Main Menu
User Menu

I. odbor (všeobecně vojenský) Ministerstva národní obrany [1945-1950]

I Section (General Military) of Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
I. odbor (všeobecně vojenský) Ministerstva národní obrany
Originální název:
Original Name:
I. odbor (všeobecně vojenský) Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.05.1945-15.08.1950 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.05.1945-15.08.1950 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.05.1945-10.10.1946 Kumpošt, Prokop (Brigádní generál)
10.10.1946-18.10.1948 Kouřil, František (Brigádní generál)
18.10.1948-06.05.1950 Kouřil, František (Divisní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

15.05.1945-15.08.1950
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/I-odbor-vseobecne-vojensky-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1950-t123476#420673Verze : 2
MOD