Main Menu
User Menu

Magennis, James Joseph

Temporary Acting Leading Seaman James Joseph Magennis
sloužil jako potápěč na miniponorce XE-3
nositel vyznamenání Victoria Cross


Citace k vyznamenání Victoria Cross -


"Leading Seaman Magennis sloužil jako potápěč na miniponorce XE-3 při jejím útoku na japonský křižník třídy Atago dne 31. července 1945. Díky tomu, že se miniponorka zablokovala pod dnem křižníku, nepodařilo se zcela otevřít poklop pro potápěče a Magennis se musel protáhnout velmi malou mezerou. Potom musel překonat velké obtíže při umisťování svých přísavných náloží na dno křižníku, protože dosáhl pouze na hrubé dno a na šikmý bok, kde přísavné nálože nedržely. Předtím než umístil nálože, musel oškrábat dno křižníku od mořských škeblí a pro jistotu umístil všechny přísavné nálože pod kýl křižníku ve dvojicích. Toto byla velmi únavná práce a Magenis byl navíc hendikapován porušeným přívodem kyslíku, kdy z něj občas unikaly bubliny na hladinu. Méně odvážný člověk by umístil pár náloží a rychle by se vrátil zpět do miniponorky. Oproti tomu Magenis zůstalv akci, dokud neumístil všechny své nálože a vrátil se do lodi zcela vyčerpán. Krátce po akci se snažil kapitán miniponorky vyprostit ji, ale byla pevně uvízlá. Proto vyrazil opět Magenis ven, aby ji vyprostil. Vyrazil sám, aby nemusel ven méně zkušený záložní potápěč, i když měl pořád poškozený přívod kyslíku a hrozilo jeho objevení nepřítelem. Po sedmi minutách vyčerpávající práce se mu podařilo uvázlou miniponorku uvolnit. Magennis projevil velkou dávku odvahy
a absolutně nehleděl na své bezpečí."
URL : https://www.valka.cz/Magennis-James-Joseph-t12611#42673Verze : 0