Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - Automobilní SV radiový zaměřovač

Automobile MF radio direction-finder

     
Název:
Name:
Automobilní SV radiový zaměřovač
Originální název:
Original Name:
Автомобильный CB радиопеленгатор
Kategorie:
Category:
Radionavigační zařízení
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. Automobilní SV radiový zaměřovač
1.a) Skříňový automobil ZIS-6
1.b) Rámový antenní systém
1.c) Otáčecí mechanizmus s goniometrem
1.d) Pomocný goniometr
1.e) SV přijímač s příslušenstvím
1.f) Bloky spojení
1.g) Napájení
1.h) Příslušenství
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://forum.qrz.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-Automobilni-SV-radiovy-zamerovac-t127182#430511Verze : 0
Automobilní SV radiový zaměřovač


Zdroj: http://forum.qrz.ru
SOV - Automobilní SV radiový zaměřovač - http://forum.qrz.ru

http://forum.qrz.ru
SOV - Automobilní SV radiový zaměřovač - http://forum.qrz.ru

http://forum.qrz.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-Automobilni-SV-radiovy-zamerovac-t127182#430513Verze : 0