Main Menu
User Menu
Reklama

Baltijsk

Baltiysk / Pillau

Балтийск

     
Název:
Name:
Baltijsk
Originální název:
Original Name:
Балтийск
Další názvy:
Other Names:
Pillau / Pilava / Piława / Piliava / Пиллау
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
54°39'00.00"N 19°55'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
hrad Lochstedt (Lochstädt)
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Teschner, Otto
* 23.03.1869 
von Rosenstiel, Walter
* 27.07.1907 
Thom, Karl
† 03.03.1945
Seekirchner, Albert
† 30.03.1945
Löwrick, Karl
† 08.04.1945
Wengler, Maximilian
† 25.04.1945
Henke, Carl
† 27.04.1945
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.07.1937-21.10.1939
3. letka Pobřežní letecké skupiny 506
3rd Squadron of the 506th Coastal Air Group
DD.08.1939-21.10.1939
1. letka Pobřežní letecké skupiny 506
1st Squadron of the 506th Coastal Air Group
DD.08.1939-21.10.1939
Pobřežní letecká skupina 506
506th Coastal Air Group
01.10.1939-DD.MM.RRRR
1. flotila torpédovek
1st Torpedo Boats Flotilla
01.11.1939-09.01.1940
1. letka Pobřežní letecké skupiny 906
1st Squadron of the 906th Coastal Air Group
01.11.1939-10.01.1940
Pobřežní letecká skupina 906
906th Coastal Air Group
DD.06.1940-DD.MM.1944
1. ponorková instrukční divize
1st Submarine Instruction Division
DD.MM.1940-05.06.1941
1. letka Letecké doplňovací skupiny (námořní)
1st Squadron of the Air Replacement Group (Maritime)
DD.06.1941-DD.03.1945
21. ponorková flotila
21st Submarine Flotilla
DD.09.1941-DD.11.1941
2. letka Průzkumné skupiny 125 (námořní)
2nd Squadron of the 125th Reconnaissance Group (Maritime)
DD.04.1943-DD.05.1944
3. ponorkový výcvikový oddíl
3rd Submarine Training Section
DD.06.1943-DD.02.1945
20. ponorková flotila
20th Submarine Flotilla
DD.10.1943-DD.02.1945
19. ponorková flotila
19th Submarine Flotilla
DD.03.1944-24.06.1944
3. letka Palubní letecké skupiny 196
3rd Squadron of the 196th Shipboard Air Group
01.06.1944-30.08.1944
Palubní letecká skupina 196
196th Shipboard Air Group
03.06.1944-DD.10.1944
1. letka Palubní letecké skupiny 196
1st Squadron of the 196th Shipboard Air Group
16.10.1944-DD.12.1944
1. letka Skupiny námořního průzkumu 126
1st Squadron of the 126th Maritime Reconnaissance Group
16.10.1944-DD.12.1944
2. letka Skupiny námořního průzkumu 126
2nd Squadron of the 126th Maritime Reconnaissance Group
16.10.1944-DD.12.1944
3. letka Skupiny námořního průzkumu 126
3rd Squadron of the 126th Maritime Reconnaissance Group
16.10.1944-DD.12.1944
Skupina námořního průzkumu 126
126th Maritime Reconnaissance Group
DD.01.1945-DD.04.1945
III. skupina Stíhací eskadry 51
3rd Group of the 51st Fighter Wing
16.02.1945-DD.03.1945
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 4
2nd Squadron of the 4th Short-Range Reconnaissance Group
24.02.1945-DD.MM.1947
Pillauská námořní základna
Pillau Naval Base
DD.03.1945-DD.04.1945
Dělostřelecký plukovní štáb ke zvláštnímu použití 961
961st Special Purpose Artillery Regimental Staff
DD.06.1945-DD.08.1946
17. samostatná letka protilodní obrany vojenského námořnictva
17th Detached Anti-ship Defence Aviation Squadron
DD.MM.1947-28.11.1948
Baltská námořní základna
Baltic Naval Base
01.03.1956-15.10.1988
Námořní základna Baltijsk
Naval Base Baltiysk
DD.07.1963-DD.12.1979
336. samostatný gardový pluk námořní pěchoty
336th Separate Guards Naval Infantry Regiment
01.09.1994-DD.MM.RRRR
Baltská námořní základna
Baltic Naval Base
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
128. hladinová brigáda
128th Brigade of Ships
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
26. ponorková flotila
26th Submarine Flotilla
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Baltiysk
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Baltijsk-t125922#427343Verze : 0
MOD
Reklama