Main Menu
User Menu

Tübingen

     
Název:
Name:
Tübingen
Originální název:
Original Name:
Tübingen
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Jacobi, Felix
* 31.03.1880 
Oßwald, Erwin
* 25.06.1882 
Schneckenburger, Wilhelm
* 30.03.1891 
Lange, Wolfgang
* 01.06.1898 
Nagel, Wilhelm
* 12.06.1898 
- Bürcker, Ulrich
* 21.11.1903 
Bürker, Ulrich
* 21.11.1903 
Zeller, Willy
* 12.11.1913 
Merker, Ludwig
† 14.03.1964
Willich, Christian Friedrich
† 08.12.1967
Juppe, Hans
† 12.03.1973
- Besch, Helmut
† 03.10.1974
Schmidt-Hartung, Otto
† 19.02.1976
Kessel, Hans
† 08.05.1979
Carp, Georg
† 06.05.1983
Bühler, Karl-Heinz
† 04.07.1984
Ruge, Friedrich
† 03.07.1985
Hornbostel, Klaus
† 17.07.2013
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
URL : https://www.valka.cz/Tuebingen-t127505#431300Verze : 0
MOD