Main Menu
User Menu
Reklama

Gale, Richard

     
Příjmení:
Surname:
Gale
Jméno:
Given Name:
Richard
Jméno v originále:
Original Name:
Richard Nelson Gale
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Sir
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.07.1896 Londýn /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.07.1982 Londýn
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, I. výsadkový sbor
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nelson_Gale

URL : https://www.valka.cz/Gale-Richard-t126384#428521Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gale
Jméno:
Given Name:
Richard Nelson
Jméno v originále:
Original Name:
Richard Nelson Gale
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR škola Merchant Taylors, Northwood
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štátna škola mesta London
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR škola Aldenham, Hertfordshire
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1915-DD.MM.1915 Královská vojenská akademie, Sandhurst
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR výcvikový kulometný kurz, Grantham
DD.MM.1928-DD.MM.1930 štábne kolégium, Quetta
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1915 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.1930 kapitán
DD.12.1938 major
25.10.1939 poverený podplukovník
25.01.1940 dočastný podplukovník
05.09.1941 poverený plukovník
05.09.1941 poverený brigádní generál
05.03.1942 War Substantive podplukovník
05.03.1942 dočastný plukovník
05.03.1942 dočastný brigádní generál
07.05.1943 poverený generálmajor
07.05.1944 War Substantive plukovník
07.05.1944 dočastný generálmajor
07.01.1945 plukovník
24.05.1945 poverený generálporučík
31.10.1945 Reverted to Temporary generálmajor
05.01.1945 generálmajor 1)
17.11.1947 generálporučík
06.06.1952 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
07.05.1943-07.05.1944 Velitel : 6. výsadková divize
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Velitel : I. výsadkový sbor
DD.09.1952-DD.01.1957 Velitel : Velitelství Britské armády v Porýní

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1915-DD.MM.1915 Worcestershireský pluk
DD.MM.1915-DD.MM.1922 Kulometný zbor
DD.MM.1922-DD.MM.1928 Worcestershireský pluk
DD.MM.1930-DD.MM.1936 Ľahká pechoty vojvodu z Cornwallu
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Worcestershireský pluk
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR pridelený k Generálnemu štábu Ministrstva vojny
DD.12.1938-DD.MM.RRRR pridelený k sekcii štábnych povinností (plánovanie) Generálneho štábu
25.10.1939-11.12.1940 štábny dôstojník 1, Ministrstva vojny
DD.MM.1940-DD.MM.1941 velitel 5. praporu Leicesterský pluk (Teritoriálna armáda)
05.09.1941-18.04.1942 velitel 1. parašutistickej brigády
18.04.1942-15.06.1942 zástupca riaditela pre štábne povinnosti Ministrstva vojny
16.06.1942-11.12.1942 riaditel pre letecvo? Ministrstvo vojny
12.12.1942-06.05.1943 zástupca riaditela pre letecvo? Ministrstvo vojny
07.05.1943-08.12.1944 velitel 6. výsadkovej divízie
08.12.1944-31.10.1945 zástupca hlavného velitela 1. spojeneckej výsadkovej armády
24.05.1945-31.10.1945 velitel I výsadkového zboru
18.01.1946-10.12.1947 velitel 1. divízie
01.01.1948-16.01.1949 hlavný velitel Britských sil v Egypte
07.02.1949-14.05.1952 generálny riaditel pre vojenský výcvik Ministertva vojny
24.09.1952-31.12.1956 hlavný velitel NATO Severnej armádnej skupiny
24.09.1952-31.12.1956 hlavný velitel Britskej armády na Rýne
31.01.1954-DD.MM.1957 polný adjutant Královnej Elisabeth II
20.06.1957-DD.MM.RRRR výslužba
20.09.1958-DD.MM.RRRR znovu povolaný
22.09.1958-22.09.1960 zástupca hlavného velitela spojeneckých sil v Europe
19.11.1960-DD.MM.RRRR výslužba
DD.MM.1950-DD.MM.1961 plukovník Worcestershireského pluku
DD.MM.1956-DD.MM.1967 plukovník velitel Parašutistického pluku
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1940

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

20.06.1944

Záslužná legie důstojník (3. třída)
Legion of Merit Officer (3rd Class)
-

31.08.1944

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

02.08.1945

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

16.01.1948

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
-

DD.MM.1950

Řád Britského Impéria 1. třída
Order of British Empire GBE
-

DD.MM.1953

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

DD.MM.1954

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

28.12.1956

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

28.12.1956

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
s palmou

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1914-15
1914-15 Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Korunovační medaile 1953
Coronation Medal 1953
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 2. třída
Order of Crown 2nd Class
Ordre de la Couronne 2 classe
Grand officer

DD.MM.RRRR

Britská válečná medaile stříbrná
British War Medal Silver
-

Poznámka:
Note:
1) hodnosť udelená 04.12.1946 so spetnou platnosťou
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nelson_Gale
http://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Nelson_Gale
www.generals.dk
www.worcestershireregiment.com

Gale, Richard - na fotke vlavo, ako velitel 6. výsadkovej divízie pri návšteve Krála a Královnej v máji 1944
http://www.worcestershireregiment.com/wr.php?main=inc/c_gale

na fotke vlavo, ako velitel 6. výsadkovej divízie pri návšteve Krála a Královnej v máji 1944
www.worcestershireregiment.com

URL : https://www.valka.cz/Gale-Richard-t126384#492465Verze : 1
MOD
Gale sa narodil v Londýne 25.7.1896 a svoje mladé roky strávil v Austrálii a na Novom Zélande až kým sa s rodinou nevrátil do Anglie v roku 1906.


V mladosti vyštudoval Merchant Taylors' School, Northwood, a školu mesta Londýn. Po ukončení tejto nastupuje na štúdium na Aldenham School v Hertfordshire. Nejaký čas strávil na internátnej škole Krála Edwarda VI v Stratford-upon-Avon.


Keď ukončil školu Aldenham mal záujem stať sa dôstojníkom Královského delostrelectva, ale nemal dostatočné akademické výsledky na to, aby mohol nastúpiť na štúdiá Královskej vojenskej akadémie, Woolwich. Tak sa stalo, že po ukončení školy pracuje ako poisťovací agent, prácu ktorú nemal rád. Pevne rozhodnutý vstúpiť do armády tvrdo študuje a zdokonaľuje fyzickú pripravenosť.


V roku 1914, keď začalala 1. sv. vojna, Gale stale nespĺňal štandardy pre vstup do Teritoriálnej armády.


Konečne v lete 1915 splní podmienky na prijatie na štúdium na Královskej vojenskej akadémii Sandhurst a ešte pred koncom roku je pridelený ako podporučík k Worchestershireskému pluku (Worcestershire Regiment).


Po príchode k pluku sa zapisuje do výcvikového kulometného kurzu a je ihneď prevelený k výcvikovému kulometnému centru (Machine Gun Training Centre) v Grantham; a tu zisťuje že sa v skutočnosti zapísal nie do kurzu ale ku Kulomentnému zboru (Machine Gun Corps).


Zakrátko na to, je poslaný na Západný front do Francie, kde získava svoj MC za statočnosť a oddanosť službe. Tu počas jarnej ofenzívy hrdinsky krýl spolu s kulometnou sekciou ústup Britskej pechoty.


Po skončení vojny v 1918 dobrovolne slúži u Britskej Indickej armády, pričom stale u Kulotného zboru a to až do jeho rozpustenia v 1922, po ktorom sa znovu vracia k Worchestershireskému pluku.


Počas tohto obdobia absolvuje štábne kolégium v Quetta a po dvoch rokoch sa graduuje ako štábny dôstojník. Roku 1930 sa stáva kapitánom Ľahkej pechoty vojvodu z Cornwallu (Duke of Cornwall's Light Infantry).


Gale opúšťa indiu v januári 1936 a vracia sa do Anglie znovu k Worchestershireskému pluku a por roku je prevelený na Ministerstvo vojny ako štábny dôstojník.


V decembri 1938 je marjorom a pridelený do sekcie povinností (plánovanie) Generálneho štábu.


Roku 1941 dostáva hodnosť podplukovníka a je mu zverené velenie 5. praporu Teritoriálnej armády Královského Liecestershireského pluku (Royal Leicestershire Regiment (TA))


Následne je v lete 1941 vytvorená 1. parašutistická brigáda ako súčasť výsadkových sil a Gale je poverený veleneím tejto novo vytvorenej jednotky.


Roku 1942 je znovu pridelený k Ministerstvu vojny ako riaditel štábnych povinností a následne ako riaditel pre letectvo?


V máji 1943 preberá velanie 6. výsadkovej divízie ako generálmajor a v čele tejto jednotky sa účastní výsadku v Normandii. Za úspešné prevedenie tejto operácie Gale získava DSO. 5.9.1944 je divízia navrátená do Anglie aby sa tu zotavila.


Gale nezostáva u divízie ale je pridelený k veleniu 1. spojeneckej výsakovej armáde a koncom vojny je mu zverené velenie I. výsakového zboru.


V rokoch 1946-1947 velí 1. pešej divízii na blízkom východe a v 1948 je hlavným velitelm Britských sil v Egypte a stredomorí.


V roku 1949 sa stáva hlavným riaditelom pre vojenský výcvik a následne hlavným velitelom Severnej armádnej skupiny Spojeneckých pozemných sil v Europe a Britskej armády na Rýne a tento posta zastáva do roku 1957.


Po tomto pôvodne odchádza do výslužby, avšak počiatkom roku 1958 je znovu povolaný aby zastával pre NATO post zástupcu najvyššieho spojeneckého velitela v Europea ž do svojej definitívnej penzie v 1960.


V povojnových rokoch okrem iného bol polným adjutantom HM Královnej Elisabth II v rokoch 1954-1957, v rokoch 1950-1961 plukovníkom Worchestershireského pluku a plukovníkom Parašutistického pluku od 1956 do 1957.


Gale umiera v nemocnici v Kingston upon Thames 29.7.1982.


http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nelson_Gale
http://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Nelson_Gale
www.generals.dk
www.worcestershireregiment.com

Gale, Richard - pri inšpekciii kadetov v Norton Barracks, 50 roky
http://www.worcestershireregiment.com/wr.php?main=inc/c_gale

pri inšpekciii kadetov v Norton Barracks, 50 roky
www.worcestershireregiment.com

Gale, Richard - socha v obci Ranville

socha v obci Ranville
URL : https://www.valka.cz/Gale-Richard-t126384#503582Verze : 0
MOD