Main Menu
User Menu

Obata, Hidejoši

小畑英良 / おばた・ひでよし

     
Příjmení:
Surname:
Obata
Jméno:
Given Name:
Hidejoši
Jméno v originále:
Original Name:
小畑英良 / おばた・ひでよし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál (in memoriam)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.04.1890 ?, prefektúra Osaka
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.08.1944 Yigo, Guam /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 31. armády
veliteľ 3. vzdušnej armády
veliteľ 5. vzdušnej divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
náčelník štábu 15. armády
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
pwencycl.kgbudge.com
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Obata-Hidejosi-t123557#420853Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Obata
Jméno:
Given Name:
Hideyoshi
Jméno v originále:
Original Name:
小畑英良
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armádna rurálna škola Osaka
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armádna centrálna škola dorastu
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1911 vojenská akadémia
09.12.1916-26.11.1919 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.12.1911 podporučík
15.12.1914 poručík
23.08.1920 kapitán
02.03.1926 Major
01.08.1930 podplukovník
01.08.1934 plukovník
01.03.1938 generálmajor
02.12.1940 generálporučík
30.09.1944 generál (in memoriam)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1934-02.12.1935 Velitel : 1. sekce (výcvik) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
18.03.1943-26.05.1943 Náčelník štábu : 15. armáda

Ručně vyplněné položky:
26.12.1911-23.08.1920 11. pluk kavaleire
23.08.1920-20.04.1921 pridelený k Armádnemu vojnovému kolégiu
20.04.1921-17.03.1923 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
17.03.1923-10.04.1923 cesta po UK
10.04.1923-03.05.1926 Vojenský atašé v Spojenom kráľovstve (vojenský výskum)
03.05.1926-15.11.1927 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
15.11.1927-01.08.1929 Vojenský atašé v Britskej Indii
01.08.1929-01.08.1930 Kancelária vojenskej služby Ministertva armády
01.08.1929-01.08.1930 velenie zásobovania koni?
01.08.1930-01.08.1934 pridelený k Generálnemu štábu
11.09.1930-01.08.1934 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
01.08.1931-01.08.1934 pridelený k Námornému generálnemu štábu
01.10.1933-01.08.1934 pridelený k Vojenskému velitelstvu?
01.08.1934-02.12.1935 Vedúci 8. sekcie (výcvik) 4. kancelárie Generálneho štábu
02.12.1935-02.08.1937 Veliteľ 14. pluku kavalérie
02.08.1937-01.11.1937 2. vzdušná skupina - pridelený
01.11.1937-15.07.1938 Akeno škola vojenskej aviácie - riaditeľ
15.07.1938-24.09.1940 Akeno škola vojenskej aviácie - veliteľ
24.09.1940-02.12.1940 velenie Vzdušné letecké zbory
02.12.1940-15.04.1942 Veliteľ 5. vzdušnej skupiny, Taiwan, Filipíny, Burma
15.04.1942-01.05.1943 Veliteľ 5. vzdušnej divízie
01.05.1943-07.12.1943 Veliteľ 3. vzdušnej armády, Mariánske ostrovy
07.12.1943-18.02.1944 pridelený k Generálnemu štábu
18.02.1944-11.08.1944 Veliteľ 31. armády, zóna centrálneho Pacifiku
11.08.1944-DD.MM.RRRR KIA
Vyznamenání:
Awards:

09.02.1943

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

31.01.1945

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
pwencycl.kgbudge.com
en.wikipedia.org
http://sakurataro.org/db/小畑英良1st Section (Training) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
URL : https://www.valka.cz/Obata-Hidejosi-t123557#420854Verze : 5
MOD
Narodil sa v prefektúre Osaka. V decembri 1911 ukončuje Imperálnu vojenskú akadémiu ako poručík kavalérie a v 1919 ukončuje Armádne vojnové kolégium s hodnosťou kapitán kavalérie.


Od svojej mladosti sa zaradil k pravému krídlu nacionalistickej politickej scény a stáva sa členom Imperiálneho krídla (Imperial Way Faction), pod vedením Sadao Araki. Krídlo je priamej opzícii proti umierneným z Toseiha pod vedením Kazushige Ugaki.


V rokoch 1923 až 1927 slúži Obata ako vojenský atašé v spojenom kráľovstve a od 1927 až 1934 ako vojenský atašé v Britskej Indii.


V auguste 1934 dostáva hodnosť plukovníka kavalérie a je povolaný do Japonska, kde zastáva post na Generálom štábe.


V marci 1938 je Obata povýšený na generál majora a je mu zmenené umiestnenie z kavalérie na vojenskú aviáciu.


V auguste toho istého roku, je mu zverené velenie Akeno vojenskej leteckej školy. V decmbri 1940 sa stáva generál poručíkom a je mu pridelené velenie nad 5. vzdušnej skupiny IJA s dislokáciou Taiwan. Toto sa stáva v čase, keď sa začína vojna v Pacifiku.


Následne je v roku 1942 jeho velenie určené pre Burmský front. Tu vzdušná skupina podporuje akcie pozemných síl, ktoré postupujú do vnútra Burmy. Prvé nasadenie na Burmskom fronte jednotka vykonala 31.12.1941 - bombardovanie.


V máji 1943 sa stáva vrchným veliteľom 3. vzdušnej armády a to až do decembra, kedy je povolaný do Tokya.


18.2.1944 Obata sa stáva veliteľom 31. armády obsahujúcej 29. a 52. divíziu, ktoré majú za úlohu obranu Marianskych ostrovov, proti spojeneckým silám. V čase spojeneckej ivázie 11.6.1944 je Obata preč zo svojho štábu v Saipan a nemôže sa tam vrátiť a preto zriaďuje nový post velenia na Guame.


Tu dochádza k bitve v ktorej víťazia spojenecké sily, vďaka početnej prevahe a vyššej palebnej sile. Japonské sily sa bránia do posledného muža, ale nie sú schopné odraziť spojencov. 11.8.1944 Obata spaćha seppuku, po tom čo sa Japonská obrana zrútila a posmrtne je mu udelená hodnosť generála.


Obata bol opisovaný ako mimoriadne inteligentný a veľmi rozhľadený dôstojník.

zdroj
http://www.ww2museums.com
www.generals.dk
pwencycl.kgbudge.com
en.wikipedia.org

Obata, Hidejoši - miesto pod ktorým mal Obata umiestnené veliteľ ské stanovište na Guam

miesto pod ktorým mal Obata umiestnené veliteľ ské stanovište na Guam
Obata, Hidejoši - vchod do úkrytu odkial velil

vchod do úkrytu odkial velil
Obata, Hidejoši - tabula pripomínajúce miesto smrti tohto generála

tabula pripomínajúce miesto smrti tohto generála
URL : https://www.valka.cz/Obata-Hidejosi-t123557#420855Verze : 0
MOD