Main Menu
User Menu

Hlavní politická správa [1950-1989]

Main Political Department

     
Název:
Name:
Hlavní politická správa
Originální název:
Original Name:
Hlavní politická správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.12.1989
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-DD.12.1989 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-DD.12.1989 Praha, Budova ministerstva /

Velitel:
Commander:
15.08.1950-DD.MM.1951 Hruška, Čeněk (Divisní generál)
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Jeleň, Oskar (Brigádní generál)
DD.MM.1952-DD.12.1955 Zeman, Ján (Generálmajor)
DD.12.1955-DD.MM.1968 Prchlík, Václav (Generálporučík)
DD.MM.1968-08.07.1968 Pepich, Egyd (Generálmajor)
08.07.1968-18.11.1969 Bedřich, František (Generálporučík)
18.11.1969-DD.04.1977 Horáček, Václav (Generálporučík)
DD.04.1977-01.05.1980 Brabec, Antonín (Generálporučík)
01.05.1980-25.11.1984 Brabec, Antonín (Generálplukovník)
DD.MM.1984-DD.12.1989 Klícha, Jaroslav (Generálplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1953-01.09.1969 Vojenská politická akademie
01.01.1967-01.10.1969 Úsek pro kádrovou práci
01.09.1972-31.12.1989 Vojenská politická akademie

Ručně vyplněné položky:
15.08.1950-DD.09.1952 Organizačně-instruktorské oddělení
15.08.1950-DD.09.1952 Oddělení agitace a propagandy
15.08.1950-DD.09.1952 Oddělení Československého svazu mládeže
15.08.1950-DD.10.1961 Oddělení zásobování politickoosvětovým materiálem
15.08.1950-DD.09.1952 Kádrové oddělení
15.08.1950-DD.09.1952 Všeobecné oddělení
00.09.1951-DD.10.1961 Finanční oddělení
00.09.1951-DD.11.1966 Oddělení řízení stranické práce na MNO
00.09.1952-DD.10.1956 Správa Československého svazu mládeže
00.09.1952-DD.10.1961 Organizačně-instruktorská správa
00.09.1952-DD.10.1961 Agitačně-propagační správa
00.09.1952-DD.10.1956 Kádrová správa
00.09.1952-DD.10.1956 Oddělení kulturně-výchovné činnosti
00.09.1952-DD.09.1964 Materiálně-technické oddělení
00.10.1956-DD.12.1989 Kádrové oddělení
00.10.1961-DD.09.1964 Organizačně-instruktorské oddělení
00.10.1961-DD.11.1966 Agitačně-propagační oddělení
00.10.1961-DD.11.1966 Oddělení masových organizací
00.10.1961-DD.09.1964 Oddělení kulturně-osvětové práce
00.10.1961-DD.09.1964 Hospodářsko-finanční oddělení
00.10.1961-DD.11.1966 Oddělení škol
00.10.1961-DD.11.1966 Oddělení speciální propagandy
00.10.1961-DD.09.1965 Organizačně-mobilizační oddělení
00.09.1964-DD.11.1966 Oddělení vojenské ekonomiky
00.09.1964-DD.11.1966 Oddělení materiálně-technického zabezpečení vojsk
00.09.1964-DD.11.1966 Oddělení materiálně-technické a finanční
00.09.1964-DD.11.1966 Stranicko-organizační oddělení
00.11.1966-01.01.1970 Úsek pro politicko-organizační práci
00.11.1966-01.01.1970 Úsek pro ideologickou práci
01.01.1970-DD.09.1971 Politicko-organizační správa
01.01.1970-DD.12.1989 Ideologická správa
01.01.1970-DD.12.1989 Ekonomicko-technické oddělení
01.01.1970-DD.12.1989 Politické oddělení MNO
00.09.1971-DD.12.1989 Stranicko-organizační správa
00.09.1971-DD.MM.1972 Oddělení SSM
DD.MM.1972-DD.12.1989 Oddělení mládeže
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-politicka-sprava-1950-1989-t123506#420745Verze : 3
MOD