Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Pančík
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Pančík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
genrálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.11.1948 Čierny Balog /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
riaditeľ sekcie brannej politiky a rozvoja armády MOSR (1994-1995)
pridelenec obrany SR na Ukrajine (1995-1999)
veliteľ Domobrany (2000-2002)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
archív autora
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Pancik-Jan-t126024#427685Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pančík
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Pančík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1963 Základná škola, Čierny Balog
DD.MM.RRRR-DD.MM.1967 Stredná priemyselná strojnícka škola, Brezno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-01.08.1971 Vojenská akadémia, Vyškov
DD.09.1974-DD.07.1976 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
01.12.1978-28.09.1979 Kurz veliteľov motostreleckých a tankových plukov, Solnečnogorsk
DD.09.1986-DD.07.1988 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1992-DD.MM.1992 Akadémia obrany NATO, Rím
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1971 poručík
01.05.1973 nadporučík
01.05.1978 kapitán
01.05.1981 major
01.05.1985 podplukovník
01.05.1989 plukovník gšt.
01.11.1991 generálmajor
31.12.2002 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1979-DD.11.1982 Velitel : 55. motostřelecký pluk
DD.09.1989-31.10.1991 Velitel : 13. tanková divize
01.11.1991-31.12.1992 Velitel : 13. tanková divize
01.01.1993-29.04.1993 Velitel : 13. tanková divize
01.04.2000-01.10.2002 Velitel : Velitelství domobrany

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1971-DD.09.1972 zástupca veliteľa roty, 60. tankový pluk
DD.10.1972-DD.08.1973 zástupca náčelníka štábu 60. tankového pluku
DD.09.1973-DD.08.1974 veliteľ práporu 60. tankový pluk
DD.08.1976-DD.11.1979 zástupca veliteľa 60. tankového pluku
DD.11.1979-DD.11.1982 veliteľ 55. motostreleckého pluku
16.11.1982-31.08.1986 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
16.09.1988-DD.MM.1989 zástupca náčelníka štábu Východného vojenského okruhu
26.09.1989-29.04.1993 veliteľ 13. tankovej divízie / 13. tankovej divízie
DD.05.1993-DD.09.1994 riaditeľ sekcie výstavby a ekonomiky MOSR
DD.MM.1994-DD.MM.1994 poradca ministra obrany
DD.12.1994-DD.10.1995 riaditeľ sekcie brannej politiky a rozvoja armády MOSR
01.11.1995-28.10.1999 pridelenec obrany SR na Ukrajine
01.01.2000-30.09.2002 veliteľ 1. armádneho zboru / Veliteľstva domobrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1978

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to the Homeland
-

DD.MM.1982

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1983

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
The Medal of the Merits in the Defence of the Country
-

DD.MM.1988

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
-
Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.1998

Řád Žukova
Order of Zhukov
Орден Жукова
-

DD.MM.2002

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
-
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2007

Medaile "15 let ozbrojených sil Ukrajiny"
Medal "15 Years of the Armed Forces of Ukraine"
Медаль «15 лет Вооружённых сил Украины»
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
buko1
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Pancik-Jan-t126024#470583Verze : 2
MOD