Main Menu
User Menu

CV - Graf Zeppelin (1938)

CV - Graf Zeppelin (1938)

     
Název:
Name:
Graf Zeppelin
Originální název:
Original Name:
Graf Zeppelin
Kategorie:
Category:
letadlová loď
Třída:
Class:
-
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
Deutsche Werke AG, Kiel /
Založení kýlu:
Laid Down:
28.12.1936
Spuštění na vodu:
Launched:
08.12.1938
Uvedení do služby:
Commissioned:
DD.MM.RRRR 1)
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR 1)
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -, - ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Posádka:
Crew:
1760 + palubní letecké křídlo / Air Wing Crew
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
23200 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
33550 t
Délka:
Length:
262,5 m
Šířka:
Beam:
31,5 m
Ponor:
Draught:
8,5 m
Pancéřování:
Armour:
boky: 60–100 mm
letová paluba: 20–45 mm
pancéřová paluba: 20–60 mm
protitorpédové přepážky: 20 mm
kasematy: 30 mm
štíty kanonů: 30 mm
lodní můstek: 17 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
16x kotel
4x parní turbína Satz BBC
Výkon:
Power:
147100 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
4
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
62,6 km/h
Dosah:
Range:
14816 km při rychlosti 35,2 km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
16x 15 cm S.K. C/28 na lafetě Dop. MLC/36 (8x II)
- 1.840 nábojů
12x 10,5 cm S.K. C/33 na lafetě Dop. L. C/37 (6x II)
- 4.800 nábojů
22x 3,7 cm S.K. C/30 na lafetě Dopp LC/30 (11x II)
- 44.000 nábojů
28x 2 cm S.K. C/30 na lafetě ? (?)
- 56.000 nábojů
Vybavení:
Equipment:
?
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
42-43
- Fieseler Fi 167 A-0
- Junkers Ju 87 C-1
- Messerschmitt Bf 109 T-2
- Junkers Ju 87 E (plánováno)
- Messerschmitt Me 155 A (plánováno)
Poznámka:
Note:
1) nedokončena

28.04.1940: stavba zastavena
13.05.1942: obnovená dostavby
30.01.1943: dostavba opět zastavena
DD.04.1945: potopena vlastní posádkou
25.04.1945: poškozena náložemi vlastní posádky
DD.03.1946: vyzvednuta Sověty
19.03.1947: rozhodnuto o zničení
18.08.1947: potopena

původ jména: Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin
Zdroje:
Sources:
PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] Druhá světová válka (1. vydání, nakl. Naše Vojsko, Praha, 1993, ISBN 80-206-0357-3)
www.ww2wrecks.com
naval-encyclopedia.com
historyofyesterday.com
de.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#699019Verze : 0
MOD

Konec letadlové lodi Graf Zeppelin
Německou rozestavěnou letadlovou loď ukořistila 24.05.1945 sovětská vojska. Předtím však stačili Němci zničit stroje, a tak byla loď odtažena. O jejím dalším osudu se však vedly spory. Jedna verze hovořila o tom, že byla loď odtažena v roce 1947 do Leningradu, ale ve Finském zálivu najela během vlečení na minu a převrátila se. Jiná verze mluvila o převrácení lodi i s ukradenými cennostmi a třetí verze hovořila o cvičném cíli.


Jaká je tedy skutečná verze?


Verze o převrácení lodi byla skutečně publikována. Námořníci Baltské flotily doslova tvrdili: "V roce 1946 během přípravy lodě k odtažení do Leningradu přišel do velitelské místnosti velitel týlových jednotek a přikázal dodatečně naložit na hlavní palubu a do hangárů tanky a jiné těžké věci. Vzhledem ke špatnému rozložení nákladu se letadlová loď převrátila. Byla vyzvednuta, ale škody se ukázaly velmi těžké: stroje spadly z uložení, letadlové výtahy zničily hasicí zařízení. Oprava lodě by potřebovala enormní částky a aby se zaretušovala celá aféra, bylo rozhodnuto loď potopit." Vzhledem k metodám v sovětských ozbrojených silách byla tato zpráva zcela jistě vymyšlená.


Krátce po podpisu kapitulace se 17.02.1945-02.08.1945 odehrála konference vítězných mocností (Postupimská konference). Jedním z ustanovení bylo: "Hladinové lodě německé flotily schopné další služby včetně lodí, které mohou být dány do stavu užívání v krátkém čase spolu s 30 ponorkami, bude rovnoměrně rozděleno mezi tři mocnosti. Zbytek flotily bude zničen."
Komise, která začala pracovat na rozdělení flotily, skončila svou činnost 06.12.1946. Shodla se, že:

  • více než 50 % německé flotily bylo potopeno během války,
  • 13 % bylo potopeno v základnách během kapitulace.

Celkem tedy německému námořnictvu zbyl 1 těžký křižník a 1 lehký křižník, 13 torpédoborců, 17 torpédovek, 30 (!) ponorek, 132 minolovek, 17 eskortních plavidel, 8 protiletadlových lodí a dělových člunů, 89 torpédových člunů a 144 minolovných člunů.
Navíc zaregistrovala komise 2100 pomocných lodí, které vyvolaly diskuse o jejich dalším osudu.


Všechny válečné a pomocné lodě byly rozděleny do tří skupin:

  • Do skupiny A (nepočetné) patřily nepoškozené lodě schopné okamžitě vyplout.
  • Do skupiny B patřily všechny lodě, které potřebovaly opravu, která by netrvala déle než 6 měsíců.
  • A do skupiny C lodě poškozené, potopené nebo nedokončené, jejichž uvedení do provozu německými loděnicemi by trvalo déle než půl roku - a do ní patřil i Graf Zeppelin náležející Sovětskému svazu.Celkem tak Sovětský svaz obdržel 155 vojenských lodí a více než 500 pomocných. Trojstranná komise se také shodla, že všechna plavidla skupiny "C" budou v určených termínech zničena, potopena v hlubokých vodách, nebo sešrotována.


Na konci roku 1945 na německém území ve sféře Sovětského svazu vznikla nová konstrukční kancelář, jejímž úkolem bylo dokončení německých ponorek Typu XXI za použití německých techniků. Lidový komisariát vojenského námořnictva SSSR rovněž zkoumal možnosti dokončení těžkého křižníku Talin (dříve Petropavlovsk, ex. Lützow) či sesterské lodi Seydlitz, a to jako těžkého křižníku či letadlové lodě. Rovněž se i zajímal o možnosti opravy a dalšího použití letadlové lodi Graf Zeppelin.


Konec nad těmito otázkami padl 19.03.1947, kdy spolu s ostatními bývalými spojenci bylo rozhodnuto o zničení plavidel skupiny "C" do konce roku 1947. Velení námořnictva se tak rozhodlo provést potopení jako různé vojenské experimenty. Potopení letadlové lodi mělo být provedeno tak, aby byly získány co největší poznatky. Proto byla vytvořena speciální komise pod velením viceadmirála Jurije Fjodoroviče Ralľa. Ta rozhodla potopit loď sérií čtyř různých způsobů bombardování, dělostřeleckého ostřelování, torpéd a náložemi. Komise byla zároveň pověřena připravit celou operaci. Pokusnými králíky se měly stát i Lützow a 13 ponorek. Do 17.08.1945 byla loď bedlivě prozkoumána ve Štětíně a bylo zjištěno, že loď leží s náklonem 0,5 ° na pravobok. V boku se nacházelo 36 otvorů o rozměrech do 1,5 × 1,0 metru po granátech a střepinách. Lodní šrouby byly sundány z hřídelí a položeny na palubě. Celkově byla loď v dost zanedbaném stavu.


K vykonání testů potopení byla loď přetažena do Svinoústí. 14.08.1947 v 14:45 čtyři přístavní remorkéry a remorkér MP-44 vyprovodily Graf Zeppelin, nyní již nesoucí označení PB-101.


Testy


Když v noci z 15.08.1947 na 16.08.1947 loď dorazila na určené místo, ukázalo se, že není možné loď zakotvit. Ráno 16.08.1947 byly zahájeny testy. V první sérii výbuchů byly odpáleny dříve umístěné letecké bomby FAB-1000 (v komíně), tři bomby FAB-100 a dva dělostřelecké granáty ráže 180 mm.
Během druhé série výbuchů byla následně odpálena další FAB-1000 na letové palubě.
Třetí série byla tvořena výbuchy bomby FAB-250 a dvou dělostřeleckých granátů ráže 180 mm. Během čtvrté série byly odpáleny bomby FAB-500 na letové palubě (bomba byla umístěna ve výšce 2,7 metrů na trojnožce), FAB-250 na palubě horního hangáru, FAB-250 na letové palubě a FAB-100 na palubě C. Nutno dodat, že část bomb na letové palubě byla zahloubena do paluby, aby se simulovala kinetická energie padající bomby.


Během výbuchu první bomby FAB-1000 byl rozmetán komín, ale nástavby nebyly poškozeny ani následnou tlakovou vlnou. Ve strojovně nebylo pozorováno zvýšení tlaku a na nedaleké dělostřelecké věži dokonce zůstala netknutá pavučina! Z třech bomb FAB-100 napáchala největší škody nezapuštěná bomba, neboť tlaková vlna ostatních šla směrem do hangáru a volné plochy. Odpálené dělostřelecké granáty měly na svědomí drobná další menší poškození, přičemž největší způsobily granáty protipancéřové.


Po této velké "první sérii" testů odolnosti, byla připraven druhá, a to letecký nálet. K akci bylo původně vybráno 39 posádek 12. gardového pluku 8. torpédo-minové divize a 25 letadel typu Petljakov Pe-2.
Letadla typu Tupolev Tu-2 nebyla vybrána, protože se jednalo o letadla nová s nedostatečně vycvičenými posádkami.


Celkem se plánovalo svrhnout 156 cvičných pum P-50, ale nakonec jich bylo svrženo 100 z 24 letadel. 18 letadel bombardovalo ve dvou skupinách, zbylých šest letounů jednotlivě. Útok zabezpečovaly dva letouny Consolitadated PBY Catalina (z dodávek Lend-Lease), z nichž jeden naváděl letouny na cíl a druhý působil jako záchranné letadlo. Navíc byl na palubu lodi namalován velký bílý kříž o rozměrech 20 × 20 metrů s šířkou čar 5 metrů. Krom tří bombardérů, které shodily bomby havarijně, se ostatní pokusily zasáhnout nehybnou a bezbrannou letadlovou loď. Z celkem 100 bomb loď zasáhlo plných šest (opravdu jen ŠEST!). Pět bomb způsobilo drobné vmáčkliny (cca 5-10 cm) a jedna prorazila protitorpédovou obšívku, ale více škod nenapáchala.


Třetí sérii testů měly provádět hladinové síly, respektive měla být loď ostřelována křižníky s děly ráže 180 mm. Ale protože 05.10.1946 došlo na křižníku Molotov k výbuchu v dělové hlavni (23 mrtvých), byly střelby z těchto děl v sovětském loďstvu zastaveny.


Z těchto důvodů bylo přistoupeno ke čtvrté sérii testů a těmi byly torpédové útoky. K akci byly vybrány torpédové čluny TK-248, TK-425 a TK-503 (všechny z dodávek Lend-Lease) a torpédoborce Projektu 7-U Slavnyj, Strogij a Strojnyj.


K prvnímu útoku se nachystaly stíhače. Útok TK-248 byl nepovedený, neboť jedno torpédo nevybuchlo a druhé podplulo pod kýlem. Z TK-503 zasáhlo pouze jedno torpédo na pravoboku do protitorpédové obšívky, ale vlastní trup poškozen nebyl. Třetí člun pro technické problémy torpéda ani nevypálil.


Z torpédoborců (odpálili torpéda cca hodinu po torpédových člunech) slavil přesný (jeden) torpédový zásah pouze Slavnyj, jehož torpédo opět zasáhlo pravobok, poblíž prvního zásahu, kde chyběla protitorpédová obšívka. Vzhledem k nespuštěným vodotěsným dveřím se Graf Zeppelin začal naklánět na pravobok, neboť do něj začala vnikat voda. 15 minut po zásahu již byl náklon 25° a navíc se nakláněl i na příď. Za dalších 8 minut se Graf Zeppelin s náklonem 90° na pravobok a 25° na příď 18.08.1947 potopil v pozici 55°48'00.00"N 18°38'00.00"E (jiný zdroj uvádí 55°48'00.00"N 18°30'00.00"E).Zdroje: Marine Arsenal, OW a MSiO a dále pak archiv Ministerstva obrany SSSR + soukromý archiv
URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#374073Verze : 5
Graf Zeppelin


Zdroj: archiv autora ...

CV - Graf Zeppelin (1938) - prototyp palubního letounu Junkers Ju 87 C-1

prototyp palubního letounu Junkers Ju 87 C-1
URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#93117Verze : 1
Graf Zeppelin


Zdroj: archiv autora ...

URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#169527Verze : 1
Graf Zeppelin


Zdroj: archiv autora ...

URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#169531Verze : 1
Graf Zeppelin


Zdroj: www.bundesarchiv.de

URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#535213Verze : 1
MOD
Graf Zeppelin


Zdroj: de.wikipedia.org

CV - Graf Zeppelin (1938) - Letecký snímek rozestavěné lodi v Gdyni pořízený průzkumným letounem RAF, 06.02.1942

Letecký snímek rozestavěné lodi v Gdyni pořízený průzkumným letounem RAF, 06.02.1942
URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#698948Verze : 1
Graf Zeppelin
- fotečka z testu (FAB-1000 v komínu)


Zdroje: Marine Arsenal, OW a MSiO a dále pak archiv Ministerstva obrany SSSR + soukromý archiv

CV - Graf Zeppelin (1938) - FAB-1000 v komínu letadlové lodě Graf Zeppelin při sovětských testech odolnosti

FAB-1000 v komínu letadlové lodě Graf Zeppelin při sovětských testech odolnosti
URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#374074Verze : 1
Diskuse
Na objevení čekala loď Graf Zeppelin 60 let.


12. července 2006 objevili pracovníci polské ropné společnosti Petrobaltic nedaleko přístavního města Gdaňsk vrak lodi. Přivolaní armádní potápěči, potvrdili že "Na 99 procent jde o nacistickou letadlovou loď Graf Zeppelin".


Loď se nepodařilo dokončit. Do bojů nikdy nezasáhla a v roce 1945 se jí zmocnila sovětská armáda.


Důvod potopení dodnes zůstává zahalen tajemstvím. Podle jedné z hypotéz narazila loď při cestě Baltským mořem na minu. Historici zvažují i možnost, že loď skončila pod hladinou v důsledku přetížení, když odvážela tajný náklad sovětské armády směřující do Sovětského svazu. Třetí variantou, je že Graf Zeppelin byl používán jako terč pro sovětské námořnictvo a v roce 1947 úmyslně potopen.


Expertiza vojenských potápěčů by měla ukázat, za jakých okolností skončila letadlová loď Graf Zeppelin na dně Baltského moře.
URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#174107Verze : 0
Nesmysl o nárazu na minu je dávno vyvrácen, loď potopili sověti potom co ji měli v držení a zkoumali ji v Leningradu. Do faktografie nepatří nesmyslné bajky novinářů, ty patří na diskuzní část fóra kde ostatně taková diskuze běžela.


Diskusia o objavení lietadlovej lode Graf Zeppelin prebieha tu: https://www.valka.cz/topic/view/42906/
URL : https://www.valka.cz/CV-Graf-Zeppelin-1938-t12778#174108Verze : 1