Main Menu
User Menu

Bowen-McLaughlin-York, Inc. [RRRR-RRRR]

     
Název:
Name:
Bowen-McLaughlin-York, Inc.
Originální název:
Original Name:
Bowen-McLaughlin-York, Inc.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bowen-McLaughlin-York, Inc.
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR BMY Combat Systems Division, Harsco Corp.
Obory výroby:
Production Subjects:
vojenská technika
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR York (Pennsylvania)
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1951-DD.MM.195R Hitchcock (Texas)
DD.MM.1970-DD.MM.1972 ? (Chúzistán)
Vznik:
Founded:
DD.MM.RRRR ?
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1994 sloučení do United Defense
Produkty:
Products:
DD.MM.1950-DD.MM.1953 ? M16A1 MGMC
Poznámka:
Note:
súčasť Harsco Corporation


někdy snad používala jméno Bowen and McLaughlin, Inc.
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Defense
URL : https://www.valka.cz/Bowen-McLaughlin-York-Inc-RRRR-RRRR-t123868#421653Verze : 2
MOD