Main Menu
User Menu

Akciová společnost, dříve Škodovy závody [1919-193R]

Diskuse
(Založeno během linkování)


1859-RRRR ?
RRRR-1919 Škodovy závody, akciová společnost
1919-193R Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni
193R-RRRR Skoda Werke
1950-1951 Škodovy závody Plzeň, n. p.
1951-1965 Závody V. I. Lenina, n. p.
1965-1968 Škoda o. p., Závody V. I. Lenina
1969-1973 Škoda, n. p., Plzeň
1974-1980 Škoda, o. p.
1981-1990 Škoda, k. p.
1990-1994 Škoda, koncern, Plzeň, a. s.


www.evida.cz
preservedtanks.com
URL : https://www.valka.cz/Akciova-spolecnost-drive-Skodovy-zavody-1919-193R-t123832#421544Verze : 1
MOD