Main Menu
User Menu
Riadená protilietadlová raketa pôvodom z Nemecka z obdobia 2.svetovej vojny.
Vývojový program viedol dr. Wurster a bol zahájený v roku 1943 v Augsburgu. Po náletoch bol vývoj presunutý do Sonthofenu a neskôr bola začlenená do závodu Messerschmitt v Oberammergau. Koncepcia rakety vychádzala z raketového lietadla Me 163 "Komet". Preto celá koncepcia bola viac podobná miniatúrnemu lietadlu než rakete. Pôvodný názov Enzianu bol Flakrakete.


-štartovacia hmotnosť: 1975 kg
-priemer trupu: 0,9 m
-dĺžka: 4,05 m
-rozpätie: 4,08 m
-dostup: 13,5 km
-dolet: 40 km
-hmotnosť bojovej hlavice: 500 kg
-pohon: motor na KPH - pôvodne turbočerpadlový Walther HWK 109-739, neskôr dvojzložkový motor VfK 613-A01 Konradovej konštrukcie s pretlakovým dodávaním paliva. U prvých verzií sa skúšali i Walther HWK 109-502.
-vzhľadom na veľkú hmotnosť rakety bolo nutné použiť 4 štartovacie motory Schmidding 109-553 s ťahom 4x17,2 kN. Motory pracovali 4s a po dohorení sa automaticky odhadzovali
-navádzanie - rádiopovelmi podľa optického sledovania cieľa a dráhy rakety operátorom. Do budúcna sa uvažovalo s navádzaním radiolokátorom, kombinované (v záverečnej fáze letu) s pasívnym infra samonavádzaním.
-zapaľovač mal byť jeden z nekontaktných typov - Fox, Kugelblitz, Paplitz, Kranich


Od začiatku vývoja až do jeho ukončenia v 1/1945, resp. 3/1945 bolo vypracovaných niekoľko verzií. Celkovo vzniklo okolo 60 kusov tohoto typu, zväčša však typu Enzian I. Letové skúšky prebehli s 24-38 kusmi, z ktorých malo riadiacu aparatúru 16 kusov. Úspešnosť sa pohybovala okolo 30-35 %.
Po vojne bolo zistené, že testy neboli robené dôkladne a mnohé uvádzané parametre boli len vypočítané-teoretické. Dôvodom možno bol i odmietavý postoj ministerstva letectva, ktoré nechcelo,aby sa vývojový a výrobný potenciál firmy Messerschmitt trieštil a aby sa sústredili kapacity na vývoj stíhacích lietadiel. Zaujímavé bolo, že i napriek nízkemu stupňu dôležitosti bol prvý letový pokus uskutočnený už po necelom jednom roku vývoja. 17.1.1945 bol vydaný rozkaz k zastaveniu programu Enzian, no v skutočnosti práce prebiehali až do 3/1945. Až po ďalších neúspešných pokusoch zvrátiť rozhodnutie o zastavení programu bol program Enzian definitívne zastavený.


Prehľad jednotlivých verzií programu Enzian:


FR-1 (6/1943) - pôvodná výkresová verzia s dvoma krídlami a dvoma kormidlami po 90°
FR-2 (8/1943) - pôvodná výkresová verzia,ako FR-1, spodná kýlová plocha bola odstránená, riadenie iba krídelkami
FR-3 (9/1943) - zlepšená verzia FR-1 s vretenovým zakončením krídel a kormidiel, riadenie iba krídelkami
FR-3a (9/1943) - zmena z valcového trupu rakety FR-3 na trup vretenovitého tvaru
FR-3b (10/1943) - ako FR-3a, zväčšené rozpätie z 3,36 m na 3,71 m
FR-4 (10/1943) - ako FR-3, kormidlá boli nahradené dvoma ďalšími krídlami ako doplnok k hlavným nosným plochám
FR-5 (11/1943) - ako FR-3, k ohonu boli provizórne použité štartovacie raketové motory Walther HWK R-I-203
FR-6 (10/1943) - modifikácia FR-3b pre zabudovanie motoru Walther HWK 109-739
ENZIAN 1 (2/1944) - ako FR-5 s malými zmenami v rozložení jednotlivých častí, zadné zvislé plochy boli zväčšené
ENZIAN 2 (3/1944) - ako FR-6, celodrevená konštrukcia tela,hranaté nádrže KPH, záchyty pre stopovky na zadných krídlach, k realizácii nedošlo.
ENZIAN 3A (6/1944) - ako E-2, avšak so sférickými nádržami a bez záchytov stopoviek. Prototyp nebol postavený
ENZIAN 3B (1/1945) - ako E-3A, bol upravený pre raketový motor Konrad VfK 613-A01 s pretlakovou dodávkou dvojzložkového paliva, k stavbe nedošlo.
ENZIAN 4 (2/1945) - uvažovaný sériový model vychádzajúci z E-3B, zväčšený trup i rozpätie krídel, raket.motor Konrad, max.letová rýchlosť 220m/s
ENZIAN 5 (2/1945) - vývojová verzia vychádzajúca z FR-4 pre letovú rýchlosť 500-670 m/s, vretenovitý trup, štyri šípové krídla po 90°, chvostové plochy boli odstránené, mal mať zlepšený motor Konrad, zmenšená hmotnosť hlavice (len 225 kg), k stavbe nedošlo - bola zachovaná dokumentácia
ENZIAN 6 (2/1945) - návrh na zjednodušený typ s riadením povelami po vodičoch, použitie malo byť vhodné i ako protitanková riadená raketa - zostal len projekt


Jiří Kroulík, Bedřich Růžička - Vojenské rakety, vydavateľstvo Naše vojsko, Praha, 1985

Enzian -


Enzian -


Enzian -


URL : https://www.valka.cz/Enzian-t12454#41478Verze : 1
MOD
..
Enzian -


Enzian -


Enzian - Rampa na odpaľovanie bola tuším upravená lafeta 88mm Flaku.

Rampa na odpaľovanie bola tuším upravená lafeta 88mm Flaku.
URL : https://www.valka.cz/Enzian-t12454#41479Verze : 0
MOD
rez
Enzian -


URL : https://www.valka.cz/Enzian-t12454#170515Verze : 0
MOD
RAF Museum Cosford
Enzian -


Enzian -


Enzian -


Enzian -


URL : https://www.valka.cz/Enzian-t12454#176631Verze : 0