Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
BVP-1MA
Originální název:
Original Name:
BVP-1MA
Kategorie:
Category:
bojové vozidlo pěchoty
Výrobce:
Producer:
VOP 026, Šternberk
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nezahájena / serial production not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1999
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
6 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13870 kg
Celková délka:
Overall Length:
6735 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2980 mm
Celková výška:
Overall Height:
2460 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm
Pancéřování:
Armour:
o málo lepší než BVP-1
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
40-451) km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
550-600 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m
Brodivost:
Fording Depth:
-2) m
Výzbroj:
Armament:
věž KUKA E8
- automatický kanón Mk.44 Bushmaster II
-- ráže: 30 mm
-- náboje: 200 kusů
-- účinný dosah: 3000 m

- volitelně:
-- 60mm minomet;
-- nebo protiletadlový kulomet;
-- nebo granátomet
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) průměrná rychlost na suché nezpevněné cestě
2) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
Zdroje:
Sources:
Martinec, J.: BVP-1MA, ATM, 7/1999
URL : https://www.valka.cz/CZE-BVP-1MA-t12604#502746Verze : 0
MOD
BVP-1MA

Modernizovaná varianta bojového vozidla pěchoty BVP-1 z konce devadesátých let, o níž se předpokládalo, že na počátku nového tisíciletí bude tvořit páteř mechanizovaných útvarů Armády České republiky. Finanční realita českého ministerstva obrany na začátku 21. století však něco takového neumožnila, a tak BVP-1MA nepřesáhl stádium prototypu. Stejně dopadl i následný modernizační projekt BVP-1MB.

V pozdější době byla možnost modernizace BVP-1 kvůli jejich absolutní zastaralosti a inherentním konstrukčním nedostatkům (např. slabá protiminová ochrana) považována za neefektivní. To spolu s tehdejší základní filozofií provozované techniky u hlavních bojových svazků českého pozemního vojska (kolová technika pro 4. brigádu rychlého nasazení, pásová technika pro 7. mechanizovanou brigádu) na konci první dekády nového tisíciletí vedlo k akvizici bojových vozidel pěchoty KBVP Pandur II CZ pro 4. brigádu rychlého nasazení.

Prototyp modernizovaného BVP-1MA byl poprvé představen na Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů IDET 99 v Brně v květnu 1999. Vývoj a jeho výrobu realizoval vojenský opravárenský podnik VOP 026. Cílem modernizace bylo zkvalitnit vlastnosti vozidla při minimálních investičních nákladech a to zejména v oblasti výzbroje, doplňkové výzbroje, zvýšení pancéřové odolnosti nebo zvýšení odolnosti dna korby proti účinkům min. Dalším požadavkem bylo zlepšení jízdních parametrů a zvýšení provozní spolehlivosti a s tím související obměna, případně doplnění podvozkových součástí a diagnostických přístrojů.

Mezi hlavní části vozidla patří korba s doplňkovým pancéřováním, věž s výzbrojí, doplňková výzbroj, motor UTD-20 s příslušenstvím, převodové ústrojí, podvozek, elektrické zařízení, spojovací prostředky,zařízení pro ochranu před účinky zbraní hromadného ničení, zařízení požární ochrany, protiexplozivní zařízení, systém detekce a indikace ozáření laserem, diagnostické zařízení a navigační aparatura. Kromě těchto hlavních částí je vozidlo vybaveno soupravou náhradních dílů a nářadí pro provádění drobných oprav, dlouhým ženijním nářadím, záchrannými a zdravotnickými pomůckami

Základní, z vnějšího pohledu nejviditelnější, je výměna původní věže za věž KUKA E8 německé výroby. Tato věž je vyzbrojena 30mm automatickým kanónem typu Bushmaster II s drážkovanou hlavní. Kanón stabilizovaný v horizontální i vertikální rovině byl vyvinut koncem devadesátých let.

Technické parametry kanónu a věže:
- rychlost střelby 800 ran/min
- účinný dostřel 3000 m
- nabíjecí ústrojí: elektromechanické, umožňující výběr ze dvou druhů nábojů
- palebný průměr: 100 + 100 nábojů
- naváděcí zařízení: elektrické, zabezpečující regulaci rychlosti
- rychlost nastavení odměru kanónu: minimálně 50° /s
- rychlost nastavení náměru kanónu: minimálně 30° /s
- odměr: 360°
- náměr: -10° až +45°

Věž je dále vybavena počítačově řízeným systémem řízení palby a pasivním zaměřovačem, umožňujícím vedení palby v noci. Po obou stranách věže jsou upevněny vrhače granátů. Jako doplňkové výzbroje může být použito 60mm minometu, který lze umístit na zádi vozidla. Také roj (mechanizované družstvo) může vést i nadále střelbu z osobních zbraní (7,62mm útočná puška vz. 58; 7,62mm kulomet vz. 59) za jízdy a krátkých zastávek střílnami po obou stranách vozidla, došlo pouze k výměně stávajících periskopů za pasivní pozorovací přístroje a k doplnění protilaserových filtrů.

Mezi prvky modernizace vozidla můžeme zařadit i prostředky pro ochranu osádky, např. možnost přídavného pancéřování, zpevnění dna korby vozidla za účelem zvýšení odolnosti proti účinkům min. Dalšími prvky ochrany, zvyšujícími dobu životnosti vozidla na bojišti, jsou protidetonační plnění palivových nádrží (dodané řeckou firmou KAPA SA), zařízení pro automatické hašení požáru a zabránění explozi (dodané německou firmou Kidde-Deugra). Pro komplexní ochranu vozidla je zabudován laserový varovný systém a laserové filtry do pozorovacích přístrojů osádky.

Modernizace se dotkla také zlepšení jízdních vlastností vozidla ve směru k "pohodlí" osádky za přesunu. Bylo doplněno nezávislé topení, byly odstraněny nebo alespoň vhodným způsobem zakryty ostré hrany, vyrovnána podlaha, doplněna tepelná izolace, stupačky a vytvořeny protismykové plochy. Vnější zlepšení jízdních parametrů se týká zejména doplnění tlumičů pérování a výměny torzních tyčí. Oproti původnímu vozidlu bylo přistoupeno k takové úpravě, aby splňovalo podmínky provozu na veřejných komunikacích. Bylo vyměněno vnější osvětlení a směrová signalizace, doplněna zpětná zrcátka, rekonstruovány brzdy, a kolejové pásy jsou vybaveny pryžovými patkami.

BVP-1MA je schopno přepravit mechanizované družstvo o počtu 9 osob, přičemž základní osádku tvoří velitel, řidič a střelec-operátor. Také v oblasti spojení byla nevyhovující sovětská radiostanice R-123 vyměněna za moderní typ umožňující kromě běžné komunikace i přenos dat. S tím je spojeno i doplnění zařízení pro pozemní i družicovou navigaci. Ke standardizaci a splnění norem NATO u BVP-1MA došlo i výměnou provozních kapalin ve všech skupinách a podskupinách motoru a převodového ústrojí za náplně používané v ostatních armádách NATO.

Kromě modernizačních prvků použitých u prototypu byl schopen VOP 026 podle požadavků odběratele vybavit BVP-1MA jinými modernizačními prvky, například jinou radiostanicí a vnitrohovorovým zařízením. V úvahu připadala i výměna pozorovacích a zaměřovací přístrojů. V oblasti doplňkové výzbroje bylo možné místo 60mm minometu použít protiletadlový kulomet nebo automatický granátomet. Pro zvýšení plovatelnosti může být použito vyplňovaných blatníků. Pro zřizování průchodu v minovém zátarasu lze použít i odminovací zařízení. V oblasti základní výzbroje a střelecké věže je možno tuto vybavit kontejnerem se spřaženým kulometem nebo protitankovými řízenými střelami. Celková konstrukce modernizovaného vozidla dávala možnost využití i dalšími způsoby. Na podvozek bylo možné provést montáž libovolné věže do hmotnosti 2 tun a průměru koše do 2 100 mm.

Jako další možné verze modernizovaného vozidla se zvažovalo např. vozidlo palebné podpory s otočnou věží vyzbrojené minometem do ráže 120 mm, stíhač tanků vyzbrojený protitankovými řízenými střelami, protiletadlový komplet vyzbrojený malorážovým kanónem a protiletadlovými řízenými střelami a předsunutá dělostřelecká pozorovatelna. Možnosti univerzálního použití byly dány především možnými úpravami korby vozidla jako je například umístění akumulátorových baterií do motor-převodového prostoru, přemístění palivové nádrže, změna sání vzduchu a další úpravy palivové, chladící a elektrické soustavy.
CZE - BVP-1MA -


URL : https://www.valka.cz/CZE-BVP-1MA-t12604#42655Verze : 1
Prototyp bojového vozidla pěchoty BVP-1MA, veletrh IDET 99, Brno, květen 1999.
CZE - BVP-1MA - (ATM)

(ATM)
URL : https://www.valka.cz/CZE-BVP-1MA-t12604#51230Verze : 1
MOD