Main Menu
User Menu
Reklama

Trondheim

Trondheim

     
Název:
Name:
Trondheim
Originální název:
Original Name:
Trondheim
Další názvy:
Other Names:
Kaupangen
Nidaros
Trondhjem
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Trondheim
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
63°25'46.99"N 10°23'35.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
997
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.03.1940-DD.09.1943
181. pěší divize
181st Infantry Division
09.04.1940-DD.07.1940
1. letka Pobřežní letecké skupiny 506
1st Squadron of the 506th Coastal Air Group
09.04.1940-DD.07.1940
2. letka Pobřežní letecké skupiny 506
2nd Squadron of the 506th Coastal Air Group
19.06.1940-27.06.1940
4. (stíhací) letka Letecké skupiny letadlové lodě 186
4th (Fighter) Squadron of the 186th Carrier Air Group
DD.10.1940-DD.02.1941
2. letka Pobřežní letecké skupiny 406
2nd Squadron of the 406th Coastal Air Group
DD.06.1941-DD.09.1941
24. ponorková flotila
24th Submarine Flotilla
DD.06.1941-DD.08.1941
25. ponorková flotila
25th Submarine Flotilla
DD.06.1941-25.01.1942
Doplňovací letka (Stuka) Instrukční eskadry 1
Replacement Squadron (Stuka) of the 1st Instruction Wing
DD.12.1941-DD.03.1944
Letecké velitelství Sever (Západ)
Air Command North (West)
26.01.1942-DD.06.1942
Doplňovací letka Eskadry střemhlavých bombardérů 5
Replacement Squadron of the 5th Dive Bomber Wing
24.02.1942-06.03.1942
Losigkeitova stíhací skupina
Fighter Group Losigkeit
04.03.1942-10.03.1942
IV. skupina Stíhací eskadry 1
4th Group of the 1st Fighter Wing
DD.03.1942-DD.04.1942
III. skupina Stíhací eskadry 5
3rd Group of the 5th Fighter Wing
DD.03.1942-DD.04.1942
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 5
Staff of the 3rd Group of 5th Fighter Wing
DD.07.1942-01.02.1944
IV. skupina Stíhací eskadry 5
4th Group of the 5th Fighter Wing
DD.07.1942-01.02.1944
Štáb IV. skupiny Stíhací eskadry 5
Staff of the 4th Group of 5th Fighter Wing
DD.06.1943-08.05.1945
13. ponorková flotila
13th Submarine Flotilla
13.07.1943-DD.01.1945
2. letka Skupiny námořního průzkumu 130
2nd Squadron of the 130th Maritime Reconnaissance Group
13.07.1943-DD.08.1943
3. letka Skupiny námořního průzkumu 130
3rd Squadron of the 130th Maritime Reconnaissance Group
DD.08.1943-DD.01.1944
1. letka Skupiny námořního průzkumu 131
1st Squadron of the 131st Maritime Reconnaissance Group
DD.03.1944-DD.06.1944
Letecké velitelství Norské moře
Air Command North Norwegian Sea
19.12.1944-DD.01.1945
5. letecká divize
5th Air Division
DD.12.1944-DD.05.1945
1. letka Skupiny námořního průzkumu 130
1st Squadron of the 130th Maritime Reconnaissance Group
DD.12.1944-DD.03.1945
Stíhací eskadra 5
5th Fighter Wing
DD.12.1944-DD.03.1945
Štáb Stíhací eskadry 5
Staff of the 5th Fighter Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Letecké velitelství 5
5th Air Command
Průmyslové podniky:
Industry:
--
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://no.wikipedia.org/wiki/Trondheim
URL : https://www.valka.cz/Trondheim-t125918#427339Verze : 0
MOD
Reklama