Main Menu
User Menu
Reklama

Dělostřelecký pluk 153 [1947-1950]

153rd Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 153
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 153
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 154
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
153. protiletadlový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.08.1950 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.12.1950 Bratislava, /

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.12.1950 Dělostřelecký oddíl I/153
01.10.1947-01.12.1950 Dělostřelecký oddíl II/153
01.10.1947-01.12.1950 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 153
01.10.1949-01.12.1950 Dělostřelecký oddíl III/153

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2119 Bratislava
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 3497 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 153),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-153-1947-1950-t123681#421192Verze : 5
MOD
Reklama