Main Menu
User Menu
Reklama

Hlavní politická správa [1950-1989]

Main Political Department

     
Název:
Name:
Hlavní politická správa
Originální název:
Original Name:
Hlavní politická správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1989
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-01.01.1969 Ministerstvo národní obrany
01.01.1969-15.12.1989 Federální ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-15.12.1989 Praha, Budova ministerstva /

Velitel:
Commander:
15.08.1950-DD.10.1951 Hruška, Čeněk (Divisní generál)
DD.10.1951-DD.MM.1952 Jeleň, Oskar (Brigádní generál)
DD.MM.1952-DD.12.1955 Zeman, Ján (Generálmajor)
DD.12.1955-DD.MM.1968 Prchlík, Václav (Generálporučík)
DD.MM.1968-08.07.1968 Pepich, Egyd (Generálmajor)
08.07.1968-18.11.1969 Bedřich, František (Generálporučík)
18.11.1969-02.05.1972 Horáček, Václav (Generálmajor)
02.05.1972-DD.04.1977 Horáček, Václav (Generálporučík)
DD.04.1977-01.05.1980 Brabec, Antonín (Generálporučík)
01.05.1980-25.11.1984 Brabec, Antonín (Generálplukovník)
DD.MM.1984-15.12.1989 Klícha, Jaroslav (Generálplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-DD.09.1952 Kádrové oddělení
15.08.1950-DD.09.1952 Oddělení agitace a propagandy
15.08.1950-DD.10.1961 Oddělení zásobování politickoosvětovým materiálem
15.08.1950-DD.09.1952 Oddělení Československého svazu mládeže
15.08.1950-DD.09.1952 Organizačně-instruktorské oddělení
15.08.1950-15.12.1989 Vojenský historický ústav
15.08.1950-DD.09.1952 Všeobecné oddělení
01.09.1951-01.10.1961 Finanční oddělení
01.09.1951-01.11.1966 Oddělení řízení stranické práce na Ministerstvu národní obrany
01.09.1952-01.10.1961 Agitačně-propagační správa
01.09.1952-01.10.1956 Kádrová správa
01.09.1952-01.09.1964 Materiálně-technické oddělení
01.09.1952-01.10.1956 Oddělení kulturně-výchovné činnosti
01.09.1952-01.10.1961 Organizačně-instruktorská správa
01.09.1952-01.10.1961 Správa Československého svazu mládeže
15.08.1953-01.09.1969 Vojenská politická akademie
01.10.1956-15.12.1989 Kádrové oddělení
01.10.1961-01.11.1966 Agitačně-propagační oddělení
01.10.1961-01.09.1964 Hospodářsko-finanční oddělení
01.10.1961-01.09.1964 Oddělení kulturně-osvětové práce
01.10.1961-01.11.1966 Oddělení masových organizací
01.10.1961-01.01.1970 Oddělení speciální propagandy
01.10.1961-01.11.1966 Oddělení škol
01.10.1961-01.11.1966 Organizačně-instruktorské oddělení
01.10.1961-01.09.1965 Organizačně-mobilizační oddělení
01.09.1964-01.11.1966 Oddělení materiálně-technické a finanční
01.09.1964-01.11.1966 Oddělení materiálně-technického zabezpečení vojsk
01.09.1964-01.11.1966 Oddělení vojenské ekonomiky
01.09.1964-01.11.1966 Stranicko-organizační oddělení
01.11.1966-01.01.1970 Úsek pro ideologickou práci
01.11.1966-01.01.1970 Úsek pro politicko-organizační práci
01.01.1967-01.10.1969 Úsek pro kádrovou práci
01.01.1970-15.12.1989 Ekonomicko-technické oddělení
01.01.1970-15.12.1989 Ideologická správa
01.01.1970-01.04.1972 Politicko-organizační správa
01.01.1970-15.12.1989 Politické oddělení Federálního ministerstva národní obrany
01.09.1971-DD.MM.1972 Oddělení Socialistického svazu mládeže
01.09.1971-15.12.1989 Stranicko-organizační správa
01.09.1972-15.12.1989 Vojenská politická akademie
01.09.1972-15.12.1989 Vojenská politická škola
DD.MM.1972-15.12.1989 Oddělení mládeže

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-politicka-sprava-1950-1989-t123506#420745Verze : 10
MOD
Reklama