Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy

Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Titul Hrdina Sovietskeho zväzu a medaila Zlatej hviezdy
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
     
Název:
Name:
Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy Title Hero of Soviet Union and Gold Star Medal
Název v originále:
Original Name:
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.04.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Struktura:
Structure:
- -
Poznámka:
Note:
Zlatá medaile byla založena 1.8.1939. The gold medal was established on August 1,1939.
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#425804 Verze : 1
     
Název:
Name:
Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Název v originále:
Original Name:
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí se vždy jen in natura. -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- vyobrazená hvězda s číslem 473 patřila tankistovi Viktoru Dmitrijeviči Kozlovi, který ji obdržel 21. března 1940 za statečnost v Zimní válce - star No. 473, portrayed here, was awarded to tankist Victor Dmitrievich Kozlov on 21st March 1940 for bravery Winter war
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#425805 Verze : 1

Zlatá hvězda Hrdiny SSSR
Zřízena Výnosem prezídia Nejvyššího sovětu SSSR 1. srpna 1939.


Medaile Zlatá hvězda jako znak zvláštního vyznamenání se uděluje společně s nejvyšším vyznamenáním SSSR – Řádem Lenina a diplomem prezídia Nejvyššího sovětu SSSR Hrdinovi Sovětského svazu. Hrdina Sovětského svazu za nový hrdinský čin může být znovu vyznamenán Řádem Lenina a Medailí Zlatá hvězda. Současně se mu předává diplom prezídia Nejvyššího sovětu SSSR. Hrdinovi Sovětského svazu, vyznamenanému druhou Medailí Zlatá hvězda nebo jmenovaného titulem Hrdina socialistické práce, na počest hrdinského, či pracovního činu se zhotovuje bronzová bysta „Hrdiny“ v jeho rodišti. Medaile „Zlatá hvězda“ se uděluje také „Městu-Hrdinovi“, „Pevnosti-Hrdinovi“.


Od data zavedení se ke Zlaté hvězdě Hrdiny Sovětského svazu udělovalo nejvyšší vyznamenání SSSR - Řád Lenina a diplom prezídia Nejvyššího sovětu SSSR. Při opakovaném vyznamenání titulem Hrdiny Sovětského svazu jen „Zlatá hvězda“ a dekret. Od 14. května 1973, kdy vyšla nová verze dekretu, bylo přistoupeno i k udělování Řádu Lenina i pro opětovná vyznamenání.
Prvními ve válce s Německem byli Zlatou hvězdou HSS vyznamenání piloti M. D. Žukov, S. I. Zdorovcev, D. T. Charitonov, kteří taranovali protivníkovy letouny na přístupech k Leningradu. Pro orientaci o udělování tohoto vyznamenání je na místě uvést zmínku, že v průběhu bitvy o Dněpr v roce 1943 bylo titulem Hrdiny Sovětského svazu vyznamenáno 2 438 osob! U pozemního vojska bylo zmíněným vyznamenáním dekorováno 1 800 dělostřelců, 1 142 tankistů, 650 příslušníků ženijních vojsk, 290 spojařů, 93 příslušníků PVO, 52 příslušníků týlových jednotek a 44 příslušníků zdravotnické služby, 400 průzkumníků a 150 pohraničníků. Ve VMF více než 500 osob.


Pouze čtyři nositelé Zlaté hvězdy HSS byli dekorováni všemi třemi stupni Řádu Slávy:
- bitevní pilot: I. G. Dračenko
- dělostřelec: A. V. Aljošin
- dělostřelec: N. I. Kuzněcov
- velitel střelecké čety: P. Ch. Dubinda


Hvězda je číslována, a to na rubu horního paprsku hvězdy.


"Nebe východní fronty," Jiří F. Šiška. Votobia, 2001
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#22066 Verze : 4
Na fotografii jsou zachyceni tři českoslovenští nositelé Zlaté hvězdy HSS, ocenění tímto nejvyšším sov. vyznamenáním za osvobozování Kyjeva - zleva doprava: A. Sochor, J. Buršík a R. Tesařík.


https://warheroes.ru/hero/hero.asp?photo_id=13911

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy - Všechny tři po válce potkal nehezký osud.
Sochor po válce zůstal armádě, kde nakonec dosáhl hodnosti plukovníka. Taktéž pomáhal s výcvikem židovských dobrovolníků pro válku za nezávislost Izraele. Zemřel v roce 1950 při autonehodě. Dodnes se spekuluje, že se o nehodu nejednalo, jelikož po návratu z Izraele byl údajně trnem v oku Bedřicha Reicina. Dle vzpomínek jeho syna Ludvíka na jeho auto dvakrát někdo střílel, na jeho letadlo při letu z Izraele zaútočila neznámá stíhačka a Sochor bez nabité zbraně nevyšel z domu. Posmrtně povýšen na generálmajora in memoriam.

Buršík po válce také zůstal v armádě, než byl v dubnu 1948 donucen k odchodu z armády ze zdravotních důvodů (tuberkulóza) v hodnosti štábního kapitána. V listopadu 1949 byl po řízené provokaci zatčen a odsouzen na 10 let vězení, poté co se odvolal na 14. Kvůli zdravotnímu stavu byl umístěn do nemocnice, odkud se mu podařilo uprchnout a emigrovat. Jako reakci invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 odevzdal na sovětské ambasádě v Londýně všechna svá sovětská vyznamenání, včetně hvězdy Hrdiny Sovětského svazu. Do vlasti se vrátil po pádu komunismu v roce 1990, kdy byl v říjnu povýšen na generálmajora ve výslužbě. 6. května 1992 mu byla navrácena všechna sovětská vyznamenání, včetně Hrdiny Sovětského svazu. Zemřel v roce 2002.

Richard Tesařík po válce studoval v Sovětském svazu na Vojenské akademii. Po návratu učil na Vyšším vojenském učilišti, odkud byl jmenován náčelníkem štábu velitelství tankového a mechanizovaného vojska. Po konfliktu s Alexejem Čepičkou byl odsunut na méně důležitou funkci. V prosinci 1953, kdy byl velitelem tankového vojska 2. VO byl za jízdu pod vlivem a ztrátu tajného dokumentu zatčen a uvězněn. Ku příležitosti návštěvy Nikity Chruščova byl propuštěn s mírnějším trestem. V srpnu 1959 byl vyslán na prestižní Akademii generálního štábu v Moskvě, ale po konfliktu s několika posluchači byl poslán domů a následně vyloučen z KSČ a propuštěn z armády. Zemřel v roce 1967.

Všechny tři po válce potkal nehezký osud.
Sochor po válce zůstal armádě, kde nakonec dosáhl hodnosti plukovníka. Taktéž pomáhal s výcvikem židovských dobrovolníků pro válku za nezávislost Izraele. Zemřel v roce 1950 při autonehodě. Dodnes se spekuluje, že se o nehodu nejednalo, jelikož po návratu z Izraele byl údajně trnem v oku Bedřicha Reicina. Dle vzpomínek jeho syna Ludvíka na jeho auto dvakrát někdo střílel, na jeho letadlo při letu z Izraele zaútočila neznámá stíhačka a Sochor bez nabité zbraně nevyšel z domu. Posmrtně povýšen na generálmajora in memoriam.

Buršík po válce také zůstal v armádě, než byl v dubnu 1948 donucen k odchodu z armády ze zdravotních důvodů (tuberkulóza) v hodnosti štábního kapitána. V listopadu 1949 byl po řízené provokaci zatčen a odsouzen na 10 let vězení, poté co se odvolal na 14. Kvůli zdravotnímu stavu byl umístěn do nemocnice, odkud se mu podařilo uprchnout a emigrovat. Jako reakci invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 odevzdal na sovětské ambasádě v Londýně všechna svá sovětská vyznamenání, včetně hvězdy Hrdiny Sovětského svazu. Do vlasti se vrátil po pádu komunismu v roce 1990, kdy byl v říjnu povýšen na generálmajora ve výslužbě. 6. května 1992 mu byla navrácena všechna sovětská vyznamenání, včetně Hrdiny Sovětského svazu. Zemřel v roce 2002.

Richard Tesařík po válce studoval v Sovětském svazu na Vojenské akademii. Po návratu učil na Vyšším vojenském učilišti, odkud byl jmenován náčelníkem štábu velitelství tankového a mechanizovaného vojska. Po konfliktu s Alexejem Čepičkou byl odsunut na méně důležitou funkci. V prosinci 1953, kdy byl velitelem tankového vojska 2. VO byl za jízdu pod vlivem a ztrátu tajného dokumentu zatčen a uvězněn. Ku příležitosti návštěvy Nikity Chruščova byl propuštěn s mírnějším trestem. V srpnu 1959 byl vyslán na prestižní Akademii generálního štábu v Moskvě, ale po konfliktu s několika posluchači byl poslán domů a následně vyloučen z KSČ a propuštěn z armády. Zemřel v roce 1967.

URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#120223 Verze : 11
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více