Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva hlavního štábu [1945-1950]

Artillery Command of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-DD.12.1947 Hudeček, Jiří (Divisní generál)
DD.12.1947-17.10.1948 Drnec, Vladimír (Brigádní generál)
18.10.1948-27.11.1948 Drnec, Vladimír (Divisní generál)
27.11.1948-15.08.1950 Malec, Josef (Divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-DD.03.1946 Rytíř, , Otakar (Podplukovník)
30.09.1946-19.02.1947 Vesel, Mirko (Plukovník)
19.02.1947-30.09.1947 Vesel, Mirko (Brigádní generál)
DD.11.1947-DD.08.1948 Boček, Alois (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-15.08.1950 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
01.07.1945-15.08.1950 Dělostřelecká divise
01.10.1945-01.10.1949 Ústřední zbrojnice
01.11.1945-01.01.1950 Dělostřelecký oddíl 181 /světlometný/
01.11.1945-01.01.1950 Dělostřelecký oddíl 182
01.10.1947-15.08.1950 Dělostřelecký oddíl 16
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 190 /instrukční/
01.10.1949-01.01.1950 Rota protiletecké ochrany 6
15.12.1949-01.01.1950 Rota protiletecké ochrany 7

Ručně vyplněné položky:
01.06.1945-15.08.1950
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
vojenskaakademiehranice.ic.cz
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-hlavniho-stabu-1945-1950-t123443#420616Verze : 2
MOD