Main Menu
User Menu

Alexandrie, Základna vzdušných sil Alexandrie [1950-1955]

Alexandria Air Force Base/ Alexandria AFB