního dělostřelectva pevnosti Soya (pplk. Tsunesaburo Hirano)
• 3. pevnostní pěší pluk (kpt. Ichiro Asada)
• 4. pevnostní pěší pluk
• 649. samostaný pěší prapor (kpt. End Ken'nosuke ?)
• 37. samostatný prapor polního dělostřelectva
• Vojenská nemocnice pevnosti Soya
Soya Fortress Command (Maj. Gen. Yoshimura Akiji)
• Heavy Fortress Artillery Regiment Soya Fortress (Lt. Col. Tsunesaburo Hirano)
• 3rd Fortress Infantry Regiment (Capt. Ichiro Asada)
• 4th Fortress Infantry Regiment
• 649th Independent Infantry Battalion (Capt. End Ken'nosuke ?)
• 37th Independent Field Artillery Battalion
• Soya Military Hospital
宗谷要塞司令部 (芳村覚司少将)
• 宗谷要塞重砲兵連隊 (平野恒三郎中佐)
• 第3要塞歩兵隊 (浅田一郎大尉)
• 第4要塞歩兵隊
• 独立歩兵第649大隊 (端健之助大尉)
• 独立野砲兵第37大隊
• 宗谷陸軍病院 
velení pevnosti Tsugaru (gen. mjr. Tomabechi Shiro)
Pluk těžkého dělostřelectva pevnosti Tsugaru (plk. Fumio Miyazawa)
1. pevnostní pěší oddíl (kpt. Osamu Kobori?)
2. pevnostní pěší oddíl (por. Kenichi Hara)
285. samostaný pěší prapor (kpt. Matsuzaki Shigeji)
290. samostaný pěší prapor (kpt. Mamoru Ura Yoshiyuki?)
36. samostaný prapor polního dělostřelectva
31. samostatný prapor protiletadlového dělostřelectva (mjr. Horiguchi Kihei)
• 356. zvláštní bezpečnostní prapor (por. Yoshikazu Echizen'ya)
Tsugaru Fortress Command (Maj. Gen. Tomabechi Shiro)
Heavy Artillery Regiment Tsugaru Fortress (Col. Fumio Miyazawa)
1st Fortress Infantry Unit (Capt. Osamu Kobori?)
2nd Fortress Infantry Unit (Lt. Kenichi Hara)
285th Independent Infantry Battalion (Capt. Matsuzaki Shigeji)
290th Independent Infantry Battalion (Capt. Mamoru Ura Yoshiyuki?)
36th Independent Filed Artillery Battalion
31st Independent Anti Aircraft Battalion (Maj. Horiguchi Kihei)
• 356th Special Security Battalion (Lt. Yoshikazu Echizen'ya)
津軽要塞司令部 (苫米地四楼少将)
津軽要塞重砲兵連隊 (宮沢文雄大佐)
第1要塞歩兵隊 (小堀鍵治大尉)
第2要塞歩兵隊 (原憲一中尉)
独立歩兵第285大隊 (松崎重二大尉)
独立歩兵第290大隊 (浦喜之衛見大尉)
独立野砲兵第36大隊
独立高射砲第31大隊 (堀口喜平少佐)
• 特設警備第356大隊 (越前屋好一中尉)
obrana Nemuro
• 460. Samostatný pěší prapor
• Vojenská nemocnice Nemuro
Nemuro Guard?
• 460th Independent Infantry Battalion
• Nemuro Military Hospital
根室防衛隊
• 独立歩兵第460大隊
• 根室陸軍病院
obrana Muroran (gen. mjr. Horike Kazumaro)
• 8. samostatný strážny prapor (mjr. Kashiwa Oyama)
• 141. pluk protiletadlového dělostřelectva (pplk. Takeshi Kyutaro)
• 32. samostatný prapor protiletadlového dšlostřelectva (mjr. Minoru Nakata)
• 355. zvláštní bezpešnostní prapor (por. Yoshio Mori)
• Vojenská nemocnice Hakodate (mjr. Toshio Miyagi)
Muroran Guard? (Maj. Gen. Horike Kazumaro)
• 8th Independent Guard Battalion (Maj. Kashiwa Oyama)
• 141st Anti- Aircraft Artillery Regiment (Lt. Col. Takeshi Kyutaro)
• 32. Independent Anti- Aircraft Artillery Battalion (Maj. Minoru Nakata)
• 355th Special Security Battalion (Lt. Yoshio Mori)
• Hakodate Military Hospital (Maj. Toshio Miyagi)
室蘭防衛隊 (堀毛一麿少将)
• 第8独立警備隊 (大山柏少佐 )
• 高射砲第141連隊 (武久太郎中佐)
• 独立高射砲第32大隊 (中田勝實少佐)
• 特設警備第355大隊 (森芳夫中尉)
• 函館陸軍病院 (宮城俊夫軍医少佐)


Polní síly
• 41. samostatní smíšený pluk (plk. Ken Ueda?)
• 22. tankový pluk (mjr. Tairanotadamasa)
• 31. samostatný tankový prapor (mjr. Masao Oura)
• 33. samostatný prapor rýchlopalných děl
• 22.doplňovací tankový pluk
Field Forces
• 41st Independent Mixed regiment (Col. Ken Ueda?)
• 22nd Tank Regiment (Maj. Tairanotadamasa)
• 31st Independent tank Battalion (Maj. Masao Oura)
• 33rd Independent Rapid Fire Guns Battalion
• 22nd Replenishment Tank Regiment
野戦部隊 
• 独立混成第41連隊 (上田美憲大佐)
• 戦車第22連隊 (平忠正少佐)
• 独立戦車第31大隊 (大浦正夫少佐)
• 独立速射砲第33大隊  
• 戦車第22連隊補充隊  
Síly protiletadlové obrany
5. protiletadlová brigáda
• Velení protiletadlového dělostřelectva 5.AA
• 24. pluk Flaku (pplk. Maeda)
• 67. samostatný prapor flaku
• 68. samostatný prapor flaku
Air Defense Forces
5th Anti-Aircraft Brigade
• Anti Aircraft HQ 5thAA
• 24th Flak Regiment (Col. Maeda)
• 67th Independent Flak Battalion
• 68th Independent Flak Battalion
防空部隊
第5高射砲隊 
• 第5高射砲隊司令部
• 高射砲第24連隊 (前田二男中佐)
• 独立高射砲第67大隊
• 独立高射砲第68大隊
Jednotky námořní přepravy
• 21. Námořní přepravní prapor
• 29. Námořní přepravní prapor
Marine Trasport Troops
• 21st Maritime Trasport Battalion
• 29th Maritime Trasport Battalion
海上輸送部隊
• 海上輸送第21大隊
• 海上輸送第29大隊
Komunikační jednotky
• 25. telegrafní pluk (mjr. Ito Hyogo)
• Komunikačná švadrona fixnej línie? 5. AA (mjr. Nobuyoshi Ogiwara)
• Švadrona leteckého pruzkumu 5. AA (mjr. Kensaku Mizuno)
Comunication Units
• 25th Telegraph Regiment (Maj. Ito Hyogo)
• Signal Squadron 5th AA (Maj. Nobuyoshi Ogiwara)
• Air Recon Squadron 5th AA (Maj. Kensaku Mizuno)
通信部隊
• 電信第25連隊 (伊藤兵吾少佐)
• 第5方面軍固定通信隊 (荻原信好少佐)
• 第5方面軍航空情報隊 (水野健作少佐)
Zdravotnictvo
• Vojenská nemocnice Saporro (plk. Hasegawa Tadamitsu)
• Vojenská překrývycí nemocnice Kaori? (mjr. Sugata)
• Vojenská nemocnice Hakodate (plk. Hasegawa Tadamitsu)
• Vojenská nemocnice Nemuro
Sanity
• Saporro Military Hospital (Col. Hasegawa Tadamitsu)
• Army Overlay Hospital Kaori? (Maj. Sugata)
• Hakodate Military Hospital (Col. Hasegawa Tadamitsu)
• Nemuro Military Hospital
陸軍病院
• 札幌陸軍病院 (長谷川忠三軍医大佐)
• 上敷香陸軍病院 (菅田瀇軍医中佐)
• 函館陸軍病院 (長谷川忠三軍医大佐)
• 根室陸軍病院
Osatatní
• Spravodajnská jednotka 5. AA (pplk. Toshinori Sakata)
• Spracovávací spravodajská jednotka 5. AA (plk. Ota Gunzo)
o Sachalinské spravodajské oddelenie (mjr. Kanie Yuan)
• Školní brigáda 5. AA (plk. Eizo Kano)
• Vojenský polní soud 5. AA
• Zajatecký tábor Hakodate (plk. Hatakeyama Toshio)
Other
• Inteligence Unit 5th AA (Col. Toshinori Sakata)
• Scoop Intelligence Unit 5th AA (Col. Ota Gunzo)
o Sakhalin Intelligence Department (Maj. Kanie Yuan)
• Education Brigade 5th AA (Col. Eizo Kano)
• Military Field Court 5th AA
• POW Camp Hakodate (Col. Hatakeyama Toshio)
その他のユニット
• 第5方面軍情報部 (阪田敏則中佐 )
• 第5方面軍特種情報部 (太田軍蔵大佐)
o 第5方面軍特種情報部樺太支部 (蟹江元少佐 )
• 第5方面軍教育隊 (加納栄造大佐)
• 第5方面軍臨時軍法会議
• 函館俘虜収容所 (畠山利雄大佐)Starší štábny dôstojník:
10.3.1944-22.12.1944 plk. / Col. Otsubo Kiyishi
Informačný štábny dôstojník
10.3.1944-1.8.1944 pplk. / Lt. Col. Asada Saburo
1.8.1944-22.11.1944 plk. / Col. Asada Saburo
Velitel pre výzbroj – ordnance:
10.3.1944-16.3.1945 gen. mjr. / Maj. Gen. Ogawa Gonnosuke
16.3.1945-1945 gen. mjr. / Maj. Gen. Yoshikawa Kiyoshi
Personálne obsadenie armády na konci svojej existencie:Starší adjutatnt: Pplk. / Lt Col. Yoichiro Sawahata
Náčelník pre ludské zdroje: gen. mjr. / Maj. Gen. Shojimura Toshisnara
Velitel pre výzbroj – ordnance: gen. mjr. / Maj. Gen. Yoshikawa Kiyoshi
Vrchný účetní: gen. por. / Lt. Gen. financ Yashiro, Touichi? (矢代藤一主計中将)
Vrchný chirurg: gen. mjr. / Maj. Gen. surgeon Akira Shiro? (植林昌四郎軍医少将)  
Vrchny veterinár: plk. / Col. veterinary Namikawa, ? (並河才三獣医大佐)
Náčelník právnej služby: plk. / Col. Shozo Okubo


zdroj:
ja.wikipedia.org
homepage1.nifty.com
https://www45160u.sakura.ne.jp/DB/第5方面軍
URL : https://www.valka.cz/5-oblastni-armada-1944-1945-t128178#466424Verze : 3
MOD
Armáda sa účastnila bojov proti sovietskej armáde o severné teritóriá.


5. oblastná armada bola sformovaná 16.3.1944 a ako zóna zodpovednoti jej bolo určené otrovy Hokkaido, Sachalin, a Kurilské ostrovy, aby tu bránila územie v prípade možnej obojživelnej spojeneckej operácie Ketsugō (決号作戦).


Armáda bola disloková v Sapporo a podliehala priamo Imperiálnemu generálnemu štábu ale rozkazy a úlohy obyčajne dostávala priamo od cisára Hirohito.


Armáda ako väčšina Japonských jednotiek trpela nedostatkom výzbroje a munície. 5. oblastná armada pozostávala hlavne z rýchlo vycvičených rezervistov, študentov a domácich milícii. V poslednom období boli zorganizované vlastenecké bojové zbory z civilistov mužov a žien, ktoré pomáhali v plnení bojových povinností.


Po vypovedaní Sovietsko Japonskej zmluvy o neutralite, ZSSR vykonáva 11.8.1945 inváziu na ostrov Karafuto. Aj napriek tomu že Rusi mali prevahu 3:1, neboli schopní postupu pre silný Japonský odpor a to až do príchodu posíl 16.8.1945. Boje pokračovali až do 21.8.1945 a 25.8.1945 padlo do Ruských rúk hlavné mesto Toyohara.


Mnocho príslušníkov 5. oblastnej armády bolo zajatých a internovaných v zajateckých táboroch v ZSSR.


Jednotky 5. Oblastnej armády, dislokované na ostrove Hokkaido boli demobilizované po kapitulácii Japonska 15.8.1945.


zdroj
ja.wikipedia.org
homepage1.nifty.com;

5. oblastní armáda [1944-1945] - hranica medzi provnciou Karafuto a ZSSR

hranica medzi provnciou Karafuto a ZSSR
URL : https://www.valka.cz/5-oblastni-armada-1944-1945-t128178#466477Verze : 0
MOD