Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska hlavního štábu [1945-1950]

Engineer Troops Command of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství ženijního vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha

Velitel:
Commander:
01.06.1945-DD.08.1946 Čermák, Jan (Brigádní generál)
DD.08.1946-15.08.1950 Sameš, Antonín (Divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-DD.03.1948 Kovařík, Václav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1949 Železniční brigáda
01.10.1945-01.10.1947 Ženijní sklad 2
01.10.1947-15.08.1950 Ženijní prapor 14 /řiční/
01.10.1949-15.08.1950 Železniční pluk 1

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-hlavniho-stabu-1945-1950-t123451#420626Verze : 2
MOD