Main Menu
User Menu

Velitelství tankového a mechanizovaného vojska [1950-1956]

Armoured and Mechanised Troops Headquarters

     
Název:
Name:
Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
Originální název:
Original Name:
Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství tankového vojska
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
Velitelství tankového vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-01.10.1956 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.10.1956 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.10.1950-01.10.1956 Janko, Vladimír (Generálporučík)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.08.1950-01.09.1950 Tesařík, Richard (Major)
01.09.1950-01.12.1951 Tesařík, Richard (Podplukovník)
01.12.1951-DD.10.1952 Tesařík, Richard (Plukovník)
DD.10.1952-13.02.1953 Jirák, Eduard (Major)
13.02.1953-27.03.1954 Jirák, Eduard (Podplukovník)
27.03.1954-DD.12.1955 Jirák, Eduard (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1949-01.11.1950 Tankový pluk 1
15.08.1950-15.12.1950 Tankový sbor
15.08.1950-15.09.1950 Velitelství tankového vojska 1. oblasti
15.08.1950-15.09.1950 Velitelství tankového vojska 3. oblasti
15.08.1950-15.09.1950 Velitelství tankového vojska 4. oblasti
15.08.1950-01.12.1950 Zbrojnice 25
15.09.1950-01.10.1956 Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
15.09.1950-01.10.1956 Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
01.10.1950-01.01.1951 Těžký tankosamohybný pluk 1
01.12.1950-01.09.1953 25. tanková zbrojnice
15.12.1950-01.01.1951 3. divise /tanková/
15.12.1950-01.01.1951 4. divise /tanková/
01.01.1951-01.10.1956 1. tanková základna
01.01.1951-01.10.1956 1. těžký tankosamohybný pluk
01.01.1951-01.10.1956 2. tanková základna
01.01.1951-09.05.1955 3. tanková divize
01.01.1951-09.05.1955 4. tanková divize
01.10.1951-01.11.1953 2. školní tankový prapor
01.10.1952-01.10.1956 4. tanková základna
DD.MM.1952-DD.MM.1953 1. školní tankový prapor
01.01.1953-31.10.1953 5. tanková základna
01.09.1953-01.10.1956 25. tankový opravárenský závod
01.09.1953-01.10.1956 26. tankový opravárenský závod
01.10.1953-01.10.1956 3. tanková základna
01.11.1953-01.10.1956 Školní tankový pluk
09.05.1955-01.10.1956 13. tanková divize
09.05.1955-01.10.1956 9. tanková divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond (Ministerstvo národní obrany)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-tankoveho-a-mechanizovaneho-vojska-1950-1956-t123569#420879Verze : 0
MOD