Main Menu
User Menu

Velitelství výsadkového vojska hlavního štábu [1948-1950]

Airborne Troops Command of the Main Staff

     
Název:
Name:
Velitelství výsadkového vojska hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
Velitelství výsadkového vojska hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství výsadkového vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1948-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.08.1948-15.08.1950 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.08.1948-DD.10.1949 Paleček, Karel (Brigádní generál)
DD.10.1949-15.08.1950 Kováč, Alexander (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1948-01.10.1949 Pěší prapor 71 /výsadkový/
15.08.1948-15.08.1950 Výsadkové učiliště
01.10.1949-15.08.1950 Výsadkový prapor 71
15.03.1950-15.08.1950 Výsadkový prapor 65

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vysadkoveho-vojska-hlavniho-stabu-1948-1950-t123450#420625Verze : 0
MOD