Main Menu
User Menu

Rheintochter

Rheintochter ("Dcéra Rýna")
Jeden z nemeckých vývojových programov riadených protilietadlových rakiet z 2.svetovej vojny, ktorý bol dotiahnutý do pokročilého stupňa vývoja. Konštrukcia bola dielom firmy Rheinmetall-Borsig. Firma sa zaujímala hlavne o rakety s pohonom na tuhé pohonné hmoty a začiatkom 2.svetovej vojny vykonal viacero pokusov s viacstupňovými raketami.
Vývoj bol započatý v roku 1942 a viedol k veľmi úspešným poznatkom, ktoré boli po vojne kopírované viacerými projektami nových protilietadlových raketových systémov.


Základné charakteristiky tohoto projektu:
- pohon na TPH
- dvojstupňové usporiadanie s motormi v tandeme (prvý stupeň tvoril štartovací motor, druhý stupeň tvorila hlavná bojová časť)
- ovládacie orgány boli umiestnené v prednej časti rakety
- bojová hlavica sa nachádzala v zadnej časti druhého stupňa rakety
- efektívny dostup do 6 km (najzávažnejšia slabina prvej verzie Rheintocher - pri neskorších verziách sa počítalo s dostupom až 12 km)


TTD
1.stupeň (štartovací):
- spaľovacia komora bola zhotovená z 12 mm oceľového plechu a uzavretá bola sférickými dnami. Na spodnom dne sa nachádzalo 7 trysiek, z toho jedna centrálna, ktorej prierez sa dal meniť, aby sa dal regulovať vplyv teploty na činnosť náplne TPH. Palivo tvorilo 250 kg diglykolového prachu (bezdýmový prach vyrábaný použitím neprchavých rozpúšťadiel (želatinizátorov), ktoré zaručovali, že sa celistvosť prachovej nálože nenaruší odparovaním rozpúšťadiel (nitrocelulózové), ktoré sa používali u rakiet v ranom období vývoja. Odparením nitrocelulózových rozpúšťadiel vznikali trhliny, ktoré spôsobovali nepravidelnosť horenia.
- max.tlak 15,2 MPa pri dobe horenia 1s vyvíjal ťah okolo 490 kN.Tým udelil rakete rýchlosť 300 m/s.Stabilizátovy prvého stupňa boli z dreva a mali rozpätie 2,2 m.
- po vyhorení došlo k pyrotechnickému oddeleniu stupňov pomocou výbušných nitov.Zároveň došlo k zapáleniu druhého stupňa rakety a k odisteniu zapaľovača.


2.stupeň:
- hrúbka steny spaľovacej komory - 9,5mm
- max.ťah 40 kN
- doba horenia 10 s
- 6 trysiek, ktoré boli šikmo vyvedené tak, aby spaliny neohrozili bojovú nálož umiestnenú v zadnej časti za motorom.
- bojovú nálož tvorilo 25 kg trhaviny a 3000 zápalných teliesok v plášti z ľahkej zliatiny
- stabilizátory (6 ks) boli privarené k vonkajšej strane spaľovacej komory. Rozpätie 2,65 m. Pri transporte sa stabilizátory odnímali. Na dvoch stabilizátoroch boli antény, na ďalších dvoch stopovky na sledovanie dráhy letu operátorom. Na posledných dvoch boli krídelká pomocného systému udržovania polohy rakety za letu.
- v prednej časti stupňa bola riadiaca aparatúra a riadiace elektrické servomotory, ktoré ovládali riadiace plochy - kormidlá.
- zároveň tam bol umiestnený nekontaktný akustický zapaľovač Kranich
- celková hmotnosť bola 1 750 kg


Letové skúšky boli zahájené 8/1943 neďaleko Libavy v Baltskej oblasti. Pokračovali až do 7/1944, dokedy sa uskutočnilo 34 pokusných odpálení. Výsledky pokusov viedli k vývoju ďalšej vylepšenej verzie, ktorá mala eliminovať hlavne nedostatočný dosah. Skúšky pôvodnej konštrukcie pokračovali až do 5.1.1945, dokedy bolo odpálených 82 rakiet, z toho len 4 neúspešne. Napriek vysokej spoľahlivosti bol Dornbergerovou komisiou rozhodnuté, že sa ďalší vývoj rakety Rheintochter zastaví. Údajne mal prebehnúť 20.1.1945 veľký test 20 rakiet tejto konštrukcie, ale nieje vôbec známe, či skutočne prebehol. Po vojne väčšina rakiet padla do rúk sovietským vojskám.
Ministerstvo letectva požadovalo, aby riadené protilietadlové rakety dosahovali dostup 10-12 km.Túto požiadavku mala splniť novšia vývojová verzia Rheintochter 3. Práce na tomto type začali 5/1944 a pokračovali rýchlym tempom. Prvé neriadené skúšky prototypov sa uskutočnili už do 1/1945 (6 skúšobných odpalov). Typ riadiaceho systému nebol jasný. Niektoré zdroje tvrdia,že sa uvažovalo o doplnení pôvodného Kranichu ďalším povelovým kanálom na iniciáciu hlavice povelom operátora. Prvé predvedenie 15 kusov rakiet Rheintochter 3 malo prebehnúť v Peenemunde 20.2.1945 a musel sa urýchlene nájsť spôsob riadenia rakety.
Existovali dve verzie Rheintochter 3.
Viac prepracovaná R-3F s kvapalinovým raketovým motorom v druhom stupni rakety konštrukcie dr.Konrada. V tej dobe to bola najschodnejšia cesta ako dosiahnúť dlhšiu dobu horenia, t.j. nahradenie motoru na TPH za motor na KPH. K pohonu slúžila kombinácia kyseliny dusičnej (335 kg) a Tonka 250 (88 kg), prípadne kyselina dusičná a Visol. Zaručovalo to dobu horenia 53 sekúnd, kedy prvých 15 s vyvíjal ťah 21,4 kN s nasledujúcim poklesom na 17,65 kN. Vzhľadom na nutnosť umiestnenia spaľovacej komory do zadnej časti rakety, bola bojová hlavica presunutá o niečo dopredu medzi nádrže KPH. Väčšina ostatných častí bola prevzatá od Rheintochter 1. Hmotnosť bola 1565 kg, z toho 2.stupeň vážil 976 kg.
Verzia R-3P mala motor druhého stupňa na TPH. Náplň tvorilo jedno zrno dg-prachu priemeru 500 mm a hmotnosti 450 kg, ktoré zaručovalo 40 s horenie. Do 6.2.1945, kedy bol tento projekt zrušený sa podarilo uskutočniť len jednu statickú skúšku motoru.
Rheintochter mal byť vypúšťaný z polozakrytých palebných postavení. Rampa na vypúšťanie bola skonštruovaná, ale vďaka zrušeniu programu k výstavbe raketových základní nedošlo.


Jiří Kroulík, Bedřich Růžička - Vojenské rakety, vydavateľstvo Naše vojsko, Praha, 1985

Rheintochter -


Rheintochter -


Rheintochter -


URL : https://www.valka.cz/Rheintochter-t12444#41365Verze : 2
MOD
...
Rheintochter -


Rheintochter -


URL : https://www.valka.cz/Rheintochter-t12444#41366Verze : 0
MOD
...
Rheintochter -


URL : https://www.valka.cz/Rheintochter-t12444#41367Verze : 0
MOD
...
Rheintochter - Rheintochter I na odpalovací rampě

Rheintochter I na odpalovací rampě
URL : https://www.valka.cz/Rheintochter-t12444#42222Verze : 0
MOD
Rheintochter R1, RAF Museum Cosford
Rheintochter -


Rheintochter -


Rheintochter -


Rheintochter -


Rheintochter -


URL : https://www.valka.cz/Rheintochter-t12444#176641Verze : 0
Rheintochter R3, tamtiež
Rheintochter -


Rheintochter -


Rheintochter -


URL : https://www.valka.cz/Rheintochter-t12444#176645Verze : 0
zdroj:
www.youtube.com

Rheintochter - odpálení rakety Rheintochter

odpálení rakety Rheintochter
URL : https://www.valka.cz/Rheintochter-t12444#657406Verze : 1
MOD